Norrköpings kommun

Tillgänglig socialtjänst, vård och omsorg

Dela

Under hösten ska det göras en utredning av om ansvaret för verksamheter för personer med funktionsnedsättning kan flyttas från vård- och omsorgsnämnden till socialnämnden. Utgångspunkten är att hitta den bästa lösningen för de individer som verksamheterna är till för.

Bakgrunden till uppdraget är förändrade sociala behov och att en större andel äldre behöver vård och omsorg i Norrköping. Norrköpings kommun behöver ställa om till god och nära vård utifrån ändrade förutsättningar. Den nya socialtjänstlagen som förväntas träda i kraft under 2025 ställer också nya krav när det gäller effektivitet, tillgänglighet och kvalitet i tjänsterna.

- Det övergripande målet för våra verksamheter är att individer i alla åldrar ska ha tillgång till insatser vid rätt tidpunkt och utifrån sina behov. Vi är medvetna om att det finns individer som tidigare har fallit mellan stolarna och inte fått sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Med den nya organisationen kommer vi lägga vårt fokus på att säkerställa att alla får det stöd de behöver, En flytt av verksamheter som riktar sig till personer med funktionsnedsättning till socialnämnden skapar en mer sammanhållen socialtjänst där den enskildas behov lättare kan säkerställas, säger Monica Holtstad, (L), socialnämndens ordförande.

Den nya socialtjänstlagen är tydlig i att kommunen ska leverera en sammanhållen socialtjänst och en god och nära vård.

- Det är viktigt att vi undersöker hur vi bäst organiserar våra verksamheter. Vi vill säkerställa att våra resurser gör störst nytta för de som har behov av stöd och omsorg, öka tillgängligheten, kvaliteten och kontinuitet för våra målgrupper. Genom att minimera organisatoriska mellanrum och skapa en mer sammanhållen socialtjänst kan det lättare säkerställas, säger Patrik Palm (M), vård- och omsorgsnämndens ordförande. 

Uppdraget att utreda förutsättningarna för en verksamhetsövergång till socialnämnden ges av kommunstyrelsen den 3 juni. Till detta läggs också ytterligare ett uppdrag som innebär att ta fram förslag på revideringar av reglementen, delegationsordningar, budgettilldelning och andra styrande dokument för socialnämnden respektive vård- och omsorgsnämnden för att genomföra förändringen från den 1 januari 2025.

Kontakt:
Monica Holstad (L)
Titel: ordförande socialnämnden
Telefon: 0707-75 31 34

Patrik Palm (M)
Titel: ordförande vård- och omsorgsnämnden
Telefon: 072-593 50 93

______________________________________________________
Avsändare: Helena Jalkner, presskommunikatör
Telefon:0725-97 09 00

Norrköpings kommun har omkring 145 000 invånare, varav cirka 68 000 är förvärvsarbetande. I kommunen finns drygt 13 000 företag i starka branscher som pappersindustri, transport och logistik, energi, visualisering och medieteknik samt besöksnäring. Med drygt 11 000 anställda är Norrköpings kommun den största arbetsgivaren i Norrköping. Under mandatperioden 2022-2026 styrs Norrköpings kommun av borgerlig samverkan, som består av M, KD och L.

Följ Norrköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Norrköpings kommun

Samarbetsavtal tecknat mellan Scenkonst Öst AB, Louis De Geer konsert och kongress AB och Norrköpings kommun2.7.2024 08:35:34 CEST | Pressmeddelande

Den 1 juli 2024 trädde ett nytt samarbetsavtal i kraft mellan Norrköpings kommun, Louis De Geer konsert och kongress i Norrköping AB och Scenkonst Öst AB. Det nya avtalet ökar möjligheterna för att fylla fastigheterna med evenemang, konserter och kongresser och på så sätt skapa en bättre affär och ett bredare utbud för Norrköpings medborgare.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye