Svensk Dagligvaruhandel

Stabil försäljning i dagligvaruhandeln i april

Dela

Försäljningen i dagligvaruhandeln minskade med 0,1 procent under april 2024, jämfört med samma månad 2023, enligt branschorganisationen Svensk Dagligvaruhandels Dagligvaruindex.

Kalendereffekten för april beräknas till -3,2 procent, vilket beror på att påsken inföll i mars i år och i april i fjol. Den kalenderkorrigerade försäljningsutvecklingen estimeras därmed till 3,2 procent*. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker uppgick under månaden till 0,7 procent enligt SCB:s Konsumentprisindex. Justerat för både inflation och kalenderkorrigering estimeras försäljningsutvecklingen under månaden till 2,5 procent.

- Påskveckan är en av årets största försäljningsperioder, vilket förklarar de stora skillnaderna i försäljningsutveckling mellan mars och april. Om försäljningen under mars och april 2024 slås ihop och jämförs med samma månader 2023 är dock utvecklingen positiv med cirka 3,3 procent. Försäljningstrenden i dagligvaruhandeln är med andra ord stabil, säger Karin Brynell, vd på Svensk Dagligvaruhandel.

Försäljningsutvecklingen i butik uppgick i april till -0,6 procent jämfört med samma månad i fjol. Försäljningen i e-handeln ökade under månaden med 12,6 procent. Hemleverans ökade med 13,7 procent och upphämtning i butik med 11,1 procent. E-handelns andel av dagligvaruförsäljningen uppgick i april till 4,5 procent.

- I april var e-handelsutvecklingen positiv, såväl hemleverans som upphämtning i butik­. E-handelsandelen ligger stabilt på 4,5 procent, varav närmare 60 procent utgörs av hemleverans, avslutar Karin Brynell.

Dagligvaruindex för maj publiceras 18 juni.

* Avrundat med en decimal.

Idag, torsdag den 16 maj, anordnar Svensk Dagligvaruhandel ett webbinarium kl. 08.00 om butiksetablering - Spelar antalet matbutiker någon roll? Följ sändningen här

För ytterligare frågor kontakta:

Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, 0709-75 80 85
Cecilia Anneling, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel, 0708-40 52 63

Kontakter

Dokument

Länkar

Dagligvaruindex är en månatlig rapport från Svensk Dagligvaruhandel som redovisar en stor del av den renodlade dagligvaruhandelns försäljningsutveckling i fysisk butik och på nätet. Rapporten tas fram i samarbete med HUI Research som ansvarar för statistikinsamling och kvalitetssäkring av data.

Följ Svensk Dagligvaruhandel

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) juni 202412.7.2024 09:13:34 CEST | Pressmeddelande

Inflationen i juni var 2,6 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är betydlig lägre än i maj. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,1 procent, vilket fortsatt är lägre än den övergripande inflationen. I över ett halvår har vi haft en avtagande prisökningstakt på livsmedel, men det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss på en ny högre prisnivå och att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen25.6.2024 12:01:19 CEST | Pressmeddelande

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Sen tycker vi inte att man kan begränsa sig till att bara titta på bruttomarginalen, den ger inte en heltäckande bild. Då missar man de kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan. Därför hade det varit mer relevenat för Konkurrensverket att titta på rörelsemarginalen, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. - Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmede

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye