Umeå kommun

Umgängesbegränsning i Umeå kommun ska genomgå granskning

Dela

Umeå kommun tillsätter en oberoende utredning om socialtjänstens handläggning i ärenden om umgängesbegränsning, enligt lagen om vård av unga. Det enligt ett beslut i kommunfullmäktige.

– Vi måste säkerställa att våra medborgare har ett starkt förtroende för Umeå kommun och vår socialtjänst. Vi ska ha Sveriges bästa socialtjänst, där barnens bästa alltid beaktas i beslut där de berörs. Vi är, med handen på hjärtat, inte helt säkra på att det är så idag. Därför välkomnar vi den här oberoende utredningen och hoppas att den kan leda till förbättrad framtida handläggning, säger Anna-Karin Sjölander (C), ledamot i kommunfullmäktige som står bakom motionen.

I motionen yrkas att en oberoende utredning ska genomföras angående socialtjänstens handläggning i ärenden om umgängesbegränsning, enligt lagen om vård av unga. Den ska motsvara en tidigare utredning som Justitieombudsmannen, JO, har genomfört.

Utredningen ska svara på om utredningarna säkerställer att barnets bästa tillgodoses och om utredningarna är adekvata i förhållande till omständigheterna i enskilda fall och om utredningarna uppfyller formella krav. Utifrån denna granskning ska förslag tas fram om vad som bör göras för att förbättra framtida handläggning.

Under debatten i fullmäktige tillförde Socialdemokraterna ett tilläggsförslag om att den oberoende granskningen behöver genomföras på ett sätt som säkerställer att sekretesskyddet för de enskilda som omfattats av socialtjänstens handläggning upprätthålls, samt att granskningen rör ärenden om umgängesbegränsning enligt LVU. Även tilläggsförslaget godkändes under omröstningen.

– Med anledning av den allmänna debatt som pågår när det gäller dessa frågor välkomnar vi en granskning av socialtjänstens handläggning. Men vi måste komma ihåg att socialtjänsten hanterar mycket känsliga ärenden och det är viktigt att vi bevarar sekretessen vid granskning så att enskilda medborgare inte blir offentliga i den oberoende utredningen, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Mer information:
Anna-Karin Sjölander
ledamot
kommunfullmäktige
Umeå kommun
annakarin.sjolander@umea.se

Hans Lindberg (S)
kommunalråd
ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-589 01 66
hans.lindberg@umea.se

Anders Ågren (M)
kommunalråd
vice ordförande
kommunstyrelsen
Umeå kommun
070-341 67 64
anders.agren@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum