Region Uppsala

Region Uppsala begär förhandling om samhällsfara

Dela

Efter fyra veckor med blockad gör Region Uppsala bedömningen att konsekvensen för delar av vården är så allvarlig att det finns risk för människors liv och hälsa. Det gäller bland annat transporten av svårt sjuka, nyfödda barn som behöver intensivvård och akuta hjärtoperationer. Regionen har därför skickat en begäran om förhandling om samhällsfarlig konflikt till Vårdförbundet i Region Uppsala.

- Vårt främsta uppdrag är att garantera patientsäkerheten. När vi ser att konsekvenserna av blockaden nu är så allvarliga för delar av vår verksamhet tar vi ansvar genom att begära att den klassas som samhällsfarlig, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Uppsala.

Framställan har gått till Vårdförbundet lokalt i Region Uppsala och gäller i första hand koordination av transplantationer, barnoperationer, thoraxkirurgi, och transport av svårt sjuka, nyfödda barn som behöver intensivvård. Förhandling kan tidigast äga rum i nästa vecka. En stridsåtgärd som klassas som samhällsfarlig måste avbrytas.

Region Uppsala har i stor utsträckning kunnat undvika allvarliga konsekvenser för patienter genom att fördela om resurser, justera bemanning och förändra arbetssätt. Även möjligheten att beordra skyddsarbete har använts för att täcka upp akuta behov som annars skulle kunna leda till direkta patientsäkerhetsrisker.

-Tyvärr räcker det inte när blockaden pågått så här länge. Vi har försökt med skyddsarbete, men i 96 procent av de aktuella fallen råder oenighet med Vårdförbundet om vi använt skyddsarbetet på ett korrekt sätt, säger Sofia Birk, HR-direktör, Region Uppsala.

Under konflikten har hittills cirka 550 tillfällen med skyddsarbete förekommit. Majoriteten har handlat om att det inte har gått att avsluta arbetet exakt när arbetspasset slutar och har oftast handlat om 15- 20 minuter som medarbetare behövt fortsätta arbeta. De flesta tillfällen har hittills varit inom ambulansen. Det har även handlat om tillfällen då operationer inte har kunnat slutföras så tidigt som planerats.

- Konsekvenserna om skyddsarbeten inte beordrats hade varit att akut sjuka patienter med omedelbart behov av kirurgi hade avlidit eller fått bestående funktionsnedsättning. Bland annat har tillstånd som behandlats varit brusten kroppspulsåder, akut hjärtinfarkt, akut behov av pacemaker och näthinneavlossning, säger Mikael Köhler.

Under blockadens tre första veckor har röntgenavdelningen på Akademiska sjukhuset behövt avboka 579 patienter, drygt 200 patienter per vecka, med anledning av blockaden mot övertidsarbete.

-Följden är att köerna till röntgen blir ännu längre, och vi förstår att patienter, som redan kan ha väntat länge på sin undersökning, kan bli besvikna och frustrerade, säger Mikael Köhler.

21 maj hade 38 operationer skjutits upp på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping bland dem nio operationer på avdelningen för barnkirurgi.

-I takt med att konflikten fortsätter, är det troligt att vi gör bedömningen att fler verksamheter riskerar att inte kunna garantera patientsäkerheten, då kommer vi behöva göra ytterligare förhandlingsframställan om samhällsfarlig konflikt, säger Sofia Birk.

Om de lokala parterna inte kommer överens, överlämnas ärendet till den centrala nämnden för samhällsfarliga konflikter.

Nyckelord

Kontakter

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye