Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Förslaget: behåll folkbildningens självförvaltningsmodell

Dela

SISU Idrottsutbildarna välkomnar folkbildningsutredningens huvudförslag att behålla folkbildningens självförvaltningsmodell som innebär ett fortsatt förtroende för SISU Idrottsutbildarna och Folkbildningsrådet att fördela statens stöd till folkbildningsverksamhet.

Material under lärgrupp inom folkbildning SISU Idrottsutbildarna
Material under lärgrupp inom folkbildning SISU Idrottsutbildarna Tobias Sterner, Bildbyrån FRI ATT ANVÄNDA

SISU Idrottsutbildarna och Folkbildningsrådet bör fortsatt fördela statsbidraget till folkbildningen i myndighets ställe och självförvaltningsmodellen ska behållas med vissa modifieringar. Det är huvudförslaget i den folkbildningsutredning som överlämnades till regeringen idag.

− Jag välkomnar att huvuddragen i utredningens förslag är att behålla självförvaltningsmodellen. Relationen mellan det offentliga och folkbildningens aktörer har under lång tid präglats av oberoende, frihet och förtroende. Ett förtroende som ger folkbildningens dess livskraft och nerv – att vi ger plats för bildning utifrån det lokala perspektivet. Den modellen måste värnas och därför behöver vi se till att vi även fortsättningsvis förtjänar det förtroendet, säger Anna Iwarsson, ordförande SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet.

I juni 2022 utsåg regeringen Christer Nylander till särskild utredare för utredningen Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden. Syftet var bland annat att föreslå ändringar avseende statens stöd till folkbildningen för att säkerställa en effektiv styrning.

I förslaget som överlämnades till regeringen den 13 juni presenterar utredningen bland annat förslag till nya mål och målstrukturer för folkbildningen, förslag på nya indikatorer samt olika alternativa styrmodeller för folkbildningen. Utredningen föreslår att självförvaltningsmodellen behålls men att vissa åtgärder vidtas för att minska risken för felaktig användning av statsbidraget. Det handlar exempelvis om förstärkt kontroll och granskning, ökade krav på transparens och att Riksrevisionen genomför årlig revision.

− Det är en balansgång mellan att låta folkbildningen vara fri och självständig och samtidigt ha tillit till fullgod uppföljning och kontroll. För SISU Idrottsutbildarna är det självklart att skattemedel alltid ska hanteras ansvarsfullt. I ett demokratiskt samhälle är ett livskraftigt och oberoende föreningsliv en grundbult. Vi kommer nu att analysera utredningens förslag i detalj och jag ser fram emot fortsatt dialog med regeringen och andra parter om folkbildningens framtid, säger Anna Iwarsson.

Folkbildningsutredningens betänkande Bildning, utbildning och delaktighet (länk) 

För mer information kontakta

Anna Iwarsson
Ordförande SISU Idrottsutbildarna och Riksidrottsförbundet
076-344 50 60

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Material under lärgrupp inom folkbildning SISU Idrottsutbildarna
Material under lärgrupp inom folkbildning SISU Idrottsutbildarna
Ladda ned bild
UNgdomar under lärgrupp/folkbildning i dialog och diskussion om hur man är en bra kompis
UNgdomar under lärgrupp/folkbildning i dialog och diskussion om hur man är en bra kompis
Ladda ned bild

Om Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna

Riksidrottsförbundet (RF) är paraplyorganisation för hela den svenska idrottsrörelsen. RF:s främsta uppgift är att stödja och företräda våra 72 medlemsförbund (specialidrottsförbund) och leda rörelsen i gemensamma frågor, såväl nationellt som internationellt.
SISU Idrottsutbildarna är idrottsrörelsens eget studieförbund som erbjuder folkbildning till idrottsföreningar för att ge kunskap och kraft åt människors tankar, idéer och vilja att utvecklas.
RF-SISU:s 19 regionala organisationer, RF-SISU distrikt ger idrottsföreningar stöd i idrottsfrågor och med folkbildning. Idrottsrörelsen består av cirka 19 000 idrottsföreningar och drygt tre miljoner medlemmar.

Följ Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutbildarna

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye