Afa Försäkring

Män har högre risk än kvinnor för allvarliga arbetsolycksfall

Dela

Den 10 juni släpps Afa Försäkrings stora årliga statistikrapport om allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro på svensk arbetsmarknad, med statistik uppdelad på olika yrkesgrupper, åldersgrupper, kön och avtalsområden. Den visar bland annat att flest allvarliga arbetsolyckor drabbar män och att en fallolycka fortfarande är den vanligaste orsaken bakom ett allvarligt arbetsolycksfall, medan lastningsolyckor är näst vanligast.

En person får hjälp att gå med en rullator av två vårdpersonal på en ortopedavdelning på ett sjukhus.
Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör ungefär en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. Foto: Johnér bildbyrå.

Totalt godkändes 61 201 arbetsskador som inträffade eller visade sig 2022. Av dessa arbetsskador var 51 183 arbetsolycksfall, 319 arbetssjukdomar och 9 699 färdolycksfall.

– Av de 51 183 arbetsolycksfallen var 12 409 allvarliga arbetsolycksfall, vilket innebär att de lett till mer än 30 dagars sjukskrivning eller motsvarande läkningstid, medicinsk invaliditet eller dödsfall, säger Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring.

Tydliga könsskillnader i statistiken

– Vi ser i statistiken är att det skiljer sig åt mellan könen när det gäller allvarliga arbetsolycksfall. Under 2022 inträffade 3,4 allvarliga arbetsolycksfall per 1000 sysselsatta män och för kvinnor var motsvarande siffra 2 allvarliga per 1000 sysselsatta, säger Anna Weigelt.

– Att män har högre risk än kvinnor att drabbas av en allvarlig arbetsolycka, beror bland annat på att män i större utsträckning arbetar i yrkesgrupper som är mer utsatta för allvarliga arbetsolyckor.

Fallolyckor vanligast – särskilt inom vård- och omsorg samt bygg, anläggning och industri

Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör ungefär en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor. 

– Bland kvinnor är fallolyckor vanliga inom vård- och omsorgsyrken och då särskilt fall i samma nivå. För män är fallolyckor från höjd vanligare, till exempel från stegar och byggnadsställningar. För män sker de flesta fallolyckor inom yrkesgrupperna betong-, bygg- och anläggningsarbete och metall- och övrigt industriellt arbete, säger Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa försäkring.

Lastningsolyckor näst vanligast – främst bland yrkesförare och metall- och övrigt industriellt arbete

– Näst efter fallolyckor är den vanligaste olyckan en lastningsolycka, som innebär att man lastar, lossar, bär eller flyttar något. Denna typ av olycka drabbar främst yrkesgrupperna yrkesförare och metall- och övrigt industriellt arbete och leder ofta till skador på händer och fingrar, säger Elin Henriksson.

Mer information:

Afa Försäkring administrerar kollektivavtalade försäkringar. Arbetsskade- respektive sjukförsäkringen är våra två största försäkringar och det är dem den här rapporten handlar om.

Eftersom man kan anmäla skador och sjukfall till Afa Försäkring i efterhand publiceras statistiken med viss fördröjning. Årets utgåva av rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro sträcker sig fram till och med 2022.

Statistiken i rapporten Allvarliga arbetsskador och långvarig sjukfrånvaro 2024 kommer från Afa Försäkrings skadedatabas. Rapporten finns att ladda ner på Afa Försäkrings webbplats: 
www.afaforsakring.se/arsrapport-skadestatistik 

Rapporten presenteras på ett seminarium som livesänds den 18 juni 2024 kl. 9–10. Anmäl dig senast den 14juni för att delta på plats alternativt den 17 juni för att delta digitalt. Seminariet spelas in och kommer att publiceras på Afa Försäkrings webbplats i efterhand. https://www.afaforsakring.se/om-oss/evenemang/allvarliga-arbetsskador-och-langvarig-sjukfranvaro-arlig-rapport 

Arbetsskadeförsäkringen – Trygghetsförsäkring vid arbetsskada

-    TFA, omfattar samtliga anställda, det vill säga såväl arbetare som tjänstemän, inom avtalsområdena Svenskt Näringsliv/LO/PTK och Fremia/LO/PTK. 
-    TFA-KL omfattar samtliga anställda i kommuner, regioner, Svenska kyrkan och Sobonaföretag. Sobona är en arbetsgivarorganisation för företag som är verksamma inom kommun- och regionnära verksamheter.  
-    Afa Försäkring har också uppdraget att administrera och reglera arbetsskador i enlighet med det statliga personskadeavtalet (PSA).

Mer om statistik

Prenumerera på Afa Försäkrings statistikrapporter. 
https://www.afaforsakring.se/prenumerera-pa-statistikrapporter 

Se fler statistikrapporter från Afa Försäkring.
https://www.afaforsakring.se/ohalsa-och-arbetsskador/analys-och-statistik/alla-rapporter 

Kontakt: 
Anna Weigelt, chef för Analysavdelningen, Afa Försäkring: 08-696 43 35, anna.weigelt@afaforsakring.se 
Elin Henriksson, analytiker och statistiker, Afa Försäkring: 08 696 42 57, elin.henriksson@afaforsakring.se
Linda Harling, presskommunikatör, Afa Försäkring: 0730-96 35 12, linda.harling@afaforsakring.se 

Läs och prenumerera på pressmeddelanden från Afa Försäkring, klicka här. https://www.afaforsakring.se/om-oss/pressrum

Nyckelord

Kontakter

Bilder

En person får hjälp att gå med en rullator av två vårdpersonal på en ortopedavdelning på ett sjukhus.
Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör ungefär en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor.
Ladda ned bild
En person får hjälp att gå med en rullator av två vårdpersonal på en ortopedavdelning på ett sjukhus.
Den vanligaste orsaken till ett allvarligt olycksfall är en fallolycka. De utgör ungefär en tredjedel av alla allvarliga arbetsolyckor.
Ladda ned bild
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.
Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på Afa Försäkring.
Ladda ned bild
Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.
Elin Henriksson, analytiker och statistiker på Afa Försäkring.
Ladda ned bild

Afa Försäkring

9 av 10 är försäkrade via jobbet. Afa Försäkring ger trygghet och ekonomiskt stöd vid sjukdom, arbetsskada, arbetsbrist, dödsfall och föräldraledighet. Våra försäkringar är bestämda i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens parter och vi försäkrar människor i privat näringsliv, kommuner och regioner. Afa Försäkring drivs utan vinstsyfte och förvaltar cirka 200 miljarder kronor. En viktig del av vår verksamhet är att stödja forskning och projekt som aktivt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Afa Försäkring har cirka 650 medarbetare och ägs av Svenskt Näringsliv, LO och PTK. www.afaforsakring.se

Följ Afa Försäkring

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Afa Försäkring

4,7 miljoner till forskare i Örebro – ska undersöka vägen till psykisk hälsa i arbetslivet24.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Ett nytt forskningsprojekt vid Örebro universitet får närmare 4,7 miljoner kronor för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Projektet är ett av de totalt sju projekt som ryms inom det nystartade FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser", som finansieras av Afa Försäkring och Alecta med totalt 30 miljoner kronor.

14 miljoner till forskare i Stockholm – ska undersöka vägen till psykisk hälsa i arbetslivet24.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Fyra nya Stockholmsbaserade forskningsprojekt får ungefär 14 miljoner kronor för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Projekten är några av de totalt sju projekt som ryms inom det nystartade FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser", som finansieras av Afa Försäkring och Alecta med totalt 30 miljoner kronor.

9,5 miljoner till forskare i Göteborg – ska undersöka vägen till psykisk hälsa i arbetslivet24.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Två nya Göteborgsbaserade forskningsprojekt får närmare 9,5 miljoner kronor för att undersöka hur man kan minska sjukfrånvaro på grund av psykisk ohälsa hos arbetare och tjänstemän i privat sektor. Projekten är två av de totalt sju projekt som ryms inom det nystartade FoU-programmet "Vägen till psykisk hälsa i arbetslivet: Förebyggande, rehabiliterande och stärkande insatser", som finansieras av Afa Försäkring och Alecta med totalt 30 miljoner kronor.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye