Vossloh Rail Services Scandinavia AB

Vossloh Rail Services Scandinavia (VRSS) stärker sin position i Skandinavien genom förvärv av Scandinavian Track Group AB (STG)

Dela
  • Vossloh är en global ledande aktör med kompetens inom allt som rör modern spårteknik.
  • Vossloh Rail Services Scandinavia (VRSS) tillhör Vosslohs division Lifecycle Solutions med fokus på underhåll av räls och växlar.
  • Scandinavian Track Group (STG) är en ledande servicepartner för alla områden inom järnvägsnätet i Skandinavien, med tjänster inom bana, el, signal och konsult.
  • Förvärvet av STG kompletterar Vosslohs utbud av tjänster och är en viktig del av strategin framåt att täcka hela livscykeln för underhåll av växlar, spår och andra stödjande funktioner.
  • Förvärvet är ett viktigt steg mot en cirkulär ekonomi och stödjer Vosslohs hållbarhetsstrategi.

Vossloh Rail Services Scandinavia (VRSS) har idag den 1 juli förvärvat den mångåriga affärspartnern Scandinavian Track Group (STG). STG och VRSS har en lång historia av nära samarbete på den skandinaviska marknaden. Förvärvet avser hela STG-koncernen, inklusive dotterbolagen Scandinavian Track Group AS, Scandinavian Track Group ApS, Infratech Consulting AB och Linjepartner AB.

För VRSS innebär förvärvet att man stärker sin position på den skandinaviska marknaden. STG är en stark servicepartner inom järnväg och förvärvet passar sömlöst in i Vosslohs hållbarhetsstrategi och utökar dessutom tjänsteportföljen inom området cirkulär ekonomi.

”STG är ett strategisk viktigt förvärv för Vossloh tack vare STG:s breda portfölj av tjänster med fokus på den snabbt växande och viktiga svenska järnvägsinfrastrukturmarknaden. STG kommer fortsatt att leverera samma tjänster som idag, men kommer också tillsammans med VRSS erbjuda ett utökat serviceutbud till gamla och nya kunder. Förvärvet är en plattform för utveckling och expansion i Skandinavien och vidare internationellt”, säger Maggie Ambrosini-Hagelkvist, vd Vossloh Rail Services Scandinavia.

De operativa verksamheterna i de förvärvade bolagen kommer fortlöpa som vanligt under 2024, varefter en successiv integration av hela, eller delar av, dessa kommer integreras i VRSS.

STG har cirka 120 anställda och omsatte cirka 22,3 miljoner Euro under räkenskapsåret 2023. Vosslohs division Lifecycle Solutions består av cirka 700 medarbetare globalt före förvärvet av STG. 

För mer information, vänligen besök:www.vossloh.com/en

Kontakter

Vossloh Rail Services Scandinavia AB (VRSS) är ett dotterbolag till Vossloh Rail Services GmbH (VRS). VRS är i sin tur ett dotterbolag till börsnoterade Vossloh AG.

Vosslohkoncernen har nästan 4 000 anställda och är specialiserad på infrastruktur och järnvägsteknik och finns representerad i hela världen. För mer information, vänligen besök: www.vossloh.com/en

VRSS har kontor i Örebro, Stockholm samt i Råå strax utanför Helsingborg och är verksamt på den svenska, norska och danska järnvägsunderhållsmarknaden.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye