Inspektionen för vård och omsorg

Förlossningsvården uppfyller inte alla krav för god vård

Dela

IVO har genomfört tillsyn av samtliga 45 förlossningskliniker i Sverige och konstaterar att klinikerna behöver komma till rätta med flertalet brister för att ge en god förlossningsvård. Det framkommer i IVO:s delrapport inom ramen för regeringsuppdraget om förstärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård.

IVO har identifierat och påtalat flera brister i förlossningsklinikernas systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 44 av de 45 kliniker som hittills fått tillsynsbeslut har fått krav på att återredovisa vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med de brister IVO konstaterar.

– Mycket fungerar bra i förlossningsvården i Sverige, men tillsynen visar också på flera brister som behöver åtgärdas. Det är viktigt att klinikerna nu jobbar aktivt med att komma till rätta med bristerna, så att kvinnor i Sverige får en ännu bättre och säkrare förlossningsvård, säger Peder Carlsson avdelningschef på IVO.

IVO konstaterar bland annat att klinikerna brister i egenkontroll, att rekommenderade arbetssätt vid bäckenbottenbristningar inte följs och att journalföringen behöver förbättras.

– Det här är viktiga delar som behöver finnas på plats för en patientsäker vård, eftersom det annars riskerar leda till allvarliga vårdskador. Det ser vi också i de anmälningar som kommer in till myndigheten, säger Peder Carlsson. 

Fakta om regeringsuppdraget 

Regeringen beslutade den 9 mars 2023 att ge IVO i uppdrag att förstärka den nationella tillsynen inom mödrahälsovård och förlossningsvård under perioden 2023–2025.

Tillsynen ska bygga på riskanalyser av var behovet av tillsynsinsatser är som störst och genomsyras av ett patient- och brukarperspektiv.  IVO ska slutredovisa uppdraget senast den 31 mars 2026.

Bilder

Dokument

Om oss

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

Följ Inspektionen för vård och omsorg

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Inspektionen för vård och omsorg

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye