Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Gult ljus för Trafikverkets förslag

Dela

Igår överlämnade Trafikverket sina förslag till förändring till regeringen. ”En bra bit på vägen, men vi är inte riktigt i hamn”, kommenterar Riksidrottsförbundets generalsekreterare Stefan Bergh.

Trafikverket har haft i uppdrag av regeringen att ta fram förslag för att underlätta för föreningar som vill anordna arrangemang och igår överlämnades rapporten. Tre förslag presenteras, ett av förslagen är en fortsättning på den lösning Trafikverket beslutade om innan sommaren nämligen ett takbelopp på 150 000 kronor för åtgärder i samband med arrangemanget, exempelvis omskyltning. Alla kostnader som överstiger det måste arrangören själv betala. Ett annat av förslagen är att föreningar står för alla kostnader fullt ut.

– Jag uppskattar att Trafikverket har varit öppna för dialog och att vi har kunnat samtala om situationen. Men förslaget att ideella föreningar ska bära hela kostnaderna är oacceptabelt. För idrottsrörelsen är det såklart viktigt att regelverk utformas på ett sätt så att de kommer så många föreningar som möjligt till gagn, det är nödvändigt för att motions- och tävlingsloppen ska kunna leva kvar. Takbeloppet är en väg, men gränsen behöver vara högre än de 150 000 kronor som Trafikverket har föreslagit eller så måste det till en indexuppräkning – annars kommer beloppet att urholkas över tid, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

Innan Trafikverket beslutade om ett takbelopp gällde sedan 1 januari 2023 ett uppdaterat regelverk som innebar att arrangörerna var tvungna att ta alla kostnader kopplade till åtgärder enligt vägmärkesförordningen (2007:90), exempelvis omskyltning, längs statliga vägar. Åtgärderna har inneburit stora kostnader för föreningarna och många har tvingats ställa in sina lopp.

Det tredje av Trafikverkets förslag är en beloppstrappa där kostnaderna för föreningarna ökar procentuellt upp till 150 000 kronor. I båda det förslaget och i förslaget om ett takbelopp föreslår Trafikverket även en grundkostnad på 2 000 kronor som alla föreningar ska betala, oavsett storlek på arrangemanget.

– 2023 har inte varit ett representativt år för motions- och tävlingslopp. Höga kostnader med det ursprungliga regelverket och osäkra förutsättningar har gjort att många arrangörer har ställt in. Det drabbar utövarna, det drabbar föreningarna och det drabbar folkhälsan. Jag är bekymrad över den föreslagna grundkostnaden och vad det kan komma att innebära för de små lokala arrangörerna. Den totala kostnaden för att arrangera ett lopp med avgifter till olika myndigheter riskerar att bli övermäktig. Samma logik gäller för beloppstrappan som riskerar att bli administrativt tungrott och kostsamt för föreningarna, säger Stefan Bergh.

Frågan om arrangemang på statliga vägar har varit en följetong. Trafikverket fick i september 2022 i uppdrag av den förra regeringen att utreda hur arbetssätt och regelverk kan förändras för att underlätta och förenkla för föreningslivets verksamhet som bedrivs på eller påverkar statlig infrastruktur. Utredningen överlämnades i mars i år till infrastrukturminister Andreas Carlson (KD) som i maj gav Trafikverket i uppdrag att på nytt titta på frågan för att föreslå en lösning för 2024 och framåt.

– Tillsammans med Trafikverket har vi kommit en bra bit på vägen, men vi är inte riktigt i hamn ännu. Nu behöver regeringen klokt och skyndsamt hantera frågan och säkerställa att Trafikverket får adekvata resurser för att kunna hantera de framtida kostnader som kommer att uppstå. Vi är redan en bra bit in på hösten och inför 2024 behöver spelreglerna vara tydliga för landets alla arrangörer. Riksidrottsförbundet ser fram emot att fortsätta dialogen med ansvarigt statsråd, infrastrukturminister Andreas Carlson, säger Stefan Bergh.

Kontakter

Om RF/SISU

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 73 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye