Solna stad

Solna stad stärker trygghetsarbetet

Dela

Trygghetsarbetet i Solna stad stärks på flera sätt för att motverka att barn och unga hamnar i kriminalitet. Bland annat kommer en trygghetsvandring att genomföras onsdagen den 11 oktober. Solnaborna bjuds in för att hjälpa till att identifiera platser som känns otrygga och komma med förbättringsförslag.

- Tryggheten i Solna ska öka. Nu inför vi utbildning för vårdnadshavare, rondering av väktare, rekrytering av fältassistenter och fritidsfältare och ett förstärkt samarbete med Polisen. Vi ska göra allt vi kan och lite till för att varenda Solnabo ska känna sig trygg i sin stad, säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande i Solna stad.

Utbildning för vårdnadshavare
Utbildningarna syftar till att ge vårdnadshavare verktyg och kunskap för att förebygga och hantera situationer som kan påverka tryggheten för deras barn. Utbildningarna syftar också till att medvetandegöra frågor kring kriminalitet och brottslighet bland ungdomar.

Rekrytering av fritidsfältare
Solna stad kommer att rekrytera fyra fritidsfältare. Dessa kommer att vara närvarande i olika delar av staden och fungera som en extra resurs i trygghetsarbetet. Sedan tidigare pågår rekryteringen av fältassistenter i syfte att bistå staden ytterligare i arbetet för ökad trygghet.

Förstärkt samarbete med Polisen
Staden har intensifierat samarbetet med Polisen. Kontinuerlig dialog förs kring trygghetsskapande åtgärder vid prioriterade platser.

Rondering av väktare
Väktarnärvaron har förstärkts i hela Solna och regelbundna avstämningar med stadens verksamheter genomförs.

Kamerabevakning på utvalda platser
Ett arbete pågår tillsammans med Polisen för att identifiera och se över var det kan finnas behov av kamerabevakning.

Solna stad har under året arbetat med flera förebyggande trygghetsåtgärder. Innan sommaren beslutade kommunstyrelsen att stadens medelreserv om tio miljoner kronor kan användas för att förstärka Solna stads trygghetsarbete.

Följ Solna stad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Solna stad

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum