Stockholms läns sjukvårdsområde

KBT mot sömnlöshet hjälper även mot depression

Dela

Forskare verksamma vid Psykiatri Sydväst i Region Stockholm har visat att psykologisk behandling för insomni, sömnlöshet, ofta hjälper även vid depressiva symtom. En färsk studie ger stöd för att man bör överväga att i första hand ge kognitiv beteendeterapi (KBT) för insomni när en patient har både insomni och depression, istället för KBT för depression.  KBT för insomni är nämligen hjälpsamt mot både depression och insomni samtidigt. 

-KBT-behandlingen mot insomni är effektiv och kan hjälpa många som kämpar med sin sömn. Att behandlingen har visat sig vara hjälpsam för dem som lider av både insomni och depression samtidigt är viktigt att berätta om. Då har fler möjlighet att få bra effektiv hjälp, säger Ann Rosén, psykolog på Internetpsykiatri och doktorand vid KI.

 Cirka 10 procent av alla vuxna i Sverige uppskattas lida av insomni och ungefär lika många lider av depression. Samsjukligheten mellan dessa två diagnoser är stor, ungefär två tredjedelar av dem med depression har också insomni. Det är lätt att tänka att sömnproblem är ett sekundärt problem till depression, och att man ska behandla depressionen i första hand, men så behöver det inte vara.

Den nyligen publicerade studien visar samma sak som en tidigare studie av samma forskare – att KBT-behandling mot insomni kan vara ett effektivare behandlingsalternativ till KBT mot depression för dem med samtidig insomni och depression. KBT mot insomni har visat sig lika effektiv som KBT mot depression för att minska depression, men mer effektiv för att minska insomni.

Många har sömnproblem till och från eller tycker att sömnen kunde vara lite bättre, men ibland blir problemen mer långvariga och påverkar vardagen mycket. Insomni innebär att man har problem med att somna, att man vaknar under natten och/eller att man vaknar för tidigt på morgonen i snitt tre dagar i veckan, och om dessa problem håller i sig under tre månader eller mer, och man samtidigt har svårt att fungera på dagen eller känner sig väldigt missnöjd med sin sömn.

I den nya studien deltog 126 personer, hälften fick depressionsbehandling och hälften en kombination av KBT mot depression och insomni. Gruppen som fick kombinationen hade stora förbättringar av sin insomni, medan grupperna fick i stort sett samma effekt på depressionen. Sammantagen med tidigare forskning tyder resultaten på att behandling enbart med KBT mot insomni kan vara tillräckligt för patienter med denna samsjuklighet.

Effektiv internetförmedlad behandling

Internetpsykiatri erbjuder sedan 2017 internetförmedlad behandling för insomni. Behandlingen är baserad på kognitiv beteendeterapi (KBT) och är ett väglett självhjälpsprogram. Under behandlingsperioden har patienten skriftlig kontakt med en psykolog som ger stöd och återkoppling. Patienten arbetar aktivt med sina sovtider och fyller varje dag i en sömndagbok på nätet. Det ingår också att arbeta med dagtidsaktiviteter, avslappning samt negativa tankar och känslor kopplade till sömnen. Psykologen följer patienten löpande, svarar på frågor och ger feedback på uppgifter och övningar.  

Alla som fyllt 16 år kan anmäla sig till behandlingen. Om den som anmäler sig bedöms vara hjälpt av internetförmedlad KBT påbörjas behandlingen direkt efter bedömningssamtalet. Väntetiden till ett bedömningssamtal är just nu cirka tre veckor.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

SLSO ansvarar för Region Stockholms egenägda hälso- och sjukvård inom områdena psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hjälpmedel samt ansvarar för Regionalt kunskapscentrum för kris och katastrofpsykologi. Vi bedriver också omfattande forsknings- och utvecklingsverksamhet inom dessa områden tillsammans med Karolinska Institutet (KI) och andra lärosäten. Tillsammans är vi cirka 12 000 medarbetare och en av Sveriges största vårdgivare.

Följ Stockholms läns sjukvårdsområde

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Stockholms läns sjukvårdsområde

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye