Umeå kommun

Kommunen är en arbetsplats för alla

Dela

Umepride 29 september–1 oktober är tre dagar med kunskap och festligheter för alla. Umeå kommun deltar som samarbetspart, som arbetsgivare och med aktiviteter i enskilda verksamheter, till exempel på Kulturskolan, bibliotek och Kvinnohistoriskt museum.

– Umeå kommun går som arbetsgivare i pridetåget lördag 30 september under parollen ”en arbetsplats för alla”. Ingen ska bli diskriminerad för sin sexuella läggning eller för könsöverskridande identitet, säger Karin Ahnqvist, HR-direktör, Umeå kommun.

Många av Umeå kommuns verksamheter ordnar också aktiviteter i samband med Umepride, till exempel:

  • Kulturskolan och Elevföreningen bjuder in till vimpelverkstad och att gå i prideparaden tillsammans
  • Pridevecka på kommunala bibliotek; regnbågshäng, knattebio, sagostund och pridepyssel med mera
  • Kvinnohistoriskt museum ordnar pridebroderi, mingel, mys och dj
  • Hamnmagasinet Ungdomens hus arrangerar en fest för ungdomar tillsammans med RFSL ungdom och Umepride efter pridetåget.
  • HR-chefer i större företag och organisationer i Umeå deltar i ett samtal om "Umeå – arbetsplatser för alla". Fokus är hbtqi-frågor och att dra lärdomar och inspireras till nästa steg i att skapa ett inkluderande samhälle och erbjuda arbetsplatser för alla.

Läs mer på umea.se/umepride och kontakta enskilda verksamheter för mer information.

Kontakt

Karin Ahnqvist
HR-direktör
Umeå kommun
070-550 79 12
karin.ahnqvist@umea.se

Nyckelord

Umeå kommun har 13 000 medarbetare och är regionens största arbetsgivare. Verksamheterna har medborgarfokus, öppenhet och tillit och strävar ständigt efter att förbättra kommunens service. Umeå är en av Sveriges mest växande städer. Här bor 132 000 personer och kommunens mål är att nå 200 000 invånare 2050. I Umeå finns två universitet, ett livskraftigt näringsliv och ett attraktivt utbud av kultur och fritid. Här finns också västvärldens snabbaste bredband.

Följ Umeå kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Umeå kommun

Prioriteringar och anpassningar i för- och grundskolenämndens budget för 202423.11.2023 12:31:30 CET | Pressmeddelande

Nämnden prioriterar trygghetsskapande åtgärder i arbetsmiljön, ökade resurser till kommunal resursskola, lagkravet om dygnsvila i nattöppen verksamhet samt förbättrat stöd i egenkontroll* för att minska arbetsbelastning för rektorer. Dessutom prioriteras arbetet med att minska antalet medarbetare per rektor motsvarande fyra miljoner kronor i ett första steg. Budgeten anpassas utifrån en långsammare ökningstakt av barn och elever enligt senaste befolkningsprognosen. För att nå budget i balans sker anpassningar för fritidshem och stödjande funktioner.

Brandförsvarets verksamhetsplan och budget för 2024 beslutad22.11.2023 13:00:00 CET | Pressmeddelande

Det olycksförebyggande arbetet med bland annat utbildning till skolungdomar och införande av civil insatsperson ska prioriteras under nästa år. Det beslutade Umeåregionens brand- och räddningsnämnd vid mötet 22 november när verksamhetsplan och budget togs för 2024. Precis som tidigare är den största utmaningen att ha tillräckligt med personal för att upprätthålla beredskap och uppfylla lagkrav.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum