Svensk Dagligvaruhandel

Kommentar till Konkurrensverkets genomlysning av livsmedelsbranschen

Dela

- Vi har mottagit den genomlysning som Konkurrensverket gjort av livsmedelssektorn. Vi har under arbetets gång haft en löpande dialog med myndigheten, besvarat förfrågningar och delat data och fakta. Vi kan konstatera att Konkurrensverket lyfter problematik med kommunernas planmonopol, och vi delar uppfattningen om att det måste bli lättare att etablera matbutiker. Det är den enskilt viktigaste åtgärden för att ytterligare stärka konkurrensen, och vi har fört fram flera konkreta förslag kring det. Sen tycker vi inte att man kan begränsa sig till att bara titta på bruttomarginalen, den ger inte en heltäckande bild. Då missar man de kostnadsökningar som varit i sista ledet i kedjan. Därför hade det varit mer relevenat för Konkurrensverket att titta på rörelsemarginalen, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel. 

- Konkurrensverket framhåller omotiverade höjningar av matpriserna. Den övergripande prisnivån i Sverige har inte stigit mer än övriga länder i Europa. De stigande livsmedelspriserna förklaras dels av en kraftigt försvagad valuta, dels av att råvarukostnader, energi- och transportkostnader har gått upp.  Att vi sett ett lönsamhetstapp för alla aktörer inom dagligvaruhandeln de senaste åren, både i butiks- och grossistled, är ett bevis på att dagligvaruhandeln inte fört vidare alla kostnadsökningar som kommit från tidigare led i kedjan till konsument, utan faktiskt svalt en del av dessa själva, avslutar Karin Brynell.

  Svensk Dagligvaruhandel kommer nu att gå igenom Konkurrensverkets rapporter i detalj.

  Prisutvecklingen för livsmedel i Sverige är i linje med övriga Europa

  null
  Källa: Eurostat, HICP – Monthly data, data hämtad 19/6-24

   Livsmedelspriser i Sverige relativt andra europeiska länder

  null
  Källa: Eurostat, Purchasing Power Parities, data hämtad 19/6-24. Avser helår 2023.

  En period med kraftigt minskande volymer i dagligvaruhandeln

  null
  Källa: Dagligvaruindex, SCB konsumentprisindex

  Minskad lönsamhet inom dagligvaruhandeln enligt SCB

  null
  Källa: Ekonomisk statistik på kvartal (SCB)

  För ytterligare frågor kontakta:

  Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel, 0709-75 80 85
  Cecilia Anneling, kommunikationschef Svensk Dagligvaruhandel, 0708-40 52 63

  Kontakter

  Svensk Dagligvaruhandel är branschorganisation för dagligvaruhandeln som är en viktig del av livsmedelskedjan. Vi tar fram branschriktlinjer och överenskommelser, svarar på remisser och arbetar med samhälls- och näringspolitiska frågor. Våra medlemsföretag är Axfood, City Gross, Coop Sverige, ICA Sverige, Lidl Sverige och Livsmedelshandlarna.

  Följ Svensk Dagligvaruhandel

  Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

  Senaste pressmeddelandena från Svensk Dagligvaruhandel

  Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) juni 202412.7.2024 09:13:34 CEST | Pressmeddelande

  Inflationen i juni var 2,6 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är betydlig lägre än i maj. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,1 procent, vilket fortsatt är lägre än den övergripande inflationen. I över ett halvår har vi haft en avtagande prisökningstakt på livsmedel, men det är viktigt att komma ihåg att vi befinner oss på en ny högre prisnivå och att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft, säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

  Kommentar till SCB Konsumentprisindex (KPI) maj 202414.6.2024 09:34:12 CEST | Pressmeddelande

  Inflationen i maj var 3,7 procent enligt SCB:s senaste statistik (KPI), vilket är lägre än i april. Inflationen för livsmedel och alkoholfria drycker var 1,5 procent, vilket fortsatt är betydligt lägre än den övergripande inflationen. Trenden med en stabilisering på en lägre prisnivå håller i sig, vi verkar ha lämnat de kraftiga matprisökningarna bakom oss. Men det är viktigt att komma ihåg att hushållen fortsatt har en relativt svag köpkraft , säger Karin Brynell, vd Svensk Dagligvaruhandel.

  I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

  Besök vårt pressrum
  HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye