Skolverket

3,5 miljarder kronor för mer likvärdig skola

Dela

För att stötta skolorna i sitt arbete med att öka likvärdigheten och kunskapsutvecklingen i förskoleklass och grundskola bidrar staten under 2019 med 3,5 miljarder kronor. Nu har Skolverket beslutat hur mycket pengar varje kommun och ansvarig för fristående skola kan begära ut nästa år.

- Det är mycket viktigt att alla barn och elever får en likvärdig utbildning. Nu har vi möjlighet att stötta skolorna i det arbetet genom att fördela en betydligt större summa pengar än tidigare, säger Andreas Spång, enhetschef på Skolverket.

Elevantal och socioekonomisk bakgrund avgörande

För att få del av statsbidraget för en likvärdig skola måste kommunerna eller de ansvariga för fristående skolor ta fram en plan för sina insatser. Hur mycket pengar varje huvudman kan få i bidrag beror på elevantalet och elevernas socioekonomiska bakgrund utifrån ett index som Statistiska centralbyrån (SCB) sammanställer. SCB:s modell utgår bland annat från vårdnadshavarnas utbildning och inkomst.

- Kommuner och ansvariga för fristående skolor avgör själva vilka insatser de vill satsa på inom ramen för likvärdighet och kunskapsutveckling. Det kan handla om att höja kvalitén på elevhälsoarbetet, att anställa lärarassistenter så att lärarnas tid och kompetens används till mer undervisning eller att utveckla mottagandet av nyanlända. Men det finns också många andra viktiga områden, säger Andreas Spång.

Likvärdig skola

Att skolan ska vara likvärdig slås fast i skollagen. Skolan ska kompensera för elevers olika bakgrund och förutsättningar.     

Den totala summan för motsvarande statsbidrag 2018 uppgick till en miljard kronor.

Tabell: De 30 skolhuvudmän som kan begära ut mest

 
Bidragsram Typ av huvudman Bidragsram
Stockholm Kommun 179 754 205 kr
Göteborg Kommun 144 246 307 kr
Malmö Kommun 122 373 678 kr
Uppsala Kommun 51 443 326 kr
Norrköping Kommun 48 604 682 kr
Örebro Kommun 43 122 471 kr
Eskilstuna Kommun 43 120 979 kr 
Internationella Engelska Skolan i Sverige AB Enskild 42 534 410 kr
Västerås Kommun 41 643 646 kr 
Helsingborg Kommun 40 695 635 kr
Borås Kommun 40 541 653 kr
Södertälje Kommun 40 311 334 kr
Linköping Kommun 39 943 491 kr
Botkyrka Kommun 34 386 813 kr
Jönköping Kommun 33 970 677 kr
Huddinge Kommun 31 336 259 kr
Gävle Kommun 30 380 848 kr
Kristianstad Kommun 30 040 174 kr
Halmstad Kommun 29 598 600 kr
Haninge Kommun 28 031 297 kr
Växjö Kommun 27 954 730 kr
Sundsvall Kommun 27 759 030 kr
Borlänge Kommun 25 385 407 kr
Umeå Kommun 24 676 225 kr
Skellefteå Kommun 23 615 637 kr
Trollhättan Kommun 23 256 558 kr
Lund Kommun 22 552 147 kr
Hässleholm Kommun 21 682 133 kr
Karlstad Kommun 20 947 051 kr
Pysslingen förskolor och skolor AB Enskild 20 810 411 kr

Kontaktuppgifter:

För frågor kontakta Skolverkets presstjänst 08-527 333 00 eller presstjanst@skolverket.se

 

Nyckelord

Länkar

Om

Skolverket
Skolverket
Fleminggatan 14
106 20 Stockholm

08-527 332 00http://www.skolverket.se/

Skolverket ska främja att alla barn och elever får tillgång till en utbildning och verksamhet som är likvärdig och av god kvalitet i en trygg miljö. Vi ska bidra till goda förutsättningar för barns utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för elever.Skolverket tar fram kunskapskrav, föreskrifter, allmänna råd och nationella prov. Vi ansvarar också för den officiella statistiken på skolområdet och gör uppföljningar och utvärderingar.

Följ Skolverket

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Skolverket

Andelen förskollärare minskar9.4.2019 09:00:00 CESTPressmeddelande

Andelen personal med förskollärarexamen har minskat med 2,9 procentenheter sedan 2014. Idag har 39,6 procent av de anställda i förskolan en förskollärarexamen. När det gäller barngruppernas storlek så är den i stort sett oförändrad. 2018 bestod den genomsnittliga barngruppen av 15,4 barn jämfört med 15,3 året innan. Det visar Skolverkets statistik som även går att bryta ned på respektive förskola, kommun eller län.

Fler datorer i skolan men teknikkrångel skapar problem20.2.2019 09:00:00 CETPressmeddelande

Sedan 2015 har tillgången till datorer i grundskolan ökat. Idag finns det nästan en dator per elev. Lärare undervisar idag mer om källkritik och säker internetanvändning. Deras behov av kompetensutveckling har också minskat på flera områden. Samtidigt finns det teknikproblem. Fyra av tio lärare upplever att krånglande teknik begränsar deras arbete minst en gång i veckan och bara hälften av grundskolorna har tillgång till support samma dag. Det visar en ny omfattande undersökning från Skolverket om digitaliseringen i skolan.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum