Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

35 projekt för unga får dela på 17 miljoner i EU-bidrag

Dela

35 svenska ungdomsprojekt får totalt cirka 17 miljoner kronor (1 615 140 euro) i bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF.

Pengarna kommer från EU-programmen Erasmus+ och Europeiska Solidaritetskåren som främjar internationella samarbeten och ökad rörlighet för unga i Europa.

Efter årets första ansökningsrunda som var i februari beviljar MUCF 28 projekt inom Erasmus+ och fördelar cirka 13 miljoner svenska kronor (1 271 679 euro) till organisationer i bland annat Örebro, Viksjöfors och Helsingborg. Totalt inkom 74 projektansökningar inom programmet.

- Flera av projekten handlar om hållbarhet, integration och anställningsbarhet samt om att motverka hat, radikalisering och rasism. Det finns en stor drivkraft hos individerna och organisationerna som utvecklar och genomför projekten, säger Ellen Gosdoum, chef för avdelningen för internationellt samarbete.

Inom Europeiska Solidaritetskåren beviljar MUCF sju volontärprojekt och fördelar cirka 3,5 miljoner kronor (343 461 euro) till organisationer i bland annat Uddevalla, Bergsjön och Östersund. Totalt inkom 12 projektansökningar inom programmet.

- Det är jätteroligt att intresset för EU-kommissionens nya initiativ Europeiska Solidaritetskåren är så stort redan efter andra ansökningsrundan. Vi hoppas att fler kommuner ska upptäcka värdet i att kunna erbjuda sina ungdomar en volontärtjänstperiod i ett annat land och hör av sig till oss, säger Ellen Gosdoum.

Projekt Erasmus+

28 projekt har beviljats medel från EU-programmet Erasmus+ Ung och Aktiv. Här är några exempel på projekt:

  • RFSL Ungdom. Projektet. ”Not Alone in Europe – Innovative Youth Work and Intersectional Practises for Young Migrants, Refugees and Asylum Seekers”. Ungdomsledare från sju länder träffas för att kompetensutvecklas tillsammans och lära av varandras erfarenheter av att arbeta med unga HBTQI+-migranter, flyktingar och asylsökande. Syftet är att ungdomsledarna sedan ska kunna utbilda andra i frågor som rör terminologi, historia, mänskliga rättigheter samt lagar och asylrättigheter.
  • Goodness of People i Nacka, Stockholm. Projektet Exploring European Cultures. Samlar ungdomar från olika länder för att tillsammans arbeta kring områden som drama, sång och musik. Syftet är att föra ungdomarna samman genom bland annat interkulturell kommunikation. Syftet är också att göra deltagarna trygga i sig själva och sin förmåga att tala inför grupp samt stå upp för sina åsikter.
  • Hästekasen Gård Förening i Uddevalla. Projektet “Fantasy and Adventure in Swedish Nature”. 48 deltagare från åtta länder träffas i Uddevalla i juli 2019 för ett fantasy EduLARP (Educational Live Action Role Playing game) som tar avstamp i Sagan om ringen. Projektet är en fortsättning på tidigare projekt där deltagarna har uppgett att de utvecklats, stärkts och fått ökat självförtroende.

Projekt Europeiska Solidaritetskåren

7 projekt har beviljats medel från EU-programmet från Europeiska Solidaritetskåren. Bland projekten som beviljats medel finns till exempel:

  • Föreningen Tidsnätverket i Bergsjön. Arrangerar ett solidaritetsprojekt där fem ungdomar ska agera ambassadörer för Bergsjön under 12 månader. Syftet är främja integrationen i området samt bidra till att fler unga får upp ögonen för volontärprojekt och engagera sig i lokalsamhället.
  • Östersunds kommun, navigatorcentrum och integrationsservice. Ungdomar från sex olika länder kommer att bo och verka i Östersund samtidigt som sex ungdomar från Östersund gör samma sak på Malta. Målet är att öka ungas erfarenhet av volontärprojekt och deltagande i sociala sammanhang som på sikt ska främja integration och minska ungdomsarbetslöshet.
  • Hästekasen Gård Förening i Uddevalla. Genomför volontärprojekt på tema hälsa och samhällsutveckling. Projektet syftar till att skapa medvetenhet kring självförsörjning och att förebygga naturkatastrofer. Projektet involverar totalt 24 volontär från tio länder i aktiviteter som odling och att bygga vattenkanaler.

FAKTA: Erasmus+ är EU-kommissionens program för att främja internationella samarbeten inom utbildning, ungdom och sport. Syftet är att deltagarna ska upptäcka och bli medvetna om sociala och kulturella skillnader, lära av varandra, utveckla sin entreprenörsanda och sin känsla av europeiskt medborgarskap. MUCF har hand om ungdomsdelen som heter Erasmus+ Ung och Aktiv. Läs mer om EU-programmet Erasmus+

Europeiska Solidaritetskåren är EU-kommissionens program som riktar sig till unga mellan 18 och 30 år och erbjuder en möjlighet att vara volontärer, praktisera och genomföra solidaritetsprojekt. Programmet är nytt med första ansökningsrundan i oktober 2018. Läs mer om Europeiska Solidaritetskåren

MUCF är Sveriges nationella kontor för Europeiska Solidaritetskåren samt för den del i Erasmus+ som rör unga, Erasmus+ Ung och Aktiv. Myndigheten handlägger och fördelar bidrag till projekt inom båda EU-programmen. Totalt genomförs tre ansökningsrundor per program och år, nästa beslut om bidrag väntas i början av juli och årets sista bidragsbeslut väntas vara klara strax före jul.

Nyckelord

Bilder

Om

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
Liedbergsgatan 4
352 30 Växjö

010 160 10 00https://www.mucf.se/

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger stöd till föreningsliv, till kommuner och till internationellt samarbete.

Följ Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor

”Rätt att veta!” i Nässjö – en utbildning i att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet7.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen i Jönköpings län och Region Jönköping den 8 oktober. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, d

Ny statistik från MUCF: Andelen unga som varken arbetar eller studerar på fortsatt hög nivå7.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Arbetslösheten bland unga (15-24 år) har sjunkit från över 25 procent 2009 till 16,8 procent 2018, en minskning med drygt 30 procent. Samma positiva utveckling syns inte i gruppen unga som varken arbetar eller studerar. Ny statistik från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, visar att andelen ligger på ungefär samma nivå nu som 2009. 2009 var andelen unga som varken arbetar eller studerar (UVAS) i Sverige tio procent. Nya siffror från MUCF från 2017 visar att andelen ligger på 8,8 procent, 2016 låg den på 9,5 procent. Den minskning som syns mellan 2016 och 2017 är störst i gruppen utrikesfödda män i åldersgruppen 16-24 år, men den sker även bland inrikesfödda män och kvinnor i åldern 20-29 år. Däremot minskar inte andelen unga som varken arbetar eller studerar i gruppen inrikesfödda män och kvinnor i åldersgruppen 16-19 år. - Vi kan se att andelen unga som varken arbetar eller studerar ligger på en relativt konstant nivå över tid. Det är fortsatt ett stort antal unga

Forskartätt på konferens om civilsamhället: ”Viktigt förstå vilka frågor som engagerar människor”3.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Aktuell forskning om civilsamhället är i fokus på den Kunskapskonferens som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Ideell Arena, Sveriges kommuner och landsting (SKL) samt Vetenskapsrådet. - Att det civila samhället kan verka och utvecklas är fundamentet i vår demokrati. Vår roll är att verka för att ge goda förutsättningar för dess aktörer, bland annat genom att stödja civilsamhällets organisationer både ekonomiskt med bidrag samt med kunskap, säger Lena Nyberg, generaldirektör på Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor. Den nationella Kunskapskonferensen samlar cirka 200 deltagare och hålls i år den 22 oktober i Stockholm. Flera av Sveriges ledande namn inom forskning om civilsamhället deltar och presenterar aktuell forskning. Med det civila samhället menas alla typer av sammanslutningar av människor som inte är staten, marknaden eller enskilda hushåll. Människor organiserar sig tillsammans för att de har ett gemensamt mål, ideal

MUCF:s beslut håller för prövning i domstol: ”Stärkta i att vi gör rätt bedömningar”2.10.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

Sedan tre år går det att överklaga vissa av de beslut om statsbidrag som tas av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF. Totalt har MUCF avslagit ansökningar om statsbidrag i 90 fall, varav 26 har överklagats. Dom har fallit i 21 ärenden och förvaltningsdomstolen har delat myndighetens bedömning i 19 ärenden. - Domstolen har delat MUCF:s bedömningar i princip samtliga fall som prövats, vilket gör att vi känner oss stärkta i att myndigheten gör rätt bedömningar oaktat om det gäller formalia, demokratisk uppbyggnad eller demokratins idéer, säger Lotta Persson, chefsjurist på MUCF. MUCF fördelar varje år mellan 300 och 500 miljoner kronor i statsbidrag på regeringens uppdrag. Myndigheten sprider information om bidragen, tar emot och bedömer ansökningar utifrån förordningar och etablerad praxis. Därefter fattar MUCF beslut om tilldelning, hanterar eventuella överklaganden och efterföljande processer. - Myndigheten har under senare år genomfört ett omfattande förändrings- oc

”Rätt att veta!” i Stockholm – en utbildning i att prata med unga nyanlända om hälsa, sexualitet och jämställdhet30.9.2019 07:00:00 CESTPressmeddelande

Hur kan vuxna bli bättre på att samtala om hälsa, sexualitet och jämställdhet med unga nyanlända? Det är temat för utbildningsdagen ”Rätt att veta!” som Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, arrangerar tillsammans med Länsstyrelsen Stockholm och Region Stockholm den 2 oktober 2019. - Alla unga har samma rättigheter till kunskap om dessa frågor. Vi genomför därför en serie av utbildningsinsatser och utgår bland annat från sajten Youmo.se, säger MUCF:s generaldirektör Lena Nyberg. Många unga nyanlända och asylsökande barn och unga saknar kunskap om var de ska få tag på information om exempelvis hälsa, sex, jämställdhet, relationer och vilka rättigheter de har i Sverige. MUCF har därför fått i uppdrag att genomföra informationsinsatser i samverkan med den nationella webbaserade ungdomsmottagningen UMO. 2017 lanserade UMO webbsidan youmo.se med information om sex, hälsa, relationer och rättigheter för 13–20-åringar på sex olika språk, lätt svenska, tigrinska, arabiska, d

MUCF utbildar skolpersonal i hbtq-frågor: ”Viktigt med trygg skolmiljö för alla unga”26.9.2019 07:30:00 CESTPressmeddelande

I morgon, den 27 september, arrangerar Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, utbildning i hbtq-frågor för två skolor i Västra Götalandsregionen. - Unga hbtq-personer är utsatta för våld, hot och kränkningar i skolan i högre grad än unga generellt. Det kan vi inte acceptera utan det måste motverkas. Vi måste ta ungas arbetsmiljö på allvar, alla unga har rätt att kunna vara sig själva och vara trygga i skolan, säger generaldirektör Lena Nyberg. Sedan 2014 har MUCF utbildat skolpersonal i hbtq-frågor. Under 2018 utbildades nästan 1600 lärare, rektorer och annan skolpersonal. Utbildningarna görs som en del av myndighetens uppdrag från regeringen att främja en tryggare skolmiljö för unga hbtq-personer och att motverka homo-, bi- och transfobi i skolan. Uppdraget inleddes 2014 och myndigheten erbjuder gratis föreläsningar och workshops för personal i grundskolans år 7-9 och gymnasieskolan. - MUCF har hittills besökt och utbildat personal i ett 60-tal skolor runt om i Sveri

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum