Umeå kommun

Svåra ekonomiska förutsättningar kräver prioriteringar bland Fritids anläggningar

Dela

För att hålla nere kostnader har en enig fritidsnämnd beslutat om att bland annat anlägga max en isbana per skolidrottsplats och att inte längre anlägga skolskidspår utan i stället hänvisa till närliggande elljus- och dagsspår.

Kommunfullmäktige gav fritidsnämnden i tilläggsuppdrag år 2020 och 2021 att analysera sina kostnader för både egna och förhyrda anläggningar. Syftet var att säkra en långsiktigt hållbar struktur inom nämndens ekonomiska förutsättningar. Flera åtgärder har redan genomförts inom ramen för uppdraget, bland annat har en del externa hyrelokaler sagts upp.

Beslutet, som gäller från och med vintern 2023/2024, innebär att Fritid kommer att anlägga max en isbana per skolidrottsplats, att inte längre anlägga skolskidspår, att ta bort två konstgräsplaner från utbytesplanen samt att införa ett maxtak på antalet mål på 11-mannakonstgräsplaner.

– Vi måste anpassa oss efter den budget vi har och de förutsättningar som råder. De medel nämnden har styr omfattningen av vårt uppdrag och med ökade kostnader måste vi ständigt göra prioriteringar för att hålla oss inom vår ram, säger Ari Leinonen (S), ordförande i fritidsnämnden.

Minskade kostnader och ett mer jämlikt utbud

Effekterna av beslutet blir bland annat ett minskat slitage på fordon och maskiner samt minskad förbrukning av drivmedel och lägre kostnader för köp av tjänst på de isbanor förvaltningen inte själva sköter. Beslutet ska också frigöra arbetstid som kan omfördelas till andra anläggningar och därmed höja kvaliteten där. Beslutet leder också till ett mer jämlikt utbud då inga skolidrottsplatser har fler än isbana samt att alla skolor hänvisas till elljus- och dagsspår för skidåkning.

– Vi ser ett behov av att hålla nere våra kostnader för att hålla oss inom vår budgetram. Prioriteringen som vi har valt att göra här bygger på att vi har goda alternativ i närheten av de anläggningar som vi nu avvecklar, säger Joline Göttfert (M), vice ordförande i fritidsnämnden.

Isbanor

Fritidsförvaltningen anlägger i dag flera isbanor på, eller i närheten av, vissa skolidrottsplatser. Beslutet innebär att max en isbana anläggs per skolidrottsplats. Följande isbanor berörs av beslutet:

  • Ersängsskolan: Har två isbanor, den mindre avvecklas.
  • Holmsund: Isbanan på Fiskestigen avvecklas, skridskoåkare hänvisas till isbanorna på Storsjöskolan och Skärgårdsskolan.
  • Midgårdsskolan/I20: Isbanan avvecklas, den har inte anlagts de senaste åren på grund av att den ligger på arenaområdet för Rally-VM.
  • Obbola skola: Har två isbanor, den mindre isbanan avvecklas.
  • Obbola: Isbanan på parkområdet ”på ängen” avvecklas. Skridskoåkare hänvisas till isbanan på Obbola skola.
  • Rosendal: Isbanan avvecklas. Isbanan är mycket resurskrävande och svårarbetad då Fritids maskinpark inte är anpassad för den begränsade cirkelformade parkytan. Planen blir mindre och mindre under vintersäsongen då det är svårt att trycka undan snön.
  • Sävar: Skogsvallens isbana avvecklas och skridskoåkare hänvisas till isbanan på Sävar skolidrottsplats.

Skolskidspår

Att dra skidspår på skolgårdar ingår inte i fritidsnämndens uppdrag men förvaltningen har ändå utfört den tjänsten åt vissa skolor. Beslutet innebär att samtliga skolor hänvisas till de kommunala och föreningsdrivna elljus- och dagspåren.

Följande skolor har fått skidspår preparerade på skolidrottsplatsen men kommer från och med kommande vinter att hänvisas till andra spår: Backenskolan, Ersängsskolan, Grubbeskolan, Hedlundaskolan, Hörnefors centralskola, Rödängsskolan, Sjöfruskolan, Sofiehemsskolan, Sävar skola, Ålidhemsskolan samt Östermalmsskolan.

Konstgräsplaner och maxantal mål

Konstgräsplanerna på Stengången (Carlshem) och Ekvägen (Böleäng) är i väldigt dåligt skick och kommer att få fungera som spontanytor framöver vilket innebär att de inte kommer att kunna bokas. Den dagen då de är helt obrukbara tas konstgräset bort och ersätts inte. Fotbollsspelare hänvisas i stället till Carlshöjdsskolans konstgräs, nya Carlslunds konstgräs som beräknas stå klar under 2024 samt till Tegstunets konstgräsplaner.

Maxantal mål per 11-mannakonstgräs införs då anläggningarna har begränsad förvaringsmöjlighet av fotbollsmål. Det är också resurskrävande med skötsel, underhåll och reinvesteringar av mål. Maxantal mål per 11-mannakonstgräs blir:

  • Fyra 11-mannamål
  • Sex 7-mannamål
  • Sex 5-mannamål

Mer information

Ari Leinonen (S)
ordförande
fritidsnämnden
070-567 92 14
ari.leinonen@umea.se

Joline Göttfert (M)
vice ordförande
fritidsnämnden
070-750 08 13
joline.gottfert@umea.se

Stefan Hildingsson
fritidsdirektör
070-343 26 80
stefan.hildingsson@umea.se

Nyckelord

Kontakter

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum