Läkemedelsverket

Hantera rest- och bristsituationer av läkemedel – delrapport till regeringen

Dela

Fördelning av läkemedel från partihandlare, omfördelning av läkemedel mellan apotek, begränsad åtkomst till läkemedel och möjlighet till mer aktivt informationsutbyte vid samverkan – men också behovet av en nationell aktör med övergripande mandat att hantera bristsituationer. Det är några av de 30-tal åtgärder som kan förbättra tillgången till läkemedel som nu Läkemdelsverket presenterar i en delrapport till regeringen. 

Apotekare tar ut en förpackning mediciner ut en låda på ett apotek.
Det är ett 30-tal åtgärder som Läkemedelsverket presenterar i en delrapport till regeringen, som kan förbättra tillgången till läkemedel. Johnér

Regeringen gav förra året Läkemedelsverket ett 10-punktsuppdrag att kartlägga, analysera och föreslå åtgärder för att förebygga och hantera rest- och bristsituationer på läkemedel till människor och djur i alla delar av landet. I den rapport som nu lämnats till regeringen redovisas uppdragets fem första punkter.

– Vi har bland annat kartlagt åtgärder som genomförts i andra länder, tagit fram förslag till författningsförändringar, analyserat samverkan med andra aktörer och sett över hur kommunikationen mellan farmaceut och förskrivare kan förbättras, säger Veronica Arthurson, direktör på Läkemedelsverket.

Fler förslag

Delredovisningen analyserar även andra förslag:

  • Struktur och former för samverkan och informationsutbyte mellan aktörer inom läkemedelsförsörjningen.
  • Konsekvenser av de nya bestämmelserna om sanktionsavgifter.
  • Hur tillgängligheten till information om licens och licensläkemedel kan öka.


Nationell aktör med övergripande mandat

Läkemedelsverkets arbete med bristsituationer har utvecklats avsevärt under de senaste åren. Det framgår bland annat av de regeringsuppdrag som myndigheten genomfört, de förbättringar som gjorts eller som pågår samt genom alltmer aktiv samverkan om bristsituationer.

– Vi har identifierat ett behov av en nationell aktör med övergripande mandat att fatta snabba beslut och vidta nödvändiga åtgärder vid bristsituationer, något som Läkemedelsverket gärna tar ansvar för. För det krävs ett tydliggörande i förordningen om myndighetens uppgifter, utredning om bindande beslut om omfördelning av läkemedel i krissituationer och tillgång till lager och försäljningsdata samt fortsatta medel till ett systemstöd för lägesbilder, säger Veronica Arthurson.

Slutredovisning 2026

Läkemedelsverket kommer att arbeta vidare med övriga punkter i regeringsuppdraget som omfattar:

  • utvidgad möjlighet för farmaceut att byta läkemedel vid expediering
  • att utreda möjlighet för farmaceut att bryta förpackningar vid expediering
  • hur information om parallellhandlade läkemedels tillgänglighet kan öka
  • möjlighet att genom tillsyn motverka rest- och bristsituationer, samt
  • att lämna förslag på eventuell reglering som behövs för ovanstående åtgärder.

Kontakter

Dokument

Läkemedelsverket arbetar för att patienten, hälso- och sjukvården samt djursjukvården får tillgång till säkra och effektiva produkter och att de används ändamålsenligt och effektivt. Läkemedelsverkets vision är att vara en ledande kraft i samverkan för bättre hälsa.

Följ Läkemedelsverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Läkemedelsverket

Risk för allvarliga biverkningar av påstådd ginsengprodukt9.7.2024 08:30:00 CEST | Pressmeddelande

Produkten ”Ginseng Kianpi Pil” uppges innehålla olika växter, men innehållet består av läkemedelssubstanserna dexametason (kortison) och cyproheptadin (antihistamin) i okänd mängd. Dessa ämnen kan ge allvarliga biverkningar vid okontrollerat intag och ska inte intas på eget bevåg. Den som använder produkten bör omedelbart kontakta läkare för att kunna sluta med produkten på ett säkert sätt.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye