Region Uppsala

Elever i anpassad skola mår bra visar enkät

Dela

Region Uppsala har för första gången vänt sig till elever i anpassad skola med enkätundersökningen Liv och hälsa ung. Genomgående mår de bra, hela 87 procent av de 179 elever som svarade uppger att de mår bra eller till och med mycket bra. De allra flesta har en nära vän eller vuxen att tala med om svåra saker och få har varit utsatta för mobbning.

-Det är viktigt att vi får en bild av hur elever i anpassad skola ser på sin vardag, vilka erfarenheter de har och hur de ser på framtiden. Vi är verkligen glada över att resultatet är att de allra flesta mår bra och har goda, sunda relationer till familj, vänner och skola, säger Unn Harsem (C), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Skolverkets statistik gick det 206 elever i anpassad högstadiet under läsåret 2023/24 i Uppsala län. Antal elever i anpassat gymnasium var 201 elever år 2023. Det innebär att undersökningen hade en svarsfrekvens på 44%. Emellertid var det några av länets skolor som valde att inte delta.

-Målsättningen är att ha alla skolor med för att kunna dra starkare slutsatser. Men det är positivt att vi kunnat genomföra en första pilotundersökning, och vi har lärt oss mycket inför nästa gång, säger Tryggve Pederby, projektledare, Region Uppsala.

Frågeunderlaget är utformat för målgruppen så frågorna är inte direkt jämförbara med de i ordinarie enkäten liv och hälsa ung som vänder sig till elever som inte går i anpassad skola.

Likt ordinarie Liv och hälsa ung så syns könsskillnader när det kommer till mående. Fler pojkar än flickor, 90 procent mot 81 procent, uppger att de mår bra eller mycket bra. Det är samtidigt fler flickor som uppger att de ibland känner sig ensamma. Men det är ändå 44 procent av flickorna – mot 48 procent av pojkarna – som aldrig känner sig ensamma.  

Enkäten visar att de allra flesta äter sunt – godis och snacks äts i första hand under helgen - vare sig röker, snusar eller har testat droger. De flesta går eller cyklar dagligen och tränar ”så att du svettas” åtminstone en dag i veckan.

-Vi är glada över att se att de allra flesta mår bra, har starka nätverk och rör på sig. Och de flesta verkar se positivt på framtiden och hoppas få både jobb och eget boende, säger Tryggve Pederby, projektledare, Region Uppsala.

68 procent har aldrig varit utsatta för mobbning, men fler flickor än pojkar uppger att de mobbats. Framför allt är det betydligt fler flickor, 26 procent, som uppger att de utsatts för mobbning flera gånger. De allra flesta har en vuxen de kan vända sig till om de mobbas. Enbart 15 procent svarar att de utsatts för en ovälkommen sexuell handling en eller flera gånger.

-15 procent är självklart en alldeles för hög siffra och det är sorgligt att så unga personer varit med om det, säger Tryggve Pederby.

23 procent av eleverna 15 år eller äldre hade haft sex med någon och de allra flesta använde någon form av preventivmedel.

Det var första gången som regionen genomförde en enkät med elever i anpassad skola. Målsättningen är att enkäten ska genomföras vart tredje år framåt samtidigt som ordinarie Liv och hälsa genomförs.

Nyckelord

Kontakter

Unn Harsem (C)Ordförande, regionala utvecklingsnämnden

Tel:018-617 53 93

Maria HasselgrenPresschef, Trafik och samhälleRegion Uppsala, Trafik och Samhälle

Tel:072-202 48 64

Länkar

Om Region Uppsala

Region Uppsala arbetar med hälso- och sjukvård, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Det innebär att samordna och tillsammans med många andra aktörer samverka inom områden som transportinfrastruktur, näringsliv och arbetsmarknad, besöksnäring och folkhälsa.

Följ Region Uppsala

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Uppsala

Uppsnabbat från trafik- och samhällsutvecklingsnämnden 24 juni25.6.2024 09:02:52 CEST | Pressmeddelande

Riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden har fattat beslut om riktlinjer för reklam i kollektivtrafiken. Syftet med riktlinjerna är att klargöra vilken typ av reklam som är tillåten, och innebär att reklam kan förekomma utanpå fordonen, i väderskydden och ombord på bussarna. De fem kategorier av reklam som kan förekomma är samhällsinformation, event, reklam som uppmanar till ökat kollektivt resande, kommersiell reklam och politisk och annan idéburen annonsering. Reklamen ska vara i linje med Region Uppsalas värdegrund, och reklam för alkohol, droger, nikotinprodukter - förutom rökavvänjningsprodukter - eller spel om pengar är inte tillåtet. Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna reserverade sig mot beslutet. Få förändringar i trafikplanen för buss år 2025 På grund av det ekonomiska läget kommer Region Uppsala inte göra några större utökningar av busstrafiken under 2025. Beslut fattades om att förlänga linje 14 i Uppal

Uppsnabbat från sjukhusstyrelsen den 24 juni24.6.2024 16:50:29 CEST | Pressmeddelande

Årsprognos på minus 1 165 miljoner kronor för Akademiska Efter maj månad ligger årsprognosen för Akademiska sjukhuset på minus 1 165 miljoner kronor (nästan 1,2 miljarder kronor). Det är exakt samma prognos som föregående månad. Lasarettet i Enköping har en årsprognos på minus 30 miljoner kronor, även det är oförändrat sedan föregående månad. Sjukhusstyrelsens egen verksamhet har en årsprognos på plus 24 miljoner kronor. Det ger en årsprognos på minus 1 171 miljoner kronor för sjukhusstyrelsens totala verksamhet. Programarbete för en ombyggnation av akuten ska startas Vid sitt möte tillstyrkte sjukhusstyrelsen en start av programarbetet för en Ombyggnation av akutmottagningen. Detta till en investeringsutgift om högst 5 410 000 kronor (cirka 5,4 miljoner). Akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset tar emot ungefär 55 000 besökare årligen, samtidigt som Region Uppsalas befolkning stadigt ökar. Lokalerna är dock föråldrade och lever inte upp till dagens krav på arbetsmiljö, samt en lugn

Ökad ersättning till vårdcentralerna för jämlik vård i hela länet20.6.2024 12:19:04 CEST | Pressmeddelande

Vid sitt möte beslutade vårdstyrelsen att ändra på ersättningsmodellen för Uppsala läns samtliga vårdcentraler. Bland annat ökar den fasta ersättningen för listade patienter från dagens 80 procent av den totala ersättningen till 90 procent. Beslutet är ett sätt att styra resurserna mot vårdbehov, samt stärka landsbygdens vårdcentraler. I det nya ersättningssystemet kommer ekonomiska resurser att tillföras.

Uppsnabbat från regionfullmäktige den 18-19 juni19.6.2024 16:10:42 CEST | Nyheter

Regionplan och budget 2025–2027 fastställdes Regionfullmäktige fastställde regionplan och budget för 2025–2027. Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som anger inriktningen för hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2025, dels för den kommande treårsperioden. Utgångspunkten är Region Uppsalas styrmodell, som innehåller fyra strategiska mål: ”attraktiv arbetsplats”, ”hög tillgänglighet”, ”god kvalitet med ekonomi i balans” samt ”hållbar och konkurrenskraftig utveckling”. För att möta de stora utmaningarna inom hälso- och sjukvården genomförs en kraftsamling för sjukvården innehållande de två utvecklingsprojekten Helhetsgreppet och Fokus vårdskifte. För 2025 avsätts 100 miljoner kronor för kraftsamlingen. Helhetsgreppet är ett regionövergripande arbete som har påbörjats sedan tidigare för att stärka kompetensförsörjningen i regionen och medlen ska gå till satsningar på att attrahera, rekrytera, utveckla och behålla egen personal. Målet med arbetet

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye