Vårdföretagarna

Ny rapport BUP-köer: 8 av 10 barn får vänta längre än vårdgarantin på utredning inom BUP – 28 000 kan behöva utredning under 2024

Dela

Väntetider första besök: Region Västerbotten hade 9 av 10 barn i kön till BUP väntat längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari till april. I två regioner, Sörmland och Västmanland, hade 75 procent av barnen i kön väntat längre än vårdgarantin på ett första besök än vårdgarantin.

Väntetid utredning: Andelen barn i kön som väntat längre i kön än vårdgarantin på en utredning inom BUP var över 50 procent i 16 av 21 regioner perioden januari-april 2024. Andelen var över 90 procent i två regioner,  Västernorrland och Kronoberg.

Väntetid behandling: Inom fem regioner var andelen som fick vänta längre än vårdgarantin på en behandling inom BUP runt 80 procent; Region Västerbotten, Region Jönköping, Region Kalmar, Region Östergötland och Region Norrbotten.

Se hela listan region för region genom att ladda ned bilagan.

Johan Lahne - näringspolitisk expert individ och familj
Johan Lahne - näringspolitisk expert individ och familj

Närmare åtta av tio barn i kön till utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, fick vänta längre än vårdgarantin på 30 dagar under perioden januari-april 2024. Totalt ställdes 9 200 barn i kö under samma period. Vårdföretagarnas prognos för helåret 2024 pekar mot att närmare 28 000 barn bedöms behöva en utredning inom BUP.

- Det är fortsatta väldigt många barn som söker sig till BUP. Vår prognos för helåret indikerar att antalet barn kommer att överskrida 40 000. Tyvärr är samhället långt i från att klara att leverera på de löften om korta väntetider man ställt ut oavsett om det gäller en första kontakt, en utredning eller en behandling. De flesta regionerna har klara problem här, säger Björn Arnek, branschekonom och analytiker på Vårdföretagarna.

Inflödet till BUP minskade något under de första fyra månaderna 2024. 14 900 barn ställdes i kön till ett första besök, jämfört med 16 600 under motsvarande period i fjol. Trots det lägre inflödet ökar andelen barn som får vänta längre än vårdgarantins 30 dagar på ett första besök något. Hälften väntar längre än den bortre tidsgränsen. För de som bedöms behöva en utredning är måluppfyllelsen ännu lägre. I 13 regioner får minst 7 av 10 barn vänta längre än 30 dagar och rikssnittet ligger på 77 procent.

Också i ledet efter första besök och utredning – när barnet bedöms behöva behandling – är väntetiderna långa. I riket som helhet får 63 procent av barnen vänta längre än 30 dagar och i 16 av 21 regioner väntar mer än hälften av barnen längre än vårdgarantin.

 - Att först behöva vänta länge på ett första besök, därefter utredning och behandling är oerhört påfrestande för många familjer. Att åtta av tio får vänta längre än vårdgarantin är ett svek från vuxenvärlden. Det är uppenbart att fler vårdgivare måste få vara med och ta ett större ansvar för att barn ska få hjälp i tid – det klarar inte regionerna på egen hand. Dessutom måste barnens rättigheter stärkas betydligt, så att de kan få vård på annat håll när vårdgarantin inte hålls, säger Johan Lahne, näringspolitisk expert på Vårdföretagarna.

Ladda ned Vårdföretagarnas BUP-rapport (bilaga) för statistik och siffror region för region. Vi visar bland annat hur respektive regions måluppfyllelse ser ut för första besök, utredning och behandling. Dessutom finns en riksövergripande prognos för helåret 2024.

Kontakter

Bilder

Johan Lahne - näringspolitisk expert individ och familj
Johan Lahne - näringspolitisk expert individ och familj
Ladda ned bild
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Björn Arnek - branschekonom Vårdföretagarna
Ladda ned bild

Dokument

Länkar

Vårdföretagarna är Sveriges ledande arbetsgivar- och branschorganisation för vård- och omsorgsgivare

Våra medlemmar bedriver vård och omsorg i privat regi, till exempel i form av aktiebolag, kooperativ eller ideella föreningar. Vårdföretagarna arbetar för ökad valfrihet och mångfald inom vård och omsorg och tydliggör den privat drivna vårdens betydelse för samhället.

Föreningen har cirka 2 000 medlemsföretag med över 100 000 årsanställda. Samtliga medlemsföretag har kollektivavtal. Vårdföretagarna ingår i Almega och är medlem i Svenskt Näringsliv.

Läs mer på Vårdföretagarna.se

Följ Vårdföretagarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Vårdföretagarna

Månadens vårdkörapport: Stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi.28.6.2024 09:13:55 CEST | Pressmeddelande

Det är stora skillnader mellan regionerna i andelen som väntat längre än 90 dagar på en åtgärd inom ryggkirurgi. I tre regionener; Region Skåne, Region Östergötland och Region Jämtland Härjedalen var andelen närmare 70 procent. I ytterligare tre regionener; Region Dalarna, Region Värmland och Region Uppsala var andelen som väntat längre än vårdgarantin på 90 dagar över 50 procent. I två regioner; Region Kalmar och Region Jönköping var andelarna under 10 procent.

Ny rapport: Högre kvalitet och mer äldreomsorg för varje skattekrona med privat driven hemtjänst26.6.2024 11:46:54 CEST | Pressmeddelande

Rapporten visar att det finns ett positivt samband mellan andelen hemtjänst som en kommun köper från privata utförare och kvalitet och kostnadseffektivitet i hemtjänsten. En större andel köp från privata utförare ger en lägre kostnad per omsorgstagare. Exempelvis var kostnaden per omsorgstagare i genomsnitt 260 000 kronor för kommuner där inköpen från privata utförare utgjorde mer än 30 procent av de totala kostnaderna för hemtjänsten, jämfört med 401 000 kronor bland de kommuner där inga köp från privata utförare gjordes.

Vårdföretagarnas Assistansbarometer juni: Kommunerna tvingas ta större ansvar. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700.24.6.2024 10:25:50 CEST | Pressmeddelande

Månadens specialgranskning fokuserar på det faktum att kommunerna fått ta ett allt större ansvar för individer med funktionsnedsättning de senaste tio åren. Individer med rätt till statlig assistans har minskat från 16 200 till 13 300 2014 - 2023. Under samma period har antalet individer med rätt till personlig assistans beslutad av kommuner ökat från 4 100 till 4 700. Det har inte varit helt kommunicerande kärl mellan staten och kommunerna, men det står helt klart att kommunerna har fått ta ett allt större ansvar.

Ny rapport: Valfrihetens historia inom vård och omsorg30.5.2024 15:48:02 CEST | Pressmeddelande

Idag presenterar Vårdföretagarna rapporten "Valfrihetens historia - En historisk kartläggning av de politiska reformerna och strömningarna av valfrihet inom vård och omsorg". Syftet med rapporten är dels att kartlägga de historiska förändringarna som skett inom vård och omsorg avseende valfrihet, dels att följa de politiska strömningarna som ägt rum parallellt. Rapporten gör en djupdykning i valfrihetens historia och de politiska reformer som lett fram till dagens system.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye