Umeå kommun

Ett steg närmare nya riktlinjer för serveringstillstånd i Umeå

Dela

Umeå ska få nya riktlinjer för tillstånd för alkoholservering. Ett förslag till nya riktlinjer har varit ute på remiss och nu föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige antar de reviderade riktlinjerna.

Förslaget till nya riktlinjer skickades på remiss till Polismyndigheten, individ- och familjenämnden, Umebrå, Näringsliv, Visit Umeå AB och Visita. På några punkter har förslaget justerats utifrån de yttranden som kom in. Bland annat har man tagit bort kravet på insynsskydd vid alkoholservering på anläggningar och evenemang för sport och idrott.

– Yttrandena har bidragit med viktiga aspekter och andras perspektiv på frågan. Vi utgår alltid från alkohollagstiftningen när vi utformar våra riktlinjer, så vi kan inte möta alla önskemål, men i det här fallet är bedömningen att justeringen faller inom lagstiftningens ramar, säger Andreas Sjögren (S), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

På andra punkter bekräftar remissyttranden de föreslagna riktlinjerna. Till exempel skriver Polismyndigheten att de föreslagna begränsningarna i serveringstider till kl 02 på natten istället för kl 03 har en stor förebyggande inverkan.

– Umeå kommun har prisats för sitt brottsförebyggande arbete och vårt arbete med serveringstillstånd och tillsyn har pekats ut som en viktig pusselbit. Det vill vi värna, säger Andreas Sjögren (S).

Enligt alkohollagen ska alla kommuner ha riktlinjer för hur de ska tillämpa lagen vid ansökningar om tillstånd för att servera alkohol. Dagens riktlinjer är från 2015.

Beslutet i miljö- och hälsoskyddsnämnden innebär att nämnden föreslår att kommunfullmäktige i Umeå kommun antar de reviderade riktlinjerna för serveringstillstånd. Beslutet i nämnden föregicks av en diskussion och C, M och L valde att reservera sig mot beslutet.

– Vi är glada att riktlinjerna i viss mån har justerats efter att de varit ute på remiss, men vi hade gärna sett mer långtgående ändringar. Syftet med riktlinjerna är att bidra till en rättssäker och effektiv tillståndsprövning och de ska redogöra för vad som gäller enligt Alkohollagen, och får inte innehålla egna regler som avviker från lagen. Vi i Alliansen är måna om dessa viktiga principer. Vi är också måna om ett rikt liv för kommunmedborgare och företagare och vill inte förbjuda mer än vad som är nödvändigt. Med anledning av detta har vi lämnat en rad yrkanden på justeringar där vi bedömer att S, V och Mp går längre än vad lagen säger, säger Julia Algotsson (C), vice ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mer information

Andreas Sjögren (S)
ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Julia Algotsson (C)
vice ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden
076-763 60 38
julia.algotsson@umea.se

Petra Thilman
enhetschef miljö- och hälsoskydd
090-16 16 97
petra.thilman@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum