Region Östergötland

Region Östergötland bjuder in till ABC-partnerskap för stärkt psykisk hälsa

Dela

Att göra något som känns meningsfullt tillsammans med andra har visat sig vara ett bra sätt att motverka psykisk ohälsa. Region Östergötland arbetar sedan några år med konceptet ABC för god psykisk hälsa inom primärvård och tillsammans med flera kommuner. Nu bjuder regionen in andra aktörer att bli ABC-partner.

Majoriteten av invånarna i Östergötland har ett gott psykiskt välbefinnande, men andelen som besväras av psykisk ohälsa ökar här liksom i resten av landet. Det gäller särskilt bland unga kvinnor och äldre över 80 år och utrikesfödda har över lag sämre psykisk hälsa än inrikesfödda.

Konceptet ABC för god psykisk hälsa syftar till att uppmuntra de beteenden som får oss att må bra. ABC står för Act, Belong, Commit, och har utvecklats i Australien, där det används sedan 20 år.

ABC bygger på forskning kring friskfaktorer för psykisk hälsa. A står för aktivitet, och då inte bara i fysisk mening utan också socialt, mentalt och andligt. Att känna samhörighet med andra (Belong) och att engagera sig i något som känns meningsfullt (Commit) är de andra hörnstenarna.

– Det handlar inte bara om att hjälpa den som mår dåligt att må bättre – utan också om att den som mår bra ska se och kunna bevara de beteenden som får en att må bra, säger Elin Färnstrand, psykolog och processtödjare för ABC för psykisk hälsa i Region Östergötland.

Region Östergötland har arbetat med ABC för god psykisk hälsa inom primärvård och i samverkan med några av länets kommuner sedan 2021. Hittills har initiativet riktat sig primärt mot äldre, en målgrupp där den psykiska ohälsan ökar med stigande ålder. Nu vill regionen bredda samarbetet till fler delar av samhället och fler målgrupper. Därför bjuds nu även aktörer inom föreningsliv och näringsliv in att bli ABC-partner.

– Vi vill öppna för ett närmare samarbete med föreningsliv och näringsliv som vill arbeta med psykisk hälsa. Det handlar inte om att olika aktörer ska börja göra nya saker, utan se till det man har idag och kanske skruva lite på det som redan finns, säger Elin Färnstrand.

Studieförbundet Vuxenskolan är först ut som ABC-partner från föreningslivet. I Östergötland har Studieförbundet Vuxenskolan bland annat arbetat tillsammans med Norrköpings kommun för att bryta ensamhet bland äldre i utvalda stadsdelar, och med seniorklubben Miramar i Skäggetorp i Linköping. Man har också arbetat med liknande projekt som riktat sig till ukrainska flyktingar.

– I ABC för god psykisk hälsa såg vi ett bra material att samlas kring. Det är enkelt för människor att ta till sig och kan användas för olika målgrupper, berättar Cristina de Amaral, som är verksamhetsledare för Studieförbundet Vuxenskolan i Östergötland.

Nu arbetar de för att introducera ABC-materialet bland personer som kan fungera som cirkelledare för gruppträffar med ABC-budskapet som grund.

– Det finns många olika möjligheter att starta ett samtal om sitt mående. Man kan reflektera tillsammans, på egen hand, eller både och. Här kan vi inom folkbildningen bidra till att skapa möten där det ena kan leda till det andra, menar Cristina de Amaral.

Kontakter

Elin Färnstrand, processledare, telefon 010-103 65 44, elin.farnstrand@regionostergotland.se

Länkar

Följ Region Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Östergötland

Strejken skapar oro inför sommarperioden13.6.2024 13:05:33 CEST | Pressmeddelande

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye