Region Kronoberg

Vårdförbundets strejk i andra regioner påverkar patienter i Kronoberg

Dela

Vårdförbundet har nu inlett strejk inom flera verksamheter på bland annat universitetssjukhusen i Skåne, Västra Götaland och Östergötland. Strejken påverkar även patienter i Kronoberg, eftersom vi samarbetar med framför allt Skåne när det gäller högspecialiserad vård.

Kronobergare som drabbas av exempelvis vissa cancerdiagnoser, och behöver högspecialiserad vård, får behandling/operation i framför allt Skåne.

– Vi känner oro för hur detta kommer att drabba patienter från Kronobergs län, med ökade väntetider till diagnos, behandling och vård.  Dessutom behöver vi ju hantera konsekvenserna av övertids- och mertidsblockaden här i vårt eget län, parallellt med ett ovanligt besvärligt läge inför sommarsemestrarna, säger Ewa Ekman, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Kronoberg.

Flera faktorer försvårar sommarbemanningen

Läget i vården i Region Kronoberg är generellt hanterbart, framför allt sedan undantaget från stridsåtgärder för jour och beredskap nattetid inom vissa verksamheter blev klart den 3 maj. Men eftersom Vårdförbundet hittills inte förhandlat med SKR/Sobona och läget är fortsatt låst, behöver Region Kronoberg planera för en konflikt som fortsätter in i semesterperioden. 

– Just i år är det extra besvärligt, eftersom flera faktorer samtidigt påverkar sommarplaneringen negativt. Den tidigare nyanställningsblockaden innebär att vi inte kunnat anställa nya medarbetare och vikarier inför sommaren förrän 4 juni, vilket är ovanligt sena planeringsförutsättningar. De nya allmänna bestämmelserna om dygns- och veckovila har medfört att vi har svårt att bemanna vissa verksamheter med framför allt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor. Dessutom har det tagit tid att få svar på våra avrop av hyrpersonal, säger Ewa Ekman.

Läget inför sommaren

Planeringen innebär flera olika åtgärder, till exempel att minska antalet vårdplatser, samplanera och samlokalisera verksamheter samt göra schemaändringar. Bland annat ändras öppettiderna på akutmottagningen i Ljungby, som kommer att ha stängt nattetid. Som en absolut sista åtgärd kan det innebära att förskjuta semestrar.

Uppskjutna operationer

Region Kronoberg har sedan konflikten startade fått skjuta upp cirka 40 planerade operationer, och har minskat antalet planerade operationer i operationsschemat. Anledningen är framför allt att man behöver ha mer ”luft” i planeringen, för att inte riskera att övertid behövs om det exempelvis uppstår en komplikation eller vid frånvaro med kort varsel. En konsekvens av detta är förstås att väntetiderna till operation och behandling ökar.

Kronobergarna uppmanas att söka vård som vanligt, om de har behov. Om planerade besök, operationer eller andra vårdkontakter behöver ställas in eller flyttas kommer de berörda patienterna att kontaktas.

Strejk sedan 4 juni

Vårdförbundets strejk innebär att 2 000 anställda på landets sju största sjukhus gick ut i strejk den 4 juni. Ytterligare 1 900 anställda i Region Värmland och Region Västmanland samt medarbetare på Danderyds sjukhus och Södersjukhuset i Stockholm tas ut i strejk den 11 juni, om inte konflikten blir löst innan dess.

Fakta om övertid och veckoarbetstid i Region Kronoberg

Övertid

Mellan år 2022 och 2023 minskade Region Kronoberg antalet övertidstimmar med 16 procent. Första kvartalet 2024 har regionen ytterligare minskat antalet övertidstimmar för Vårdförbundets yrkesgrupper med 15 procent, jämfört med samma period 2023.

Fördelar man övertidstimmarna i snitt per medarbetare i Vårdförbundets yrkesgrupper, var det 2022 i snitt 3 timmar per månad och medarbetare. 2023 handlade det om knappt 2,8 timmar per månad och medarbetare.

Dock är övertiden inte jämt fördelat mellan alla medarbetare. Vissa har i princip inga övertidstimmar alls, medan andra har betydligt fler. Mest övertid arbetar man inom verksamheter som bedriver akut sjukvård. Störst övertidsuttag 2023 hade akutmottagningen i Växjö med i snitt 6,8 timmar per månad och medarbetare, därefter ambulansen i Växjö med i snitt 6 timmar per månad och medarbetare. Ambulansen i Ljungby hade 5,4 timmar per medarbetare och månad.

Veckoarbetstid

En sjuksköterska som enbart arbetar dagtid, och oftast måndag till fredag, har en veckoarbetstid på 40 timmar per vecka.

En sjuksköterska som arbetar blandat dag, kväll och natt (så kallad rotation), har en arbetstid på 38 timmar och 15 minuter per vecka.

Sjuksköterskor i Region Kronoberg som arbetar rotation får en ytterligare arbetstidsförkortning för varje nattpass de gör, så kallat nattindex. Om en sjuksköterska gör ett nattpass på 10 timmar per vecka, räknas detta som 14 timmar fullgjord arbetstid. Det innebär att hen behöver arbeta 34 timmar och 15 minuter för att uppnå heltid.

Kontakter

Följ Region Kronoberg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Kronoberg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye