Vänsterpartiet Skåne

Regionens miljöarbete pinsamt svagt

Dela

Under dagens möte med regionfullmäktige i Region Skåne debatterades en redovisning av regionens miljöarbete under 2022. Oppositionens kritik var hård: och det har den varit vid varje steg mot ett antagande. I hållbarhetsberedningen konstaterades att redovisningen inte bara saknade en hel del information utan också innehöll direkta sakfel. Den skickades tillbaka för att kompletteras, men återkom med fortsatt stora brister i vad som redovisas. Efter dagens debatt är det enda som står helt klart att frågor som rör regionens miljöarbete definitivt inte prioriteras av styret.

- Det saknas mycket information i redovisningen, och den som finns visar i många fall på raka försämringar. Flygresornas ökning med 885 % är bokstavligen otrolig! Styret menar att miljöredovisningen ska ligga till grund för kommande arbete, men när vi fattar beslut om mål inför 2023 ser vi exakt samma låga ambitionsnivå. De vill inte siffersätta. Det gör att nästa miljöredovisning inte kommer att vara till mycket större hjälp, säger Tobias Petersson, representant för Vänsterpartiet i regionfullmäktige, hållbarhetsberedningen och regionala utvecklingsnämnden.   

Satt i samband med regeringens starkt kritiserade budgetproposition inför 2023 med stora nedskärningar inom klimat- och miljöarbete blir verkliga ambitioner på regional nivå än viktigare, menar Petersson.

- Vi ser hur man i Skåne prioriterar bort oerhört viktiga steg mot minskade utsläpp i allt från halverade inköp av miljömärkt el inom vår kollektivtrafik till fortsatt finansiering av regionala flygplatser för korta inrikesresor. Man vill bygga ut E6 trots påtalad och bevisad stor risk för ökad biltrafik. Samtidigt kan vi inte blunda för att det sker samtidigt som den nationella finansieringen av mycket miljöarbete stryps, till exempel i att kommuner inte längre kommer att få något stöd för cykel- och kollektivtrafik och att pengar till klimatanpassning skärs ner med nästan en tredjedel. När varken regering eller regionstyre tar en så totalt avgörande fråga på största allvar får det väldigt allvarliga konsekvenser, avslutar Tobias Petersson.

Nyckelord

Kontakter

Jämlika samhällen är en förutsättning för alla människors frihet. Det är när vi tillsammans ser till att välfärden och samhället ställer upp för oss alla och envar som vår individuella frihet växer. Inom sjukvården innebär det drift i egen regi för att säkra en jämlik tillgång till god vård. Bäst vård får man om patienternas behov får styra och låter skattepengarna finansiera verksamheten istället för att gå till vinster för välfärdföretagen. Sänkta avgifter för biljetter till ett modernt järnvägsnät, ett utbyggt nät av stadsbussar och regionala busslinjer som binder ihop hela regionen är Vänsterpartiets vision. Fri kollektivtrafik är framtiden! Vänsterpartiet vill bygga ett Skåne för alla – inte bara för de rikaste.

Följ Vänsterpartiet Skåne

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vänsterpartiet Skåne

Kollektivtrafiknämnden finansierar forskningsprojekt för att reda ut olöst paradox6.12.2023 15:13:24 CET | Pressmeddelande

Under dagens möte med kollektivtrafiknämnden beslutades att en paradox i kollektivtrafiken ska utredas närmare: hur skapas ett effektivt kollektivtrafiksystem, med hög punktlighet och bra utbud utan att förarna känner sig klämda? Man förelog att avslå Vänsterpartiets motion kring att ta tillbaka kollektivtrafiken i egen regi men medgav samtidigt att de problem som lyfts i motionen inte går att besvara idag.

Ta tag i kunskapsbrist kring papperslösas rätt till vård12.10.2023 13:04:38 CEST | Pressmeddelande

Under dagens möte med regionstyrelsen la Vänsterpartiet fram ett initiativ för att ta tag i kunskapsbristen om vård för personer utan uppehållstillstånd. Det är vanligt förekommande att sjukvårdspersonal och de som möter vårdsökande inte kan de regelverk som finns för att säkerställa människors rätt till sjukvård. Med inrättande av en vårdlots kan personalen få hjälp med information och vårdsökande få hjälp att hitta rätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum