Vårdförbundet

Vårdförbundet utökar strejkvarsel

Dela

Vårdförbundet har idag varslat om utökad strejk för ytterligare runt 1900 medlemmar. Det nya varslet omfattar omkring 170 arbetsplatser och innebär att region Värmland och region Västmanland också varslas om strejk. I de sedan tidigare varslade regionerna samt på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset utökas varslet. Strejken i det nya varslet inleds den 11 juni klockan 11.

Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet Dan Lepp Vårdförbundet. Bilderna på Sineva Ribeiro får användas fritt i medier förutsatt att fotografens namn anges vid publicering.

Vi vill inget hellre än att konflikten ska lösas med bättre villkor för våra medlemmar. Men SKR och Sobona säger blankt nej till våra krav. De vill istället lägga skulden för välkända, återkommande problem i vården på oss. Det är inget sätt att rädda sjukvården. Vi vill se konkreta förslag om hur våra medlemmar kan få en förkortad arbetstid så att fler orkar och vill jobba i vården ett helt yrkesliv. Vi kommer att fortsätta tills arbetsgivarna möter upp, säger Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet.

Den 21 maj varslades runt 2000 medlemmar om strejk på universitetssjukhusen i Stockholm, Västra Götaland, Skåne, Östergötland och Västerbotten, samt Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Det strejkvarslet träder i kraft den 4 juni.

Det nya varslet omfattar ytterligare runt 170 arbetsplatser, varav cirka 60 är vård- eller hälsocentraler. Runt 1900 av Vårdförbundets fyra legitimerade professioner omfattas av det nya varslet. Totalt är nu runt 3900 medlemmar varslade om strejk.

Stödet för vår konflikt är stort hos både medlemmar och befolkningen. De stödjer också vårt viktigaste krav.  7 av 10 i allmänheten är positiva till kortare arbetstid för våra yrkesgrupper. Det är bara SKR och Sobona som tror att vårdens kompetensförsörjning kan säkras - utan att förbättra villkoren för våra livsviktiga yrken. De säger att de saknar förhandlingsmandat. Vi uppmanar SKR att omedelbart inhämta mandat så att vi kan avsluta konflikten, säger Sineva Ribeiro.

Det nya strejkvarslet innebär att region Västmanland och region Värmland tillkommer.  I dessa regioner omfattar strejkvarslet bland annat bemanningspool och planerad vård.

I de sedan tidigare fem varslade regionerna utökas strejkvarslet till fler arbetsplatser på universitetssjukhusen och Danderyds sjukhus och Södersjukhuset. Dessutom varslas bland annat arbetsplatser på ett antal vård- och hälsocentraler.  

Utöver detta omfattas ett antal enheter inom sjukvårdsrådgivningen 1177 i Skåne, Värmland, Västerbotten, Västmanland och Västra Götaland.   

För varje arbetsplats där Vårdförbundet varslat om strejk har förbundet noga övervägt om det behövs undantag för att upprätthålla vård som räddar liv eller för att säkra vård för de svårast sjuka. 

– Vi har givetvis gjort genomtänkta och ansvarsfulla överväganden för att patientsäkerheten inte ska äventyras vid en strejk. Vårdförbundets medlemmar har dessutom legitimationsyrken, det innebär att vi alltid tar ansvar för patienten vi har framför oss. Men ansvaret för att säkra befolkningens behov av hälso- och sjukvård ligger hos politikerna. 

Generellt har Vårdförbundet redan när varsel tagits fram undantagit verksamheter som vårdar livshotande akuta sjukdomar och skador, psykiatri och enheter som vårdar barn. Även palliativ vård och vård i livets slutskede och kroniska sjukdomar där sjukvårdens insatser på kort sikt kan förhindra allvarliga komplikationer eller tidig död undantas. 

– Nu säger de att köer till cancervård och problemen att bemanna på sommaren är vårt fel. Det ser de flesta igenom – de bristerna har vi larmat om i många år. Det är regionerna som nedmonterar sjukvården runt om i landet. Det innebär en fara för samhället, men har inget att göra med våra varsel.  Det finns ett snabbt och enkelt sätt att avsluta konflikten - och det är att mötas i en lösning om kortare arbetstid, säger Sineva Ribeiro.

Vårdförbundet är i medling på Sobonas avtalsområde och senare i veckan har medlarna aviserat att de kommer att lägga en hemställan. Dagens varsel läggs mot bakgrund av att parterna inte kommit närmare varandra trots att konflikten pågått sedan den 25 april.

– Vi har hittills inte sett att det har skett någon rörelse mot yrkandet om en stegvis arbetstidsförkortning. Men kommer det en hemställan som möter oss i våra krav för att medlemmarna ska vilja och orka jobba heltid så kommer varken den nu varslade strejken eller den tidigare strejken träda i kraft, säger Sineva Ribeiro.

Den 4 juni hävs nyanställningsblockaden i samtliga regioner samt på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

Fullständiga varsellistorna uppdateras här

Kontaktuppgifter till lokala talespersoner finns här.

Fakta om Vårdförbundets avtalsrörelse och konflikt

 • I december 2023 sades huvudavtalet HÖK22 upp.  Avtalsförhandlingar inleddes i januari. Vårdförbundets viktigaste krav är rädda vården genom en stegvis arbetstidsförkortning, en god löneutveckling och hållbara scheman. Bakgrunden är att många medlemmar jobbar deltid för att de inte orkar, och att unga upplever arbetsbelastningen som värst. Fyra av tio unga inte tror att det är sannolikt att de kommer stanna i vården.

 • Förhandlingarna var låsta i slutet av mars, och den 26 mars begärde Vårdförbundet att förhandlingsmedlare skulle utses.

 • Medling pågick mellan den 1 och 11 april. Medlarna lade fram en hemställan som Vårdförbundets förbundsstyrelse tackade nej till den 11 april.

 • Den 11 april varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids och nyanställningsblockad för runt 63000 medlemmar i samtliga regioner samt Capio Sankt Görans sjukhus, AISAB, Danderyds sjukhus och Södersjukhuset.

 • Den 19 april utsåg Medlingsinstitutet medlare för Sobonas avtalsområde.

 • Den 24 april lade SKR och Sobona ett bud som Vårdförbundet avvisade, samma dag lade Vårdförbundet ett motbud som SKR och Sobona avvisade.

 • Den 25 april trädde blockaden i kraft.

 • Den 6 maj varslade Vårdförbundet om övertids-, mertids och nyanställningsblockad för runt 5000 medlemmar i 29 kommuner. Blockaden trädde ikraft den 20 maj.

 • Den 21 maj varslade Vårdförbundet om strejk för runt 2000 medlemmar i fem regioner och på Södersjukhuset och Danderyds sjukhus. Den 4 juni träder strejken i kraft.

 • Den 28 maj varslade Vårdförbundet om strejk för ytterligare runt 1900 medlemmar (se mer info ovan). Den 11 juni träder den strejken i kraft.

 • Fram till den 27 maj har Vårdförbundet fått in mer närmare 6200 rapporter om skyddsarbete och antalet tvister om skyddsarbete är uppe i nästan 1200. Tvisterna handlar om att arbetsgivarna inte använt skyddsarbete på rätt sätt och / eller inte förhandlat om skyddsarbetet.

 • Ett 30-tal lokala förhandlingar om samhällsfarlighet har begärts sedan den 25 april. Närmare 25 förhandlingar har redan avslutats och parterna har kommit överens genom att till exempel skyddsarbete förhandlats, dispens beviljats eller att arbetsgivaren återtagit begäran.

Nyckelord

Kontakter

Vårdförbundets presstjänst0703 10 30 09 (ej sms)

Presstjänsten vardagar 06.00 - 20.00, helger och röda dagar 08.00-17.00. Presskontakter lokalt: vardforbundet.se/press/

Tel:070-310 30 09

Dokument

Länkar

Om oss

Vårdförbundet är ett yrkesförbund som samlar cirka 114 000 sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Tillsammans utvecklar vi vården, våra arbetsvillkor och våra professioner. Från sjukdom och diagnos till hälsa och helhet. www.vardforbundet.se

Följ Vårdförbundet

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdförbundet

Vårdförbundet har sagt ja till ett nytt avtal med förkortad arbetstid och högre löner28.6.2024 16:00:51 CEST | Pressmeddelande

Vårdförbundet fick den 27 juni en ny hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde och ett likalydande bud från SKR. Budet innebär att fler som jobbar på obekväm tid får arbetstidsförkortningar, som mest 4 timmar per vecka. Den omfattande övertiden ska utvärderas, och dessutom säkras en god löneutveckling för förbundets medlemmar. SKR och medlarnas bud är slutligt. Förbundsstyrelsen har därför idag beslutat att säga ja till budet om nytt huvudavtal. Därmed blåses strejk och övertidsblockad av.

Vårdförbundet öppnar för förhandling på Sobonas område14.6.2024 13:02:23 CEST | Pressmeddelande

Den 13 juni mottog Vårdförbundet en hemställan från medlarna på Sobonas avtalsområde, som bland annat omfattar kommunala företag. Förbundsstyrelsen har noga analyserat förslaget och beslutat att tacka nej till hemställan i dess nuvarande utformning. Samtidigt ser Vårdförbundet att försämringar som tidigare föreslagits inte längre finns kvar. Därför öppnar förbundet för förhandling under medling på Sobonas avtalsområde.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye