Energimyndigheten

Plånboken styr när svenska småhusägare spar energi

Dela

Hela 85 procent av de svenska småhusägarna anser att det är viktigt att energieffektivisera sina hem. Jämfört med elkrisens år 2022 har lägre elräkningar och ökat fastighetsvärde blivit viktigare skäl för att investera i energieffektiviseringar. Färre anger minskad klimatpåverkan och energisolidaritet som viktigaste skäl till att elspara.

Energimyndigheten bedömer att det finns möjlighet att till år 2030 totalt minska elanvändningen med mellan 20–25 terawattimmar genom tekniska åtgärder för energieffektivisering inom bostäder, service och industri*. Det motsvarar årsproduktionen av el i Sveriges största kärnkraftverk under 2023. En annan jämförelse är att potentialen för energieffektivisering motsvarar lika mycket el som går till uppvärmning i Sverige under ett år.

– Vi kan använda energi på ett smartare sätt i Sverige och minska vår elanvändning rejält, utan att vi nödvändigtvis behöver sänka vår levnadsstandard. Varje kilowattimme räknas, säger Johanna Mossberg, avdelningschef Resurseffektivt samhälle.

Den största potentiella besparingen finns i landets två miljoner småhus. När Energimyndigheten 2022 genom Novus ställde frågan till svenska småhusägarna om vad de själva ansåg om vikten av energieffektiviseringar så ansåg hela 90 procent att var ganska eller mycket viktigt att energieffektivisera.  Sedan dess har den siffran minskat något till 85 procent.

Det absolut viktigaste skälet till att energieffektivisera är fortsatt en önskan att minska  hushållets el- och uppvärmningskostnader, och den gruppen ökar något till 81 procent jämfört med 2022 (79 procent).

Andelen som anger klimatet som främsta skäl minskar något till 40 procent (-5 procent) och gruppen som vill bidra till lägre elpriser och ökad energisäkerhet genom minskad konsumtion minskar markant till 30 procent (-19 procent).

Samtidigt har ökat värde på den egna fastigheten blivit viktigare och 25 procent (+5 procent) anger det som viktigaste skäl till att investera i energieffektiviseringar.

En majoritet tror att elpriserna kommer att öka
För flertalet innebar inte förra vintern någon prischock. En majoritet av de tillfrågade (52 procent) hade förväntat sig de elkostnader de fick under vintern. Lika många trodde de skulle bli högre (22 procent) som lägre (21 procent). Men på fem års sikt tror en majoritet (54 procent) att elpriserna kommer att öka. Endast 7 procent förväntar sig lägre elpriser och 29 procent spår priser ungefär på dagens nivå.

– Jag förstår att många småhusägare gör den tolkningen. Men i våra prognoser ser vi snarare mer elproduktion än användning under de närmaste åren. Det ska till en extrem händelse som den vi såg 2022 med krig i Europa, för att priserna ska gå upp till de nivåerna igen inom de närmaste fem åren, säger Martin Johansson, chef för enheten energisystem på Energimyndigheten.

Övriga resultat ur Novus undersökning för Energimyndigheten

  •  De tidvis stora prisskillnaderna mellan landets fyra elområden verkar påverka intresset för energieffektiviseringar.   I SE4 (södra Sverige) anser 87 procent av småhusägarna att det är viktigt att minska den egna elanvändningen, jämfört med 81 procent i norra Sverige (SE 1 och 2).
  • Hela 67 procent av de svarande i SE4 har de senaste två åren vidtagit åtgärder för att minska det egna hemmets elanvändning, jämfört med 56 procent i SE1.
  • Sex av tio av de tillfrågade har en värmepump, 16 procent har fjärrvärme och 15 procent har direktverkande el. Uppvärmning är det som kräver mest el för ett normalt småhus, de 300 000 småhus som idag värms upp med direktverkande el har den i särklass största möjligheten att spara el.
  • 63 procent av de tillfrågade har under de senast två åren gjort åtgärder för att minska energikostnaden för sitt hus.
  • Vanligaste åtgärden är att man har bytt till energismart belysning med LED-lampor. Ytterligare fyra av tio har bytt eller förändrat sitt värmesystem. Var fjärde har installerat solceller.
  • Drygt varannan har rörligt elpris, 21 procent har fast pris och 17 procent har timpris. Klart färre har bundet fast pris jämfört med för 1,5 år sedan.
  • 58 procent känner inte till vilken energiklass deras hus har.

Om undersökningen
Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av Energimyndigheten. Syftet med undersökningen är att undersöka småhusägares inställning till energianvändning i deras hus. En jämförande studie genomfördes i november 2022 och i förekommande fall har vi jämfört resultaten med procentenheter inom parentes. Dessa siffor inom parentes visar alltså utvecklingen de senaste 18 månaderna.

Undersökningen genomfördes perioden 21/5 till 6/6 och bygger på 1461 svar och en deltagarfrekvens om 66 procent.

Ta del av rapporten på Energimyndighetens webbplats

Länkar till tidigare undersökningar:

Allt fler småhusägare energieffektiviserar sina hem (energimyndigheten.se)

Småhusägare är oroliga för vinterns energipriser (energimyndigheten.se)

Kontaktperson: Titti Hildebrand, strategisk kommunikatör Energimyndigheten titti.hildebrand@energimyndigheten.se , mobiltelefon: 073- 660 21 72

Kontakter

Länkar

Följ Energimyndigheten

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Energimyndigheten

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye