Mars

Mars ska halvera sina utsläpp längs hela värdekedjan till 2030

Dela

Mars satsar på att halvera sina koldioxidutsläpp – alternativt minska dem med omkring 15 miljoner ton – längs hela värdekedjan till och med 2030. Samtidigt fortsätter Mars att investera i klimatåtgärder trots den svagare ekonomin globalt.  

  • Mars publicerar nu en handlingsplan – en Net Zero Roadmap – för att snabbare nå nettonollutsläpp, och sätter även ett nytt mål - att halvera koldioxidutsläppen längs hela värdekedjan till 2030. Detta är ett aktieägarmål.  

  • Mars investerar hela 1 miljard USD de kommande tre åren för att driva klimatåtgärder – allt ifrån “farm to table” och djurmat, genom hela värdekedjan till butiker, hemmet och veterinärkliniker. 

  • En ny Ipsos-undersökning visar att i genomsnitt 69% av vuxna i världens sju största ekonomier anser att företag bör fokusera lika mycket eller mer på att hantera klimatförändringarna som ekonomiska utmaningar.   

Mars ska halvera sina utsläpp längs hela värdekedjan till 2030
Mars ska halvera sina utsläpp längs hela värdekedjan till 2030

Mars, Incorporated lanserar nu en handlingsplan - The Mars Net Zero Roadmap - för att uppnå nettonollutsläpp av växthusgaser (GHG) längs hela värdekedjan till 2050. Mars Roadmap innehåller ett nytt mål som granskats av Science Based Targets Initiative - att minska utsläppen med 50 % till 2030, jämfört med 2015, och nå Net Zero till 2050.  

Företagets utsläpp var som högst år 2018 och man har sedan dess minskat mängden växthusgaser med 8 % eller 2,6 miljoner ton jämfört med 2015, samtidigt som verksamheten växte med 60 % under samma period.* Som en del av handlingsplanen kommer Mars att investera över 1 miljard USD under de kommande tre åren och fortsätta att avsätta finansiella resurser tills nettonoll uppnås. Från gårdar där mat odlas för både människor och husdjur till veterinärkliniker där husdjur tas om hand, så vidtar Mars omedelbara åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser från hela sin verksamhet för att bidra till att bygga en bättre och mer hållbar framtid. Nettonoll är ett tillstånd där växthusgaserna reducerats avsevärt. Samtidigt säkerställer man att andra utsläpp som inte kan elimineras blir kompenserade.  

Handlingsplanen släpps efter de senaste resultaten av den FN-stödda panelen för klimatförändringar (IPCC) där det konstaterades att det är "nu eller aldrig" drastiska åtgärder mot klimatförändringarna behöver göras. 

En ny Ipsos-undersökning, beställd av Mars, visar att trots rådande svåra ekonomiska omständigheter, anser i genomsnitt 69 % av vuxna i världens sju största ekonomier att företag bör fokusera lika mycket (32 %) eller mer (37 %) på att hantera klimatförändringar snarare än ekonomiska utmaningar. Undersökningen involverade 14 468 personer i USA, Storbritannien, Kina, Japan, Tyskland, Frankrike och Indien.  

Undersökningen visar också att nästan hälften av världens sju största ekonomier lägger "en stor del" av ansvaret på multinationella företag och regeringar att göra förändringar för att hantera klimatförändringarna.  

Poul Weihrauch, Mars VD, säger "2050 kan tyckas vara en avlägsen framtid, men de framsteg vi gör under de kommande sju åren är avgörande. Min generation av vd:ar har förmågan och ansvaret att leverera faktiska utsläppsminskningar och sätta verksamheten på rätt väg mot nettonoll till år 2050. Det är därför Mars har åtagit sig att minska utsläppen av växthusgaser med 50% till 2030. Vi kan inte vänta på att ekonomin ska förbättras; vi måste fortsätta framåt med investeringar som skyddar vår verksamhet, både idag och i framtiden. Som jag sagt förut, vinst och syfte behöver inte utesluta varandra. Att investera i klimatet innebär inte att man behöver välja mellan planeten eller produktivitet, eller mellan miljön och de anställda. Både konsumenterna och de som jobbar hos oss vill helt klart ha båda, och det vill vi med. Att investera i utsläppsminskningar är sund affärspolitik, det är möjligt, förmånligt och absolut nödvändigt.” 

Poul Weihrauch fortsätter, “Företag - även Mars - måste bedömas på de faktiska resultat som levereras mot klimatplanen, inte bara på vårt engagemang för planen. På samma sätt som vi blir bedömda av vår styrelse och aktieägare på våra finansiella resultat och inte på den finansiella prognosens kvalitet.” 

Med ett utsläppsavtryck lika stort som Finland, siktar Mars på att till år 2030 minska sina utsläpp med 50 %, eller cirka 15 miljoner ton, med utgångspunkt i minskningen av växthusgaser med 8 % hittills. Mars Net Zero Roadmap innehåller detaljer om hur nettonollutsläpp är uppnåeligt för Mars och fungerar som en strategi som företag från olika sektorer kan använda för att implementera meningsfulla åtgärder omedelbart. Detta innebär att inkludera alla utsläpp, att prioritera prestanda framför löften, snabba på utvecklingen genom tydliga milstolpar och fatta beslut idag som fungerar för framtiden samt att kompensera för det som inte kan minskas med koldioxidkrediter. 

För att uppnå Net Zero kommer Mars att öka sitt fokus på: 

• En övergång till 100 % förnybar energi – genom att förändra hur de driver sina fabriker, kontor och veterinärkliniker, se över den energi som används av bönder, inköp av ingredienser och till och med återförsäljare och konsumenters energiförbrukning. 

• Att se över försörjningskedjor och skövling av skog genom att öka transparens och spårbarhet för produktion av kakao, soja och nötkött. 

• Att skala upp initiativ inom klimatsmart jordbruk genom att samarbeta med bönder kring regenerativt jordbruk, optimerade inköp och ett skifte mot förnybart.  

• Att förbättra recept och utveckla nya ingredienser med lägre koldioxidavtryck för snacks, mat och att utveckla alternativa proteiner för husdjursfoder. 

• Att förbättra och optimera logistik, se över transporter och de energikällor som används, till exempel elektrifiering av fordon eller potentiell användning av grönt väte. 

• Bädda in klimatåtgärder i verksamheten genom klimatreduktioner i styrning och affärsplanering, även som ett aktieägarmål, i rörliga ersättningsplaner för ledande befattningsplaner, i investerings- och planeringsprocesser samt i fusions- och förvärvsstrategier. 

De som är intresserade av att lära sig mer om Mars Net Zero-strategi och handlingsplan kan ladda ner dokumentet på www.mars.com/netzero2050

Kontakter

Bilder

Mars ska halvera sina utsläpp längs hela värdekedjan till 2030
Mars ska halvera sina utsläpp längs hela värdekedjan till 2030
Ladda ned bild

OM MARS, INCORPORATED

Mars, Incorporated drivs av tron att den värld vi vill ha imorgon formas av hur vi gör affärer idag. Mars är ett företag som förnyas och utvecklas för att påverka världen positivt. I vår breda portfölj av kvalitetsprodukter och tjänster för konfektyr, mat och djurvård sysselsätter vi över 140 000 engagerade medarbetare. Med över 47 miljarder dollar i årlig försäljning står vi bakom några av världens mest älskade varumärken, som Ben's Original™, CESAR®, Cocoavia®, DOVE®, EXTRA®, KIND®, M&M'S®, SNICKERS®, PEDIGREE®, ROYAL CANIN ® och WHISKAS®.  Vi arbetar för att skapa en bättre värld för husdjur genom vårt globala nätverk av djursjukhus och diagnosservicecenter – som AniCura, BANFIELD™, BLUEPEARL™, Linnaeus and VCA™ – och med banbrytande teknik utvecklar vi program inom genetisk hälsoscreening och DNA-testning. För mer information om Mars, besök www.mars.com och följ oss på Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn och YouTube.