Ledarna

Tidsbrist hotar bromsa den hållbara utvecklingen

Dela

Sju av tio chefer har hållbarhetsansvar som en del i sitt chefsuppdrag. Men om omställningen ska ta fart måste förutsättningarna förbättras då många chefer upplever att målen är otydliga och att det saknas tid, resurser och kompetens för att utveckla den miljömässiga hållbarheten, det visar Ledarnas Hållbarhetsbarometer 2023.

 - Omställningen till ett mer hållbart samhälle innebär stora förändringar för svensk arbetsmarknad. Om vi ska få till en effektiv hållbar omställning behöver chefer på alla nivåer vara rustade och ha rätt förutsättningar för att leda i förändring, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Drygt 70 procent av cheferna svarar att hållbarhetsfrågor ingår i deras uppdrag. Av dessa svarar 9 av 10 att ansvaret handlar om miljömässig hållbarhet. De frågor som cheferna främst anser att verksamheterna ska prioritera de närmaste åren handlar det om att minska avfall och svinn, följt av hållbara transporter, resor och arbetsmaskiner.

- Tyvärr upplever fortfarande många chefer att uppdraget kopplat till hållbarhet är otydligt. Bara 4 av 10 chefer anser att förväntat resultat är tydligt, säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

De största hindren för att chefens organisation ska bli mer miljömässigt hållbar är brist på tid, resurser och kompetens. 80 procent av cheferna anser också att organisationen behöver kompetensutveckla befintlig personal inom miljömässig hållbarhet.

- Det är ett viktigt hinder att lösa, men fördelen är att det i mångt och mycket ligger i organisationens egna händer genom att skapa den tid och de resurser som behövs för att kompetensutveckla befintlig personal säger Andreas Miller, förbundsordförande Ledarna.

Samtidigt säger cheferna att de upplever att deras generella kunskap kring hållbarhet ökat över tid. 2023 var det närmare 6 av 10 chefer som ansåg att de hade goda kunskaper inom miljömässig hållbarhet.

De områden som flest chefer önskar sig ytterligare kunskap inom är att ta fram hållbarhetsstrategier, skapa klimatsmarta arbetsplatser samt digitalisera för att minska klimatpåverkan.

- Att cheferna själva önskar sig mer kunskap visar att Sveriges chefer vill vara med och bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Andreas Miller förbundsordförande Ledarna.

Fakta ur Hållbarhetsbarometern 2023

  • 71 procent av cheferna säger att det ingår i deras uppdrag att arbeta med hållbarhet 2023. 2014 var siffran 41 procent.
  • 87 procent av cheferna vars uppdrag inkluderade hållbarhet arbetar med miljömässig hållbarhet.
  • Det vanligaste förekommande ansvarsområdet för chefer vars uppdrag inkluderar miljömässig hållbarhet är minska avfall och svinn, hållbara transporter, ökad resurseffektivitet. 44 procent av cheferna svarar att det är tydligt eller mycket tydligt vilka resultat de förväntas nå inom deras ansvarsområden avseende miljömässig hållbar utveckling.
  • 30 procent av cheferna svarar att det är ganska eller mycket otydligt vilka resultat de förväntas nå inom deras ansvarsområden avseende miljömässig hållbar utveckling. För de chefer som tycker målen är tydliga är de oftast kopplade till en handlingsplan. Men för de chefer som tycker målen är otydliga saknar de oftast en tydlig prioriteringsordning och nedbrytning av mål på deras position.
  • 58 procent av cheferna anser att de har goda kunskaper inom miljömässig hållbar utveckling.
  • Vanligast förekommande område cheferna vill ha mer kunskap inom är att ta fram hållbarhetsstrategier.
  • 69 procent av chefernas organisationer har en etablerad miljömässig hållbarhetsstrategi. Av dessa tycker i sin tur 67 procent av cheferna att denna är tydlig.
  • De vanligaste förekommande alternativen till varför cheferna anser att deras organisation skall arbeta med miljömässig hållbarhet är att behålla/attrahera personal och bidra med stolthet/engagemang (65 procent) samt att det är nödvändigt med tanke på omvärldsfaktorer (64 procent).
  • 54 procent av cheferna anser att det största hindret för att deras organisation skall bli mer miljömässigt hållbara är brist på tid och resurser.
  • 80 procent av cheferna svarar att de behöver kompetensutveckla befintlig personal för att öka kunskapen inom miljömässig hållbarhet.

 

Hållbarhetsbarometern 2023

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes 29 juni till 13 augusti 2023 och besvarades av 1 420 chefer i Ledarnas medlemspanel, vilket innebar en svarsfrekvens på cirka 36 procent. 

Kontakter

Om oss

Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än 98 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd i uppdraget som chef och kring den egna anställningen. Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov. Läs mer på ledarna.se.

Följ Ledarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Ledarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye