WWF

Nio av tio svenskar vill restaurera natur i EU

Dela

En färsk opinionsundersökning visar att drygt 90 procent av svenskarna anser att det är viktigt att restaurera natur i EU. Den visar också på ett stort stöd för en restaureringslag på EU-nivå. Trots det har svenska regeringen först röstat emot och sedan motarbetat restaureringslagens slutliga ikraftträdande. Ett ändrat svenskt ställningstagande skulle kunna få lagen att gå igenom i EU.

Får som betar på ett fält i Sverige. © Germund Sellgren / WWF-Sweden
Får som betar på ett fält i Sverige. © Germund Sellgren / WWF-Sweden

– Det är tydligt att det finns en stor majoritet i Sverige som vill restaurera svensk natur. Regeringen måste lyssna på opinionen och ge sitt stöd för att den färdigförhandlade lagen träder ikraft, säger Gustaf Lind, generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF.  

De EU-medlemsstater som inte stödjer naturrestaureringslagen går emot den allmänna opinionen. Det visar en färsk opinionsundersökning som genomförts av Savanta på uppdrag av WWF, i Nederländerna, Finland, Ungern, Italien, Polen och Sverige. Tre av fyra medborgare uppger att de är positiva till naturrestaureringslagen, samtidigt som trycket ökar på medlemsstaterna att anta den efterlängtade lagen. Endast 6 procent av de tillfrågade höll inte med om att lagen borde antas. I Sverige är 69 procent av medborgarna positiva till en lag som skulle göra det obligatoriskt för EUs medlemsländer att restaurera natur. 

– Opinionsundersökningen visar att så många som sju av tio i Sverige håller med om att vi ska ha en restaureringslag för EUs medlemsländer. Endast 6 procent håller inte med. Beslut om restaureringslagen kan skjutas till efter valet. Hur du röstar i EU-valet kommer att avgöra hur naturfrågorna prioriteras, säger Emelie Nilsson, naturvårdsexpert på WWF. 

WWF anser att det är mycket viktigt att naturrestaureringslagen kommer på plats i Europa eftersom det är en av de världsdelar som har högsta andelen mark (upp till 80 procent) som används för bebyggelse, infrastruktur och produktionssystem. Trycket på naturen och klimatförändringarna ökar riskerna för samhället om inga åtgärder vidtas. 

Det finns fortfarande hopp om att restaureringslagen kan röstas igenom i juni. I ett brev i tisdags från de 11 miljöministrar i länderna som röstade för restaureringslagen till miljöministrarna i de länder som röstade emot lagen, uppmanade de att anta den sedan länge försenade lagen. “Annars riskerar vi att misslyckas med de internationella löften som Sverige och ca 150 andra länder skrev under på FN-mötet om biologisk mångfald i december 2022 i Montreal i konventionen om biologisk mångfald om att restaurera naturen”, skrev ministrarna i brevet. 

Mer än hälften av medborgarna i de undersökta länderna (Nederländerna, Finland, Ungern, Italien, Polen och Sverige) vill att förlusten av biologisk mångfald ska återställas skyndsamt; 53 procent uppgav att de höll med om påståendet “Minskningen av den biologiska mångfalden i EU måste åtgärdas snarast genom att naturen och ekosystemen återställs”. 

FAKTA RESTAURERINGSLAGEN 

I restaureringslagen finns ett övergripande mål om att medlemsländerna ska vidta åtgärder för att återställa minst 20 procent av EUs land- och vattenområden fram till 2030. Vid år 2050 ska åtgärderna innefatta all natur som är i behov av restaurering. 

FAKTA OPINIONSUNDERSÖKNINGEN 

Resultaten ovan kommer från en opinionsundersökning som genomförts av Savanta, ett oberoende undersökningsföretag. Savanta intervjuade 6 190 respondenter i Polen, Finland, Sverige, Italien, Nederländerna och Ungern under 1-9 maj 2024. Urvalet är nationellt representativt för ålder, kön och region i varje land. Data är jämnt viktat mellan varje land. Antal respondenter i Sverige var 1032 stycken. En sammanställning av resultatet finns här. Fullständiga resultat finns här.  

För mer information eller intervju, kontakta:  

Emelie Nilsson, naturvårdsexpert, emelie.nilsson@wwf.se   

Anna Almberg, presskontakt, anna.almberg@wwf.se, 0709816782 

Bilder

Får som betar på ett fält i Sverige. © Germund Sellgren / WWF-Sweden
Får som betar på ett fält i Sverige. © Germund Sellgren / WWF-Sweden
Ladda ned bild

Dokument

Världsnaturfonden WWF är med sina sex miljoner supportrar en av världens ledande ideella natur- och miljöorganisationer. Vi arbetar för att hejda förstörelsen av jordens naturliga livsmiljöer - genom att bevara den biologiska mångfalden, använda förnybara naturresurser på ett hållbart sätt samt minska föroreningar och ohållbar konsumtion.

Följ WWF

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från WWF

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye