Vision

Explosiv ökning av sjukfrånvaro inom välfärden

Dela

Mellan år 2010 och 2023 skedde en femdubbling av stressrelaterade sjukfrånvaro i Sverige. Välfärdssektorn är överrepresenterad i statistiken, och fyra av fem drabbade är kvinnor. Idag presenterar Facken i Välfärden rapporten ”Miljarder skäl att förbättra arbetsmiljön” som visar att kommuner och regioner kan spara miljarder på att minska sjukfrånvaron.  

- Den stressrelaterade ohälsan är en tydlig jämställdhetsfråga som arbetsgivare måste ta på största allvar, säger Veronica Magnusson.
- Den stressrelaterade ohälsan är en tydlig jämställdhetsfråga som arbetsgivare måste ta på största allvar, säger Veronica Magnusson. Foto: Vision

Rapporten visar att de sammantagna kostnaderna för sjukfrånvaron var 51,4 miljarder kronor i kommuner och regioner år 2023. I beräkningen ingår kostnader för produktionsbortfall på grund av att människor inte är på jobbet.  Det är den högsta kostnaden sedan 2013, med undantag för corona-åren.  

I rapporten presenteras siffror som visar en explosiv ökning av sjukfrånvaron. Det är arbetstagare inom kommuner och regioner som har högst sjukskrivningstal och hög risk för framtida sjukskrivningar. 

- Det går åt fel håll, mer måste göras för att motverka den stressrelaterade ohälsan och brister i arbetsmiljön. Men parterna kan inte ensamma lösa de arbetsmiljöproblem som är kopplade till obalansen mellan krav och resurser i välfärden. Politiker på alla nivåer måste investera i arbetsmiljön och skapa rätt förutsättningar för en god bemanning och ett hållbart arbetsliv, säger Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision.

Under 2023 stod kvinnor för fyra av fem av de pågående sjukfallen. I de flesta fall är sjukfrånvaron en konsekvens av brister i arbetsmiljön. Villkoren inom kvinnodominerade yrken är sämre än inom mansdominerade, och leder till att kvinnor i offentlig sektor är särskilt drabbade av psykisk ohälsa och sjukskrivning. 

- Den stressrelaterade ohälsan är en tydlig jämställdhetsfråga som arbetsgivare måste ta på största allvar. Men att de kvinnodominerade välfärdsyrkena ska ligga högst i sjukskrivningsstatistiken är ingen naturlag. Det går att ändra på det, genom att ge chefer och personal rätt förutsättningar för arbetet, säger Veronica Magnusson.

Facken i Välfärden presenterar tre åtgärdsförslag för att minska sjukfrånvaron:

  • Politiker på alla nivåer behöver säkra att välfärden får en långsiktigt hållbar och tillräcklig finansiering. Arbetsgivare behöver investera i jämställda löner, schyssta villkor och hållbara arbetstider så att fler lockas till välfärdens yrken och så att befintlig personal trivs och vill stanna kvar.
  • Alla arbetsplatser behöver arbeta aktivt med friskfaktorerna, det vill säga de organisatoriska förutsättningar som enligt forskningen visat sig ha en positiv påverkan på arbetsmiljö, produktivitet och sjukfrånvaro.
  • Regeringen bör införa sanktionsavgifter mot arbetsgivare som inte arbetar med systematiskt arbetsmiljöarbete och den organisatoriska och sociala arbetsmiljön.

Om Facken i Välfärden: 
Fem välfärdsförbund samarbetar under namnet Facken i välfärden, för att värna och utveckla välfärdssektorn genom bättre kompetensförsörjning. De fem fackförbunden är: Akademikerförbundet SSR, Kommunal, Sveriges Lärare, Vision och Vårdförbundet som tillsammans företräder cirka 1,2 miljoner anställda, varav merparten i välfärdssektorn. 

För ytterligare kommentarer, kontakta Veronica Magnusson, förbundsordförande i Vision, tfn 070- 746 21 24.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

- Den stressrelaterade ohälsan är en tydlig jämställdhetsfråga som arbetsgivare måste ta på största allvar, säger Veronica Magnusson.
- Den stressrelaterade ohälsan är en tydlig jämställdhetsfråga som arbetsgivare måste ta på största allvar, säger Veronica Magnusson.
Ladda ned bild

Dokument

Visions medlemmar leder, utvecklar och administrerar välfärden och jobbar i kommuner, regioner, privata företag eller kyrkan. Många är också studenter med siktet inställt på arbete inom välfärden.

Våra 212 000 medlemmar finns inom tusentals olika yrken och bildar tillsammans ett värdefullt nätverk. Vi är en feministisk organisation, partipolitiskt obundna och ingår i TCO. 

Följ Vision

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vision

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye