Umeå kommun

Spännande fynd väntas när Vasagatan byggs om

Dela

Måndag 25 september startar ombyggnationen av Vasagatan. Gatans funktion ska uppdateras och kompletteras med fler ytor att vistas på.

Arbetet sker i etapper och tanken är att förvandla en bakgata till en livlig stadsgata.

Skissbild på Vasagatan med vy från Storgatan.
Skissbild på Vasagatan med vy från Storgatan.

Området i och runt Vasagatan är intressant. Förväntade fornlämningar från Umeå stadslager från 1600-talet och framåt kan finnas under ytan och länsstyrelsen vill dokumentera dessa innan de grävs bort.

– Varje etapp beräknas ta cirka 5-6 veckor, men det beror lite på vad vi hittar då vi gräver, säger Maria Östlund, projektledare Umeå kommun.

Under byggtiden samarbetar Umeå kommun med Länsstyrelsen samt arkeologer från Västerbottens museum. Arkeologerna deltar vid alla grävningar längs gatan.

Ger plats för folkliv i en grönare miljö

Vasagatan ska bli ett attraktivt gaturum där nya delar tillförs, samtidigt som gatan och det vatten- och avloppssystem som ligger där rustas upp. Syftet är att Vasagatan ska upplevas som ett tryggt och inbjudande stråk med fler cykelparkeringar, ny belysning och mer grönska.

Beläggningen byts ut med hållbar sten som gjuts in i stora betongblock. Dessa tål tung trafik och förenklar underhållet av gatan.

– Under 2023 byts de gamla ledningarna i gatan ut, sedan får grusytan ligga till sig till nästa år så vi slipper sättningar i marken, säger Maria Östlund.

Under 2024 kommer arbetet med allt det synliga på ytan att utföras; plattläggning, planteringslådor, bänkar, träd och all annan utrustning.

– Under 2024 kommer allt det fina på plats, säger Maria Östlund.

Stor påverkan under byggtiden

Ombyggnationen kommer att ha stor påverkan på trafiken på gatan. Aktuell information publiceras fortlöpande på www.umea.se/vasagatan. Under de första veckorna blir det särskilt stor trafikpåverkan vid korsningen vid Storgatan. Vid första etappen hålls endast en fil öppen på Storgatan och längre fram blir Vasagatan helt avstängd. Ska man hämta eller lämna någon längs gatan är vår uppmaning att hitta en annan väg.

Alla entréer är tillgängliga för fotgängare under byggtiden.

Arbetet planeras vara klart senhösten 2024.

Kontakt

Maria Östlund
projektledare Gator och parker
090-16 53 37
maria.ostlund.2@umea.se

Länk till umea.se/vasagatan

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Skissbild på Vasagatan med vy från Vasaplan.
Skissbild på Vasagatan med vy från Vasaplan.
Ladda ned bild

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum