Enköpings kommun

Vård- och omsorgsnämndens prognos visar ökat vårdbehov och minusresultat

Dela

Nämndens prognos för året visar på kraftigt ökade vårdbehov hos invånarna och ett ökat minusresultat i samband med delårsrapporten.

– Vi ser att invånarnas vårdbehov ökar. För att möta deras behov har vi bland annat behövt en annan bemanning och behövt köpa fler platser inom LSS och äldreomsorgen, säger Lotta Tronêt, förvaltningschef vård- och omsorgsförvaltningen.

Årets första prognos i samband med tertialrapporten visade att nämnden skulle gå minus med 28,5 miljoner kronor jämfört med budget. Prognosen i samband med delårsrapporten visar nu ytterligare minusresultat. Den pekar på minus 54,8 miljoner kronor för det här året.

– Förutom det ökade vårdbehovet har vi i arbetet med delårsrapporten konstaterat att 24 miljoner kronor mer än vad vård- och omsorgsnämnden hade i sin budgetram har lagts ut på verksamheterna, säger Lotta Tronêt.

– Vi utreder varför vi inte uppmärksammade detta i arbetet med tertialrapporten. Det är oerhört viktigt för att hanteringen av tilldelade medel ska ske på ett korrekt sätt framåt. Samtidigt kan vi konstatera att vi är i ett läge där effektiviseringar i den omfattningen är svåra utifrån det ökade behovet, säger Lotta Tronêt.

Vård- och omsorgsnämnden fortsätter tillsammans med sin förvaltning att arbeta för att minimera underskottet. Underskottet skulle kunna kräva prioriteringar och effektiviseringar i vård- och omsorgsnämndens budget för nästa år. I november kommer kommunfullmäktige att ta beslut om kommunens budget för 2024.

Tid för telefonintervjuer

Lotta Tronêt finns tillgänglig för telefonintervjuer torsdagen den 28 september klockan 9–10.

Nyckelord

Kontakter

Om oss

Enköping, Sveriges närmaste stad, är en av landets snabbast växande kommuner – mitt i Europas mest expansiva tillväxtområden. Här byggs nya verksamheter, nya stadsdelar växer fram och vi planerar för framtidens Enköping. I kommunen jobbar cirka 3 500 personer för att varje dag erbjuda välfärd och service till invånare, föreningar, företag och besökare.

Följ Enköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Enköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum