Region Östergötland

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder lyfts bort

Dela

Region Östergötland och Vårdförbundet har förhandlat om ytterligare samhällsfarliga konfliktåtgärder, dels i den varslade strejken på vårdcentralerna från den 11 juni, dels i den pågående strejken på US. Förhandlingarna avslutades i enighet och Vårdförbundet drar tillbaka de konfliktåtgärder som Region Östergötland har identifierat som samhällsfarliga.

– Det är positivt att vi har kunnat sitta ner och förhandla lokalt och att Vårdförbundet har valt att dra tillbaka de konfliktåtgärder som skulle ha inneburit en fara för människors liv och hälsa, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

Region Östergötland har fortlöpande följt konsekvenserna av de pågående konfliktåtgärderna vid Universitetssjukhuset. Parallellt med det har arbetet pågått med att identifiera konsekvenserna av en eventuell strejk vid vårdcentralerna från och med den 11 juni, som Vårdförbundet har varslat om. Regionens chefläkarenhet har analyserat om stridsåtgärderna kan innebära en risk för människors liv och hälsa, det vill säga vara samhällsfarliga. Slutsatsen är att vissa av stridsåtgärderna är att betrakta som samhällsfarliga.

– Det är vårt ansvar att upprätthålla patientsäkerheten och se till att våra patienter får den vård de behöver, säger Karl Landergren.

Under veckan har Region Östergötland förhandlat med Vårdförbundet om de konfliktåtgärder som bedöms som samhällsfarliga. Det har handlat om att det vid en strejk vid vårdcentralerna behövs en minimibemanning av sjuksköterskor för att ha möjlighet att hantera akuta situationer.

Förhandlingarna slutade i enighet, vilket innebär att Vårdförbundet drar tillbaka (återtar) de åtgärder som skulle inneburit en risk för människors liv och hälsa från strejkvarslet vid vårdcentralerna från den 11 juni. Därutöver medgav Vårdförbundet också undantag för vissa jour- och beredskapslinjer och viss operationsplanering i de pågående konfliktåtgärderna.

– Vi behövde säkerställa operationsplanering vid kirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset, för att inte fördröja vården för patienter med cancersjukdomar, säger Karl Landergren. 

Extra ansträngningar kommer att krävas inom alla verksamheter som omfattas av konfliktåtgärderna för att säkra patientsäkerheten och se till att patienterna påverkas så lite som möjligt.

– Vi kommer att fortsätta att följa upp eventuella risker för patientsäkerheten så länge konflikten pågår för att försäkra oss om att samhällsfara inte uppstår. Om vi ser en sådan fara kommer vi att ta upp det med Vårdförbundet, säger Karl Landergren.

Kontakter

Följ Region Östergötland

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Östergötland

Strejken skapar oro inför sommarperioden13.6.2024 13:05:33 CEST | Pressmeddelande

Fler samhällsfarliga konfliktåtgärder har dragits tillbaka av Vårdförbundet från den pågående strejken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Det handlar bland annat om sjuksköterskor vid infektionskliniken och reumatologen. ”Det är positivt, men vi ser med stor oro på hur vården kommer att påverkas vid en fortsatt strejk när vi nu går in i sommarperioden”, säger Karl Landergren, medicinsk direktör i Region Östergötland.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye