Växjö kommun

Kränkningar inom skolan ska granskas

Dela

Berättelser om elever som utsätts för kränkningar i skolan rapporteras återkommande i medier. Enligt bland annat Brå finns ett behov att fokusera på kränkningar och brott med homofobiska och antisemitiska motiv. Därför har kommunens revisorer i Växjö kommun nu tagit beslut om att göra en fördjupad granskning av kommunens arbete inom området.

- Växjös barn och unga har lagstadgad rätt till en skolgång utan hat, våld eller andra kränkningar. Skolpersonalen har på motsvarande sätt rätt till en trygg arbetsmiljö. Skolan en skyldighet att vidta åtgärder och anmäla brott. Vi kommer nu att granska utbildningsnämndens arbete mot kränkningar, både mellan elever och mot personal, säger Oliver Rosengren, ordförande för Växjö kommuns revisorer.

Granskningen ska bedöma om utbildningsnämnden driver ett ändamålsenligt arbete för att motverka kränkande behandling, trakasserier och diskriminering av elever samt hot och våld gentemot personal. Granskningen ska säkerställa att alla elever har en trygg skolmiljö med studiero, utan kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.

- Bakgrunden till granskningen är lokal rapportering om kränkningar mot hbtqi-personer i skolan och nationella rapporter om antisemitiska hatbrott i skolan. Denna granskning kommer dock gälla all kränkande behandling, säger Oliver Rosengren, ordförande för Växjö kommuns revisorer.

Det är företaget KPMG som kommer granska arbetet mot kränkande behandling och diskriminering i grundskolan. Uppdraget ingår i revisionsplanen för 2024 och gäller de kommunala skolorna i Växjö kommun. Rapporten kommer att presenteras för revisorerna vintern 2024. Revisionen beslutade även att inleda en granskning av kommunens arbete med aktivering av unga som riskerar passivisering.

Om kommunens revisorer

Kommunens revisorer granskar varje år all verksamhet som drivs av styrelser, nämnder och fullmäktigeberedningar. De bedömer om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig. Kommunens revisorer är även lekmannarevisorer i de kommunala företagen.

För mer information och intervju:

Oliver Rosengren, ordförande Växjö kommuns revisorer, 072-300 55 77

Kontakter

Om oss

I Växjö kommun värnar medarbetarna om varandra och om invånarna, företagarna och besökarna. Tillsammans bygger vi alla en levnadsvänlig, hållbar plats där du kan vara dig själv. Kommunen erbjuder en mix av tätort och landsbygd, sport och kultur, puls och vila. Här finns ett spännande näringsliv och ett modernt universitet. Naturen finns alltid nära och lockar till både vila och äventyr.

Följ Växjö kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Växjö kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye