Konkurrensverket

Avtal om skollokaler var otillåten direktupphandling

Dela

Kristianstads kommun annonserade inte ett avtal om hyra och ombyggnation av skollokaler med motiveringen att hyresavtal inte behöver annonseras enligt upphandlingsreglerna. Konkurrensverket anser att avtalet var ett entreprenadkontrakt som skulle ha konkurrensutsatts genom annonsering och yrkar nu att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

Kristianstads kommun slöt i maj 2023 avtal med en leverantör om lokaler för en anpassad grundskola. Det sammanlagda värdet uppgår till cirka 35 miljoner kronor. Avtalet utgör ett blandat kontrakt eftersom det omfattar såväl hyra av lokal som byggentreprenad.

Enligt kommunen var huvudsyftet med avtalet att hyra lokaler där skolan ska inhysas. Avtalet behövde därför inte upphandlas enligt det så kallade hyresundantaget i lagen om offentlig upphandling (LOU).

Konkurrensverket anser att kommunens krav på anpassning av lokalerna närmast är att betrakta som en totalrenovering. Ombyggnationen från gymnasieskola till anpassad grundskola omfattar bland annat ändrad planlösning och tekniska installationer i form av vatten, avlopp, värme och el. En planerad tillbyggnad innebär också att lokalytan kommer att bli väsentligt mycket större. Enligt Konkurrensverket är avtalens huvudsyfte därför en byggentreprenad medan hyran av lokalerna snarare är att se som ett komplement. Avtalet skulle därför ha annonserats enligt LOU.

– Vi ser återkommande i vår tillsyn att hyresundantaget tillämpas på ett otillåtet sätt vid upphandling av byggentreprenader. Om en upphandlande myndighet ingår avtal som innebär att man köper en byggentreprenad ska kontraktet konkurrensutsättas, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Konkurrensverket vänder sig nu till Förvaltningsrätten i Malmö och yrkar att Kristianstads kommun ska betala 1,5 miljoner kronor i upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

För ytterligare information, kontakta:

Stefan Olsen Siri, processråd, 08-700 15 37, stefan.olsensiri@kkv.se

Läs mer om konkurrens- och upphandlingsfrågor på www.konkurrensverket.se

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Mäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande11.7.2024 13:41:45 CEST | Pressmeddelande

Sex mäklarföretag har åtagit sig att inte längre samordna sig om hur deras anslutna mäklare ska agera när det gäller publicering av bostadsobjekt på söktjänster för bostäder. Det innebär att de konkurrensproblem som har identifierats till följd av företagens agerande har omhändertagits. Konkurrensverket godtar därför mäklarföretagens åtaganden och avslutar utredningen.

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat25.6.2024 10:08:46 CEST | Pressmeddelande

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.

Kommunerna behöver göra mer för att främja marknaden för publik laddning av elfordon18.6.2024 14:31:11 CEST | Pressmeddelande

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att publik laddning av elfordon ska kunna utvecklas till en väl fungerande marknad med effektiv konkurrens. De bör därför främja marknadens utveckling genom att exempelvis upplåta kommunal mark till aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur. Men det finns starka indikationer på att många kommuner i stället gynnar sin egen säljverksamhet.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye