Region Kronoberg

Hög nöjdhet bland folktandvårdens patienter

Dela

Under 2024 genomför Folktandvården Kronoberg en patientenkät. Hittills har 9 041 personer svarat och det övergripande resultatet visar höga nöjdhetssiffror. Enkäten skickas som sms efter patientens besök hos någon av klinikerna och har nu varit igång i tre månader.

Av de svarande är hela 96 procent av patienterna nöjda med hur de blir bemötta på folktandvården. Tillgänglighet är den som får lägst men har ändå ett högt betyg – 93 procent. Den innefattar aspekter som väntetider och möjligheten att få kontakt med vården vid behov.

–Det märks att vi har hög kvalitet i vår verksamhet och att våra medarbetare ger ett utmärkt bemötande. Det är ett högt betyg som vi är stolta och glada över, säger Ida Eriksson (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tandvården i Sverige har stora utmaningar. På många håll i landet har folktandvården svårt att rekrytera medarbetare. De behöver vara attraktiva både för medarbetare och patienter. Därför genomför folktandvården en patientenkät i syfte att samla in patienters upplevelse om besöket.  Att samla in åsikter från patienterna och vara lyhörda för deras upplevelse av besöket i tandvården hjälper folktandvården i förbättringsarbetet.

Enkäten består av fem frågor och berör bemötande, tillgänglighet, information, vård/behandling samt delaktighet. Även om resultatet är högt på ett övergripande plan finns det ändå förbättringsområden att jobba vidare med. Dessa är: bättre information om vård och behandling, enklare att få besöks- och undersökningstid snabbare, bemötandet i behandlingsrum, att behandlare lyssnar mer på mina behov/ önskemål. Veronika menar att det inte är helt oväntat att det är dessa områden som patienterna lämnar synpunkter om.

– Folktandvården har ett högt söktryck vilket kan göra att medarbetare känner sig stressade. Enkäten är en återkoppling i realtid som speglar hur det ser ut på våra kliniker. Det är viktigt att vi tar till oss patienternas åsikter och funderar på vad som kan göras på ett annat sätt. Det kan vara små och lokala förändringar på en klinik som kan göra skillnad eller en större insats som kan leda till förändring för hela folktandvården, säger Veronika Asp Lockby, folktandvårdens utvecklingschef.

Uppföljning av resultatet

Klinikledningen får varje måndag morgon en rapport där de ser resultat av sin klinik samt övergripande siffror för hela folktandvården. Klinikchefens ansvar blir sedan att göra kontinuerliga uppföljningar av resultatet.

Kontakter

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

Obesitaspatienter erbjuds nytt behandlingsupplägg22.7.2024 10:03:53 CEST | Pressmeddelande

Mer än hälften av Sveriges befolkning lider av övervikt eller obesitas. Obesitas, det vill säga BMI över 30, ökar risken för flera allvarliga hälsotillstånd och många av dessa personer passerar både primärvården och sjukhusvården. På Primärvårdens hälsoenhet arbetar man med obesitaspatienter med BMI 30-35 och erbjuder sedan årsskiftet en ny behandling med fokus på att nå både snabba och långsiktiga resultat.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye