Högskolan i Halmstad

350 000 kronor till studenter för samhällsnyttiga examensarbeten

Dela

I dag skulle Sparbanksstiftelsen Kronans årliga stipendieutdelning ha ägt rum vid en ceremoni på Högskolan i Halmstad. Så kom en pandemi i vägen. Men inget stoppar Sparbanksstiftelsen Kronan från att dela ut hundratusentals kronor till studenter för utmärkta examensarbeten med stor samhällsrelevans. Det är bara formen för utdelningen som i år är annorlunda. Och så prissumman på 350 000 kronor – vilket är 100 000 kronor mer än förra året – fördelat på nio examensarbeten vid Högskolan i Halmstad.

På grund av rådande pandemi kunde den traditionella stipendiehögtiden inte genomföras på plats. I stället har Sparbanksstiftelsen Kronan producerat filmer som både tillkännager pristagarna och berättar om stiftelsens arbete. Därtill har stipendiaterna fått choklad, blommor och prischeckar skickade till sig med bud. I år fyller dessutom sparbanksidén 200 år vilket firas med ett extra jubileumsstipendium på 100 000 kronor, fördelat på ett stipendium à 75 000 kronor och ett extra stipendium à 25 000 kronor.

Det är med stor glädje som Sparbanksstiftelsen Kronan premierar duktiga studenter för väl genomförda examensarbeten. Sparbanksstiftelsen Kronan vill rikta ett stort tack till framgångsrika studenter, engagerade handledare och representanter på lärosätena, samt till företag som har medverkat till dessa arbeten, säger Sparbanksstiftelsen Kronans vd, Lars Ekman, i filmen som presenterar Högskolan i Halmstads stipendiater.

Jubileumsstipendium à 75 000 kronor

Max Lippig-Singewald och Fredrik Sandberg, som tog examen från Utvecklingsingenjörsprogrammet i våras, får Sparbanksstiftelsen Kronans jubileumsstipendium på 75 000 kronor för sitt arbete Cytocircle: Morgondagens bröstbiopsiprodukt. 

Cytocircle är nästa generations bröstbiopsimaskin som kommer att stabilisera och positionera ut bröstbiopsinålen under ett vävnadsprov. Den optimala vinkeln hittas då provtagningen kan utföras 360 grader runt bröstet. Samtidigt kan den ge en infallsvinkel för biopsinålen, vilket inte finns i dagens bröstbiopsimaskin.

– Våra förhoppningar är att färre antal vävnadsprov behöver utföras, vilket minskar antalet ärr som patienten måste leva med under resterande tid i livet. Detta för att våra mormödrar, farmödrar, mammor, systrar och döttrar inte ska behöva leva sitt liv med synliga ärr, säger Max Lippig-Singewald och Fredrik Sandberg, som naturligtvis är mycket glada och stolta över stipendiet.

Rekordmånga ansökningar

Under många år har Sparbanksstiftelsen Kronan haft ett nära samarbete med de tre lärosätena Högskolan i Halmstad, Linnéuniversitetet och Blekinge Tekniska Högskola och varje höst delat ut stipendier till studenter för framstående examensarbeten. Antalet ansökningar har dock aldrig tidigare varit så stort som i år. Hela 314 stycken, varav 111 från Högskolan i Halmstad.

Det är fantastiskt, ett sant nöje att se vilka fantastiska arbeten våra studenter gör. Det ger hopp inför framtiden. De här studenterna ska ut och jobba i samhället och med den uppfinningsrikedom och kreativitet som de visar bådar det gott, säger Stephen Hwang, rektor vid Högskolan i Halmstad.

Till nytta för välfärd och hälsovård

Grundläggande kriterier för att söka ett stipendium hos Sparbanksstiftelsen Kronan är examensarbetets akademiska nivå samt originalitet i idén eller arbetet. De arbeten som nomineras till stiftelsens jury ska visa prov på hög kreativitet, ny teknik, praktisk relevans, teknisk nytta, affärspotential, nyföretagande eller stor samhällsnytta inom välfärd, hälsovård eller offentlig sektor.

För Högskolan i Halmstad är det extra roligt i år eftersom program vid Högskolans alla fyra akademier är representerade bland de premierade examensarbetena.

Jag vill tacka Sparbanksstiftelsen. De här stipendierna betyder otroligt mycket för Högskolan och våra studenter. Att deras arbeten uppmärksammas och möjligheten att bli belönad är en morot för att prestera bra. Det är också mycket lärorikt för studenterna att delta i en sådan här process. Det ger råg i ryggen och självförtroende att ta för sig vidare i livet, säger Stephen Hwang.

Om Sparbanksstiftelsen Kronans stipendier

Sparbanksstiftelsen Kronan delar årligen ut stipendier till studenter på Högskolan i Halmstad, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet för framstående examensarbeten. Representanter från de tre lärosätena har analyserat årets examensarbeten mot stiftelsens kriterier. Därefter har en jury valt ut 33 examensarbeten att belöna. Totalt omfattar detta 59 studenter och en stipendiesumma på 1 300 000 kronor. För Högskolan i Halmstad är det 9 examensarbeten, 17 studenter och 350 000 kronor.

Sparbanksstiftelsen Kronans film om Högskolan i Halmstads stipendiater

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om

Högskolan i Halmstad
Högskolan i Halmstad
Box 823 (Besöksadress: Kristian IV:s väg 3)
301 18 Halmstad

035-16 71 00https://www.hh.se/

Det innovationsdrivande lärosätet

Högskolan i Halmstad är känd för sina verklighetsförankrade utbildningar och små studentgrupper. Forskningen är internationellt välrenommerad och bedrivs i tvärvetenskapliga innovations- och forskningsmiljöer. Lärosätet har två profilområden, Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen, och deltar aktivt i samhälls­utvecklingen genom omfattande samverkan med både näringsliv och offentlig sektor.

Följ Högskolan i Halmstad

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Högskolan i Halmstad

Hibaq Yussuf och Frida Stranne får Högskolan i Halmstads pedagogiska pris respektive pris för samverkan och innovation21.12.2020 10:32:51 CETPressmeddelande

Hibaq Yussuf, universitetsadjunkt i omvårdnad, får Högskolan i Halmstads pedagogiska pris år 2020, bland annat för sitt stora engagemang och brinnande intresse för undervisning. Frida Stranne, universitetslektor med särskilt forskningsfokus på amerikansk politik och samhällsutveckling, får Högskolans pris för samverkan och innovation, bland annat för sitt långvariga arbete att dela med sig av kunskap, inte minst som efterfrågad expert i medierna.

Högskolan tilldelas 79,8 miljoner kronor för tvärvetenskaplig forskning och utbildning16.12.2020 15:56:16 CETPressmeddelande

KK-stiftelsen beviljar 79,8 miljoner kronor för tre nya forskningsprojekt, en rekrytering av en gästprofessor, ett stort utbildningsprogram riktat till yrkesverksamma, samt en ny forskningsprofil inom ramen för Högskolan i Halmstads KK-miljö Forskning för innovation. Bidraget gör att Högskolan, tillsammans med näringslivet och Region Halland, fortsätter att stärka den mångvetenskapliga forskningen och utbildningen inom profilområdena Hälsoinnovation samt Smarta städer och samhällen.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum