Sveriges Lärare

Sveriges Lärarstudenter: Fler praktiska inslag behövs i förskollärar- och lärarutbildningarna

Dela

En ny rapport från Sveriges Lärarstudenter, ”Det är VFU som ger verkligheten”, visar att strax över hälften av alumner från förskollärar- och lärarutbildningarna önskar att de hade fått mer tid ute i verksamheterna.
Sju av tio upplevde sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU), som bra eller mycket bra. Däremot finns det behov av förbättring och förändringar.

Adam Kedert, ordförande Sveriges Lärarstudenter
Adam Kedert, ordförande Sveriges Lärarstudenter Privat

- VFU är den enskilt viktigaste delen i förskollärar- och lärarutbildningarna. Vi studenter har 20 veckor på oss att lära oss hantverket och bygga upp en yrkesskicklighet innan examen. Det är glädjande att se att så många ser tillbaka på sin VFU och minns den som givande. Rapporten visar dock att dessa 20 veckor inte är tillräckliga, säger ordförande för Sveriges Lärarstudenter Adam Kedert. 

Strax över hälften av respondenterna svarar att de önskar att de hade fått mer VFU under sin utbildning. Detta varierar dock mellan programmen och de som studerar kortare, särskilt på påbyggnadsutbildningarna KPU och yrkeslärarprogrammet, vill enbart en av tre ha mer VFU. Bland de som studerar en lärarutbildning på fyra år eller mer önskar majoriteten att de hade fått mer VFU. 

- Det är inte särskilt konstigt egentligen att detta hänger ihop med hur lång ens utbildning är. Om man studerar en kortare period har man examen och verkligheten nära. En kontinuerlig kontakt med förskolor och skolor är dock viktigt och borde vara en naturlig del genom hela utbildningen. Därför föreslår vi att utbildningarna blir verksamhetsintegrerade och har praktiska moment ute i verksamheterna kontinuerligt, varje termin, och att detta knyts ihop med de högskoleförlagda kurserna, säger Adam Kedert.  

Rapporten visar även att VFU-handledaren har en mycket stor betydelse för hur man upplevt kvaliteten på sin VFU. Över 80 procent av respondenterna upplever att handledaren har haft en positiv betydelse för upplevelsen av VFU:n och handledarens kunskap och engagemang skattas högt. 

- Utan handledare har vi ingen VFU värd namnet. Handledarnas engagemang och tid måste värderas och de måste få förutsättningar för att stötta studenten under VFU-perioden. Tyvärr har inte alla rätt förutsättningar och det är inte ens säkert att handledaren får någon ersättning för uppdraget. Därför vill vi se ett nationellt VFU-avtal som ger jämlika förutsättningar för VFU:n, ersättning och handledaruppdraget, säger Adam Kedert. 

Kort om rapporten: 

  • Sju av tio alumner upplevde sin sammantagna VFU som bra eller mycket bra. 
  • Den yrkesverksamma VFU-handledaren har en mycket stor betydelse för hur man upplevt kvaliteten på sin VFU. 
  • Strax över hälften önskar att det ingått mer VFU i utbildningen, även om svaren varierar beroende på vilken utbildning man har läst. 
  • Många av de som önskar mer VFU tycker att det kan uppnås främst genom att omfattningen på kurser i den utbildningsvetenskapliga kärnan minskas. 

Krav från Sveriges Lärarstudenter: 

  • Inför verksamhetsintegrerad utbildning på förskollärar- och lärarutbildningarna och öka därigenom studenternas totala tid ute i verksamheterna. 
  • Ge handledarna tid och resurser för att stötta VFU-studenterna. 
  • Reglera den verksamhetsförlagda utbildningen i nationellt avtal och i skolförfattning. 
  • Reformera den utbildningsvetenskapliga kärnan och öka relevansen för den kommande yrkesutövningen. 

Nyckelord

Kontakter

Dokument

Följ Sveriges Lärare

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Sveriges Lärare

Välkommet att regeringen vill utreda en reglering av lärares undervisningstid29.6.2024 10:30:04 CEST | Pressmeddelande

Sveriges Lärare har höga förväntningar efter regeringens besked att man ska ge ett ett tilläggsdirektiv till utredningen ”En minskad administrativ börda för förskollärare och lärare”. Utöver sitt ursprungliga direktiv – att minska byråkrati och frigöra tid – ska utredaren nu även se över hur undervisningstiden samt tiden till för- och efterarbete kan regleras.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye