Konkurrensverket

Bristande konkurrens i livsmedelsbranschen ger omotiverat höga priser på mat

Dela

Det råder i flera avseenden bristande konkurrens i livsmedelskedjan. Det konstaterar Konkurrensverket i en genomlysning av branschen. För konsumenterna innebär det att de betalar mer för många livsmedel än vad de skulle behöva göra. Följden blir också att pengarna inte alltid hamnar där de behövs för att gynna nyetableringar, investeringar och ökad produktion. Nu ökar Konkurrensverket sin tillsyn av branschen.

Det framgår av rapporten Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen 2023–2024.

– Vår genomlysning av livsmedelsbranschen visar att konsumenterna har fått betala mer för många livsmedel än vad som är motiverat av de ökade priserna på insatsvaror i livsmedelsproduktionen. Priserna på vissa varor har alltså ökat mer än vad som kan motiveras av de ökade kostnaderna i produktionsledet. En sådan situation hade inte uppstått med väl fungerande konkurrens, säger Konkurrensverkets generaldirektör Rikard Jermsten.

Den övergripande slutsatsen av genomlysningen är att det i flera avseenden finns brister i konkurrensen i livsmedelskedjan. Bristerna kan bland annat förklaras av den höga marknadskoncentrationen inom dagligvaruhandeln, men också i flera sektorer i förädlingsindustrin. Koncentrationen har dessutom ökat över tid, enligt Konkurrensverket.

Konkurrensen hämmas av bristen på tillgång på butikslägen. Här ser Konkurrensverket att kommunernas planläggning och dagligvaruaktörernas bruk av olika former av avtalsvillkor bidrar till att begränsa möjligheterna för aktörer som vill etablera sig på marknaden, eller expandera sin verksamhet. Låsningar och obalanser genom avtal och olika handelsbruk leder också till bristande konkurrens.

– Vår tillsyn är vårt viktigaste verktyg för att motverka allvarliga konkurrensproblem och indikationer som vi har fått under arbetet med genomlysningen har lett till att vi har inlett flera tillsynsutredningar, och fler kommer, säger Rikard Jermsten.  

Genomlysningen har dessutom visat på behovet av regeländringar i form av ett nytt bredare konkurrensverktyg för att komma tillrätta med specifika konkurrensproblem på marknaden, och justerade förvärvsregler för att kunna värna konkurrensen i hela Sverige.

Konkurrensverket framhåller också att kommunerna och dagligvaruhandeln bör agera på ett sätt som sänker etableringshindren på marknaden. Det skulle öka möjligheten för fler aktörer att etablera butiker och minska den höga koncentrationen.

Resultaten av Konkurrensverkets genomlysning presenteras i den sammanfattande rapporten Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen 2023–2024, fem delrapporter och två uppdragsforskningsrapporter. Sedan tidigare finns tre analyser publicerade.

Läs rapporterna som ingår i Konkurrensverkets genomlysning: Konkurrensen i livsmedelsbranschen | Konkurrensverket

Nyckelord

Kontakter

Följ Konkurrensverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Konkurrensverket

Mäklarföretag upphör med samordning av publicering av bostadsannonser efter åtagande11.7.2024 13:41:45 CEST | Pressmeddelande

Sex mäklarföretag har åtagit sig att inte längre samordna sig om hur deras anslutna mäklare ska agera när det gäller publicering av bostadsobjekt på söktjänster för bostäder. Det innebär att de konkurrensproblem som har identifierats till följd av företagens agerande har omhändertagits. Konkurrensverket godtar därför mäklarföretagens åtaganden och avslutar utredningen.

Kommunerna behöver göra mer för att främja marknaden för publik laddning av elfordon18.6.2024 14:31:11 CEST | Pressmeddelande

Sveriges kommuner spelar en viktig roll för att publik laddning av elfordon ska kunna utvecklas till en väl fungerande marknad med effektiv konkurrens. De bör därför främja marknadens utveckling genom att exempelvis upplåta kommunal mark till aktörer som vill etablera publik laddinfrastruktur. Men det finns starka indikationer på att många kommuner i stället gynnar sin egen säljverksamhet.

Avtal med ändrade krav på skolbussar skulle ha upphandlats27.5.2024 12:42:13 CEST | Pressmeddelande

Tibro kommun ingick ett tilläggsavtal med en upphandlad leverantör av skolskjuts som gav leverantören dispens från ett krav på att bussarna inte fick vara äldre än tio år. Konkurrensverket menar att tilläggsavtalet ändrade det ursprungliga kontraktets karaktär på ett otillåtet sätt och yrkar att kommunen ska betala upphandlingsskadeavgift för att ha genomfört en otillåten direktupphandling.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye