Umeå kommun

Kommunen kartlägger Stöcksjöns vattenkvalitet

Dela

Boende och besökare kring Stöcksjön upplever ökade problem med alger och vattenväxter. Nu ska sjöns vattenkvalitet och de möjliga källorna till den ökade näringstillförseln kartläggas. Det har kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd beslutat.

Stöcksjöns tillrinningsområde är markerat. Tillrinningsområde definieras som det område där ytvatten rinner mot en viss sjö.
Stöcksjöns tillrinningsområde är markerat. Tillrinningsområde definieras som det område där ytvatten rinner mot en viss sjö.

Stöcksjön är ett uppskattat utflyktsmål för invånarna i Stöcksjö och Stöcke. Många Umeåbor söker sig också dit, eftersom sjön ligger nära tätorten. På senare tid har boende och besökare rapporterat ökande problem med alger och växtlighet i vattnet.

– Det finns många engagerade personer som bor kring sjön vilket är positivt och helt avgörande för att kunna förbättra sjöns ekologiska status och näringsbalans, säger Andreas Sjögren(S), ordförande i miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Höga halter av näringsämnen, framför allt fosfor kan leda till kraftig tillväxt av bland annat cyanobakterier – så kallad algblomning. Problemet kan dessutom förvärras med ett varmare och blötare klimat.

Nu har miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutat att Stöcksjöns vattenkvalitet ska kartläggas. Det finns redan en del kunskap och data om Stöcksjön. Det som saknas är en tydlig bild av källorna till näringstillförseln och hur omfattande den är. En analys av källflödena kommer att ligga till grund för vilka provtagningar som ska göras och i slutändan vilka åtgärder man föreslår.

Arbetet bygger vidare på erfarenheter från liknande insatser i Nydalasjön, där verksamhetsutövarna som finns runt sjön, med stöd från kommunens miljö- och hälsoskyddsavdelning har lyckats hålla näringsstatusen på en stabil nivå senaste åren. Även i Stöcksjön kommer samarbetet med boende, jord- och skogsbrukare, djurhållare, väghållare och andra som kan påverka sjöns vattenkvalitet att vara avgörande.

– Kommunen har liten möjlighet att göra egna åtgärder som påverkar sjöns vattenkvalitet. Vi kan bidra med kunskap och stöd. I vissa fall kan vi också utöva tillsyn, men i slutändan är det fastighetsägare och verksamhetsutövare inom sjöns tillrinningsområde som har den största möjligheten och ansvaret att genomföra åtgärder som förbättrar sjöns status, säger Andreas Sjögren (S).

Mer information

Andreas Sjögren (S)
ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden
070-330 53 68
andreas.sjogren@umea.se

Julia Algotsson (C)
vice ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden
076-763 60 38
julia.algotsson@umea.se

Erika Nilsson
enhetschef miljö-och hälsoskydd
090-16 16 65
erika.nilsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum