Umeå kommun

Utsläpp via dagvatten till Umeälven utreds

Dela

Grumligt och skimrande dagvatten har observerats i Umeälven. Byggnationerna i centrumkärnan bedöms vara orsaken, men frågan utreds nu vidare av Vakin.

Under senaste tiden har privatpersoner återkommande noterat skimmer från petroleum och smutsigt vatten på Umeälven.

Både kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning och räddningstjänsten har fått kännedom om detta. Miljöinspektörer har varit på plats och sökt källan till problemet i omgångar.

– I nuläget misstänker vi att de pågående byggnationerna i centrumkärnan bidrar till ökat dagvattenflöde och att arbetena som utförs där också bidrar till det grumliga vattnet som rinner ut i älven, säger Isabelle Lindfors, miljöinspektör på Umeå kommun.

Källan till petroleum har inte identifierats och i nuläget finns ingen misstanke om pågående läckage.

– För tillfället bedömer vi att det kan finnas rester av petroleum i dagvattenledningarna som på grund av det ökade flödet spolas med ut i älven, säger Isabelle Lindfors.

Det kommunala bolaget Vakin, som ansvarar för vatten och avlopp, är inkopplade och undersöker just nu saken vidare.

Mer information

Isabelle Lindfors
Miljöinspektör
090-16 66 62
isabelle.lindfors@umea.se
miljoochhalsoskydd@umea.se

Märta Tobiasson
Miljöinspektör
090-16 66 78
marta.tobiasson@umea.se
miljoochhalsoskydd@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum