Region Norrbotten

”Tiny Villages” som svar på bostadsbristen – ett av många projekt som får EU-medel

Dela

Kan byar av ”Tiny Homes” attrahera unga vuxna, sugna på några år av naturupplevelser och äventyr i Norrbotten? Och kan det vara en del av lösningen på Norrbottens bostadsbrist? Tiny Villages är ett av många projekt i vårt län som i förra veckan beviljades EU-medel. Region Norrbotten medfinansierar flera av projekten.

Mini-villor som lätt går att flytta och där man delar gemensamma utrymmen - det är Tiny Villages.
Mini-villor som lätt går att flytta och där man delar gemensamma utrymmen - det är Tiny Villages.

Över 150 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF+) går till 32 projekt i Norrbotten. Det är projekt som ska bidra till ett smartare, grönare och mer sammanlänkat Europa och en mer inkluderande arbetsmarknad.

Tiny Villages kan beskrivas som byar av specialdesignade mini-villor med några gemensamhetsbyggnader. Husen ska vara lätta att placera på icke-permanent mark, gärna nära naturen. Projektet ska sammanföra privata markägare, småhusbyggare och infrastrukturleverantörer. Det får stöd av ERUF.

– Det här är ett spännande projekt som kan bidra till länets attraktivitet och möta behoven av arbetskraft och bostäder. Det är en ny boendeform som särskilt tilltalar unga människor, och som skulle kunna gå relativt fort att få på plats jämfört med att bygga hyreshus, säger regionrådet Anders Öberg (S), ledamot av strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland som fattat beslut om ERUF- och ESF+-projekten.

Ett annat ERUF-projekt är C4SS - Competence for smart specialization. Det handlar om att få fler studenter vid Luleå tekniska universitet att stanna i länet efter examen. Projektet ska stärka samverkan mellan universitetsstudenter och näringsliv och på så sätt få fler att arbeta i regionen efter avslutad examen.

– Vi har idag en alarmerande kompetensbrist som utgör ett stort hinder för tillväxt. Samtidigt finns det på LTU studenter med exakt den kompetens vi behöver. Vi behöver skapa starkare band mellan studenterna och länet utanför campus, säger Helena Ölund (S), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Fler projekt som rör utveckling av kulturella och kreativa branscher får ta del av EU-medlen. Ett av dem är North Creative Nodes, som har som mål är att stärka tillväxten och den hållbara utvecklingen inom dessa branscher.

Till ERUF-projekten hör också fyra förstudier om att utveckla Kalix hamn med en ny kaj. Den nya planerade kajen skulle fördubbla hamnens kapacitet. Det behövs för att möta näringslivets behov av ökade sjötransporter.

Från ESF+ går det medel till två projekt som syftar till att hjälpa unga i utanförskap till studier eller arbete. Ett tredje projekt, NOVA K, syftar till att avhjälpa bristen på kulturskolelärare. Projektet ska utveckla former för gemensamma anställningar av lärare till kulturskolorna. Målet är att göra det möjligt även för unga i mindre inlandskommuner att ta del av kulturskolan.

Dessutom har ett antal projekt med parter i Norrbotten beviljats EU-medel via Interreg Aurora. Fonden delar ut medel till en rad projekt som syftar till stärkta samarbeten mellan de nordliga delarna av Norge, Sverige och Finland.

Ett av dem är projektet Torne Valley Dipnet syftar till att bevara det hundratals år gamla kulturarvet med håvfiske för kommande generationer. Det kan i sin tur bidra till att hålla landsbygden i Tornedalen, på båda sidor om gränsen, livskraftig.

– Håvfisketraditionen är ett internationellt känt kulturarv. Att säkra det för framtiden är också att stärka den hållbara turismen, särskilt kulturarvsturismen, säger Helena Ölund.

Beslutet om vilka ERUF- och ESF+-projekt som prioriteras togs av strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland. Besluten om Interreg Aurora togs av en styrkommitté i norska Bodö.

Det här är strukturfondsparterskapen

Strukturfondspartnerskapen ska underlätta för gemensamma prioriteringar mellan regional utvecklingspolitik, arbetsmarknadspolitik och EU:s sammanhållningspolitik.

Partnerskapet prioriterar bland ansökningar till det europeiska regionala utvecklingsfondsprogrammet och det europeiska socialfondsprogrammet. Strukturfondspartnerskapet Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet fattar de formella besluten för varje projekt.

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Dokument

Om Region Norrbotten

Region Norrbotten arbetar för dem som bor och verkar i Norrbottens län. Vi styrs av invånarna genom allmänna politiska val. Region Norrbotten är länets näst största arbetsgivare. Vi har cirka 7 000 anställda, varav de flesta arbetar inom hälso- och sjukvården.

Region Norrbotten bedriver hälso- och sjukvård och tandvård. Vi jobbar med näringslivsfrågor, samhällsplanering och kultur.  På så sätt skapar vi förutsättningar för en god livsmiljö här i Norrbotten.

Följ Region Norrbotten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Region Norrbotten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye