SBAB Bank

Fallande lägenhetspriser i juni medan villapriserna steg

Dela

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet. Därmed har bostadspriserna stigit sex månader i rad och med sammanlagt 6,6 procent sedan årsskiftet. Det var dock en splittrad bild: lägenhetspriserna föll i fyra av sex regioner och med i genomsnitt 0,5 procent för Sverige som helhet. Villapriserna steg däremot med 0,6 procent och i fyra av sex regioner. Rensat för säsong och andra tillfälliga effekter steg priserna för Sverige som helhet med 0,5 procent – lägenhetspriserna med 0,6 procent och villapriserna med 0,3 procent. Detta visar SBAB Booli Housing Price Index (HPI) för juni.

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet

Bostadspriserna steg med 0,2 procent i juni i Sverige som helhet (se tabell 1). Därmed har bostadspriserna stigit sex månader i rad och med sammanlagt 6,6 procent sedan årsskiftet Rensat för säsong och andra tillfälliga effekter steg priserna för Sverige som helhet med 0,5 procent (se tabell 2 och diagram 1). Det är en högre beräknad trendökning än föregående månad.

– Efter höstens nedgångar har nu bostadspriserna i och med uppgången i juni stigit sex månader i rad och med totalt 6,6 procent för Sverige som helhet. Den underliggande prisökningen – alltså när man justerar för vad som är normalt för en juni-månad och andra tillfälliga effekter – motsvarar en årsökning på 6 procent. Det är lite mer än vad vi har i vår prognos baserad på den förväntade utvecklingen av bolåneräntorna och hushållens inkomster. Samtidigt är trendskattningar osäkra och kan hoppa lite upp och ner, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

– Bokslutet för bostadspriserna ska göras först när året är slut. Man kan ändå säga att bostadspriserna i juni utvecklades lite starkare än vad som är normalt för den här perioden på året. Nu väntar juli då det brukar vara stiltje på bostadsmarknaden och, augusti undantaget, en höst med säsongsmässigt fallande bostadspriser. Det blir en intressant höst där fortsatta sänkningar av styrräntan kanske kan öka viljan lite till bostadsaffärer samtidigt som ett mycket stort utbud av bostäder rimligen borde verka återhållande på bostadspriserna, säger Robert Boije.

Lägenhetspriserna sjönk med 0,5 procent i juni

Lägenhetspriserna sjönk med 0,5 procent i juni. Priserna sjönk i fyra av sex regioner och steg i två. Mest steg de i Södra Sverige (1,7 %) medan de sjönk som mest i Mellersta Sverige (-1,5 %). Med beaktande av säsongspåverkan och andra tillfälliga effekter, indikerar trenden stigande lägenhetspriser med 0,6 procent i juni för Sverige som helhet (se tabell 2 och diagram 1–2).

– Summerat sedan årsskiftet har lägenhetspriserna stigit med drygt 7 procent. Den beräknade trenden för året som helhet ligger på ungefär samma nivå. Även om framför allt de rörliga bolåneräntorna förväntas sjunka under hösten när Riksbanken sänker styrräntan kommer troligen många bostadsrättsföreningar att behöva höja sina månadsavgifter rejält. Det tillsammans med ett rekordstort utbud bör verka återhållande för lägenhetspriserna i stort. Sett till den låga omsättningen under en längre tid finns det nog samtidigt ett uppdämt behov av att byta lägenhet för många som möjligen talar i andra riktningen. Det blir intressant att följa utvecklingen under hösten, säger Robert Boije.

Villapriserna steg med 0,6 procent i juni

Villapriserna steg i fyra av sex regioner och med i genomsnitt 0,6 procent i juni för landet som helhet. Mest steg de i Norra Sverige (1,8 %). De stod stilla i Storstockholm och sjönk i Storgöteborg (-1,9 %). Med beaktande av bland annat säsongspåverkan, indikerar den beräknade underliggande trenden stigande priser med 0,3 procent. Villapriserna steg alltså mer än normalt vid denna tidpunkt på året och justerade för andra tillfälliga effekter (se tabell 2 och diagram 1–2).

– I juni steg villapriserna betydligt mer än vad som är normalt för årstiden till skillnad från i maj. I likhet med lägenhetssidan blir det nu intressant att följa hur ett troligen uppdämt behov av att byta bostad påverkar bostadspriserna i förhållande till det mycket stora villautbudet. Troligen har de senaste två årens ränteuppgång slagit igenom i större utsträckning på villa- än lägenhetssidan då många föreningar ännu inte har höjt månadsavgifterna i paritet med ränteuppgången. Möjligen talar det för en relativt starkare prisutveckling för villorna under andra halvan av året, säger Robert Boije.

För prisförändringar i Sverige som helhet och i de olika regionerna – se tabell- och diagrambilaga i bifogat pressmeddelande. 

Tabell 1: Prisförändringar på bostäder enligt SBAB Booli Housing Price Index (HPI)

Procentuell förändring, olika perioder

null
Tabell 1: Prisförändringar på bostäder enligt SBAB Booli Housing Price Index (HPI)

Beskrivning av prisindexet
SBAB Booli Housing Price Index (HPI) uppdateras en gång i månaden och visar prisutvecklingen på bostadsmarknaden den senaste kalendermånaden, de tre senaste kalendermånaderna, de 12 senaste månaderna, sedan årsskiftet och sedan den senaste toppnoteringen. Indexet baseras på samtliga på Booli registrerade bostadsförsäljningar under den aktuella perioden. HPI beräknas som ett index med en hedonisk prismodell som förutom prisnoteringar använder information om bland annat bostädernas storlek, taxeringsuppgifter, tomtstorlek, antal rum, våning, månadsavgift och geografisk placering, samt avgift till bostadsrättsföreningen. På så sätt tar indexet hänsyn till (kontrollerar för) att de bostäder som sålts vid olika tidpunkter kan skilja sig åt. För geografisk information används kommun- och stadsdelstillhörighet. Prisindexet går tillbaka till 2013. Indexet är uppdelat för lägenheter och villor och beräknas för sex geografiskt skilda områden. Indexet finns tillgängligt i Boolis analysverktyg Booli Pro. Booli är en del av SBAB.

Kontakter

Dokument

Om SBAB

SBAB:s affärsidé är att med nytänkande och omtanke erbjuda lån och sparande samt andra tjänster till privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag i Sverige. SBAB bildades 1985 och ägs av svenska staten. Bostadssajten Booli och mäklarguiden Hittamäklare är en del av SBAB:s trygga och enkla tjänster för bolån och boendeekonomi utan krångel. Antal bolånekunder uppgår till 287 000 och 634 000 privatpersoner har sparkonto (per den 31 mars 2024). Antal medarbetare (FTE) är 957. SBAB prioriterar fyra av FN:s globala hållbarhetsmål (8, 11, 12 och 13) inom ramen för Agenda 2030. Målen utgör en integrerad del av SBAB:s hållbara styrmodell och dagliga arbete. Läs mer på: sbab.se, booli.se, hittamaklare.sefacebook.com/sbabbank, twitter.com/sbabbank, linkedin.com/company/sbab-bank.

Följ SBAB Bank

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från SBAB Bank

Rekordmånga väljer rörlig ränta på bolånet16.7.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

I juni valde hela 98 procent av SBAB:s nya bolånekunder rörlig ränta på bolånet. Det är en rekordhög nivå och en ytterligare uppgång från de redan mycket höga nivåerna i början av året. Det är tydligt att valet påverkas av en förväntan om att Riksbanken ska sänka styrräntan så mycket att det blir mer förmånligt att välja rörlig ränta trots att de längre bundna räntorna i utgångsläget är betydligt lägre. Endast 1 procent valde i juni att binda hela lånet medan en lika stor andel valde en mix av rörlig och bunden ränta.

Mäklarna optimistiska om uppsving på bostadsmarknaden19.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

Inför årets tredje kvartal tror 62 procent av mäklarna på stigande priser. Endast 5 procent tror på sjunkande priser. Majoriteten tror även att budpremierna kommer att stiga. Den senaste tidens ökade aktivitet på bostadsmarknaden bedömer mäklarna i huvudsak drivs av ett uppdämt behov att byta bostad följt av förhållandevis kapitalstarka mindre pris- och räntekänsliga bostadsköpare som varit inne en längre tid på bostadsmarknaden.

Ny befolkningsprognos omkullkastar tidigare bedömningar av bostadsbehovet17.6.2024 07:00:00 CEST | Pressmeddelande

SCB:s nya befolkningsframskrivning ger helt ändrade förutsättningar för behovet av nya bostäder fram till 2030. Boverkets gamla prognos var 67 000 bostäder per år. Ett byggande runt 30 000 bostäder förefaller vara mer ändamålsenligt – detta bedömt även utifrån behovet av att bygga bort den befintliga bostadsbristen. Bostadsbyggandet kan, mot denna bakgrund, inte på samma sätt som de senaste åren, väntas bidra till en hög BNP-tillväxt de kommande åren. Efterfrågan på nya bostäder uppskattad utifrån hushållens faktiska köpkraft – som skiljer sig från behovet – visar att det i genomsnitt är i stort sett balans mellan efterfrågan och utbudet av nya bostäder för samtliga boendeformer i Sverige som helhet. Det gäller även i Sveriges tre storstadsområden. Däremot finns obalanser i flera kommuner och regionstäder.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye