Øresundsbron

Øresundsbron förbättrar resultatet med stark fritidstrafik

Dela

Øresundsbrons många trafikrekord under årets tredje kvartal – där dansk fritidstrafik varit drivande – gav en ökad trafik jämfört med i fjol.

Øresundsbro Konsortiets resultat före värdeförändring blev 1 175 miljoner DKK under perioden januari-september – en ökning med 262 miljoner DKK jämfört med samma period förra året.

Peter Brinch/Øresundsbron

– Våra danska fritidskunder kör i år över Øresundsbron som aldrig förr. Ökningen började redan i våras med flera rekord och trenden fortsatte efter sommaren. En stark dansk kronkurs och ett stort intresse för ferie i närområdet tros ligga bakom utvecklingen, säger Linus Eriksson, vd på Øresundsbron.

Totalt sett, jämfört med den senaste pandemifria perioden 2019 då åren därefter helt eller delvis haft coronarestriktioner, minskade trafiken med 1,4 procent.

Med i genomsnitt 20 824 passager per dygn under januari-september var Øresundsbrons totala vägtrafik 9,2 procent högre än samma period förra året.

Vägintäkterna ökade med 129 miljoner DKK till 1 350 miljoner DKK under årets tre första kvartal jämfört med samma period i fjol

Godstrafikens avmattning sedan april i år fortsatte att förstärkas under det tredje kvartalet. Varje dag i perioden januari-september passerade i genomsnitt 1 870 godstransporter. Det är 11,8 procent fler än samma period 2019, men en nedgång på
5,8 procent jämfört med i fjol.

– Godsaktörer har det senaste året beskrivit en nedgång för godstransporter, men vi har börjat märka detta först nu på Øresundsbron. Minskningen har tilltagit under slutet av det tredje kvartalet. Vi ser samtidigt att godstrafiken fortsatt ligger starkt jämfört med nivån före pandemin, säger Linus Eriksson.

Medan fritidstrafiken bland danska ØresundGO-kunder ökade med omkring 22 procent
för perioden januari-september 2023, jämfört med samma period 2019, minskade den svenska fritidstrafiken med 18 procent. Totalt sett är fritidstrafiken bland ØresundGO-kunder 1,4 procent högre än under samma period 2019.

Pendlarnas trafik låg på en stabil nivå omkring 10-15 procent lägre än samma period 2019.

– Vår lansering av ett pendlarkort med obegränsade passager till ett fast pris är en succé. Första månaden köpte drygt 2 000 kunder vårt 30-dagars periodkort och omkring 20 procent av alla pendlarpassager görs med periodkortet, säger Linus Eriksson.

Företagstrafiken återhämtade sig med 26,8 procent jämfört med de tre första kvartalen förra året, men hamnade 11,2 procent lägre än samma period 2019.

– Flygtrafiken har ökat och såväl taxi som hyrbilsföretag kör i mycket större utsträckning än i fjol. Men det fortsätter att vara fler digitala möten och hemsarbetsdagar, vilket bidrar till att trafiken fortfarande är lägre än före pandemin, säger Linus Eriksson.

Öresundsförbindelsens gröna passager, med fordon som drivs med el eller vätgas, har ökat med omkring 40 procent från årets start till utgången av det tredje kvartalet. I januari 2023 var den totala andelen gröna passager 7 procent – och det har ökat varje månad till 9,8 procent i juni. För endast personbilar har ökningen gått från 7,5 till 10,6 procent.

Øresundsbro Konsortiets räntekostnader minskade från 324 till 210 miljoner DKK, vilket är följden av en minskande skuld och fallande inflation i framför allt Danmark. Räntekostnaderna ligger dock fortsatt över nivåerna från tidigare år. Driftskostnaderna ökade med 11 miljoner DKK, jämfört med samma period i fjol, till 196 miljoner DKK. 

Årets resultat före värdeförändring förväntas sluta i intervallet 1 300-1 400 miljoner DKK, vilket överstiger tidigare prognos.

Huvudposterna i resultaträkningen (miljoner DKK)

Jan – sept 2023

Jan – sept 2022

Utveckling

Intäkter väg

1 350

1 221

129

Intäkter järnväg

437

405

32

Övriga intäkter

15

13

2

Summa intäkter

1 802

1 639

163

Driftskostnader

-196

-185

-11

Övriga rörelsekostnader

-2

-7

5

Avskrivningar

-219

-210

-9

Rörelseresultat

1 385

1 237

148

Finansiella poster

-210

-324

114

Resultat före värdeförändring

1  175

913

262

Värdeförändring, marknadsvärdeeffekt, netto*

178

1 752

Värdeförändring, valutakurseffekt, netto*

27

69

Periodens resultat

1 380

2 734

 

* Värdeförändring är en redovisningsprincip enligt vilken finansiella tillgångar och skulder värderas till marknadsvärde med löpande redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen under finansiella poster. Marknadsvärdeförändringen påverkar dock inte företagets återbetalningsförmåga.

Vägtrafikens utveckling under januari-september 2023

Trafik per

dag 2023 

Trafik per

dag 2022 

Utveckling 
trafik (%)
 

Utveckling

trafik (antal) 

Trafik per

dag 2019 

Utveckling

(%) 

Personbilar* 

18 815

16 974

10,8 %

1 841

19 282

-2,4 %

ØresundGO 

7 036

6 109

15,2 %

927

6 939

1,4 %

ØresundBUSINESS 

2 650

2 090

26,8 %

560

2 985

-11,2 %

ØresundPENDLER 

4 816

4 607

4,5 %

209

5 489

-12,3 %

Kontant 

4 313

4 168

3,5 %

145

3 869

11,5 %

Godstrafik** 

1 870

1 986

-5,8 %

-116

1 672

11,8 %

Lastbilar > 9 m 

1 621

1 641

-1,2 %

-20

1 415

14,6 %

Varubilar 6-9 m 

249

345

-27,8 %

-96

257

-3,1 %

Bussar 

139

112

24,1 %

27

171

-18,7 %

Totalt 

20 824

19.072

9,2 %

1.752

21.125

-1,4 %

Utvecklingen för genomsnittlig trafik per dag från januari till september 2023.
* Personbilar inkluderar personbilar med släp och motorcyklar.   
** Godstrafik inkluderar alla godstransporter från 6 meter.

Marknadsandel av den samlade Öresundstrafiken* 

Markedsandel i procent

Personbilar

85,8

Godstrafik >6 m.

62,1

Bussar

83,9

Totalt

82,7

* Gäller för perioden 1 juli 2022 till 30 juni 2023, vilket är den senaste perioden med aktuell data.

Kontakter

Bilder

Om oss

Øresundsbron bygger broar mellan människor, möjligheter och upplevelser i hela Öresundsregionen. Øresundsbro Konsoriets uppdrag är att äga och driva Øresundsbron – en bro, en tunnel och den konstgjorda ön Peberholm. Tillsammans utgör Øresundsbron en 16 kilometer fast förbindelse mellan Danmark och Sverige.

Följ Øresundsbron

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Øresundsbron

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye