Lunds stift, Svenska kyrkan

35 projekt får dela på 5,9 miljoner

Dela

Lunds stiftsfullmäktige har beslutat fördela kyrkobyggnadsbidrag på 5,9 miljoner kronor till både stora och små projekt i Skåne och Blekinge.

Fredrikskyrkan i Karlskrona får 500 000 kronor för omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt.
Fredrikskyrkan i Karlskrona får 500 000 kronor för omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt.

Kyrkobyggnadsbidraget är ett inomkyrkligt bidrag avsett bland annat för förändringsarbeten i kyrkorummet, men det kan också användas till reparationer och underhåll av kyrkor. Även kunskapshöjande projekt tilldelas bidrag, samt projekt som syftar till att bevara, använda och utveckla det kyrkliga kulturarvet.

– I år ges bland annat en miljon kronor till en textilkonserveringsateljé som Lunds stift tillsammans med Lunds domkyrkoförsamling och Domkyrkorådet planerar att starta i närheten av domkyrkan. Ateljén fyller en stor kompetenslucka i stiftet. Många fantastiska och vackra textilier måste konserveras framöver och det känns tryggt att dessa arbeten görs på nära håll, säger Heikki Ranta, stiftsantikvarie i Lunds stift.

Bland övriga projekt kan nämnas att Heliga Trefaldighetskyrkan i Kristianstad, Stora Hammars kyrka i Höllviken och Fredrikskyrkan i Karlskrona får 500 000 kronor var för omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt.

En komplett förteckning över de kyrkor som beviljats kyrkobyggnadsbidrag för 2016 finns på Lunds stifts webbplats: https://svenskakyrkan.se/lundsstift/pressmeddelande

Kyrkobyggnadsbidrag ska inte förväxlas med kyrkoantikvarisk ersättning som är statliga pengar, en ersättning för att kyrkornas kulturhistoriska värden ska upprätthållas och bevaras.

För mer information: 
Heikki Ranta, stiftsantikvarie 
Telefon: 046-15 55 06
E-post: heikki.ranta@svenskakyrkan.se

 

Camilla Lindskog
Pressekreterare, Lunds stift 
Telefon: 046-15 55 23
E-post: camilla.lindskog@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/lundsstift
www.facebook.com/lundsstiftsvenskakyrkan http://www.mynewsdesk.com/follow/75903

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Fredrikskyrkan i Karlskrona får 500 000 kronor för omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt.
Fredrikskyrkan i Karlskrona får 500 000 kronor för omfattande renoverings- och ombyggnadsprojekt.
Ladda ned bild

Om

Lunds stift, Svenska kyrkan
Lunds stift, Svenska kyrkan
Box 32
221 00 Lund

+46 155500http://svenskakyrkan.se/lundsstift

Lunds stift är ett av Svenska kyrkans tretton stift. Biskop sedan 2014 är Johan Tyrberg. I stiftet, som omfattar Skåne och Blekinge, finns 165 församlingar och mer än 500 kyrkor. Stiftskansliets uppgift är att stödja och stimulera församlings-verksamheten, samt förvalta stiftets jord, skog och fonder. Högsta beslutande organ är stiftsfullmäktige. Stiftsstyrelsen och egendomsnämnden är de verkställande organen. Genom domkapitlet prövas om beslut är fattade enligt kyrkoordningen.

Följ Lunds stift, Svenska kyrkan

Abonnera på våra pressmeddelanden.

Senaste pressmeddelandena från Lunds stift, Svenska kyrkan

Konstverk av Nathan Coley öppnar upp för dialog med Lunds invånare14.11.2017 10:16Nyheter

Ett konstverk av den internationellt välkända brittiska konstnären Nathan Coley installeras i anslutning till Lunds domkyrka. Det är starten för Råängens konst- och arkitekturprogram, Lunds domkyrkas arena för samtal med allmänheten i Lund, om vad som händer på Domkyrkans marker i Brunnshög. Coleys konstverk är en ljusskulptur som heter "Heaven Is A Place Where Nothing Ever Happens” (Himmelen är en plats där ingenting någonsin händer). Efter att verket skapades 2008, har det installerats i olika kontexter på olika ställen, exempelvis på Kunstmuseum Kloster i Magdeburg (Tyskland) och i den engelska kuststaden Folkestone. Titeln på verket kommer från en sångtext av Talking Heads från 1979. ”Det finns en lång relation mellan konstnärer och Domkyrkan. Själva kyrkorummet är en konstnärlig gestaltning med spår från många tider. Det inspirerar till en fortsatt dialog med samtidskonsten. Som nu, med Nathan Coleys verk tillfälligt placerat vid Domkyrkans absid! Genom konsten kan vi dela erfaren

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum