Linköpings kommun

Trygghetsskapande åtgärder på landsbygden

Dela

Ett pilotprojekt med medborgarbudget pågår i Linköpings kommun. Under 2024 har boende i Vreta Kloster och Valkebo kunnat föreslå åtgärder som ökar tryggheten och trivseln. Flera åtgärder har nu beviljats stöd.

I Linköping finns sedan flera år en form av medborgarbudget, det som kallas för Linköpingsförslaget. I Tillsammans för Linköpings budget för 2024 med plan för 2025-2029 tillfördes samhällsbyggnadsnämnden 1 500 tkr för att ytterligare stärka lokaldemokratin genom införande av medborgarbudget kopplat till de geografiska utskottens arbete. Dessa medel är avsatta särskilt för åtgärder som stärker den situationella och fysiska tryggheten. Arbetet inleddes med ett pilotprojekt i utskott Valkebo och utskott Vreta Kloster, utskott verksamma i områden som till stor del utgörs av landsbygd, som under 2024 inhämtade förslag på trygghetsskapande åtgärder från boende i områdena.

– Arbetet med medborgarbudget har visat på det stora engagemang som finns bland Linköpingsbor och det är därför glädjande att vi nu har kunnat bevilja medel för åtgärder som stärker trygghet och trivsel, säger Stefan Erikson (M), kommunalråd och ordförande samhällsbyggnadsnämnden.

Genom medborgarbudgeten har det varit möjligt att ansöka om medel för trygghetsskapande insatser som exempelvis bidrag till föreningar för trygghetsfrämjande åtgärder, hjärtstartare och utredningar för säkrare korsningar och övergångsställen. Utöver dessa åtgärder som beslutats av samhällsbyggnadsnämnden har utskotten möjlighet att lämna egna förslag för mindre åtgärder på maximalt 30 tusen kronor per år.

– Arbetet med medborgarbudgeten kan bidra till att främja lokalt deltagande och ansvar för utvecklingen av trygghet och trivsel på Linköpings landsbygd. Genom lokal dialog med medborgarna ökar möjligheten för de boende att påverka sin närmiljö, genom ökad gemenskap och effektivitet i de åtgärder som genomförs så kan livskvaliteten för de boende förbättras, säger Peter Hult (S), ordförande geografiska utskottet för Valkebo.

– Det har varit roligt att se det stora intresset och engagemanget för att öka tryggheten och trivseln i respektive område. Vi vill rikta ett stort och varmt tack till alla i områdena Vreta Kloster och Valkebo som hört av sig med förslag för att göra våra närområden ännu bättre, avslutar Susanne Andersson (M), ordförande geografiska utskottet Vreta Kloster.

Kontakter

Linköping är Sveriges femte största kommun och en av de mest expansiva, med drygt 165 000 invånare. Under devisen "Linköping - där idéer blir verklighet" fortsätter staden att växa och attrahera nya invånare och verksamheter. Linköpings universitet är ett av landets högst rankade och universitetssjukhuset utför specialistsjukvård på både regional och nationell nivå. I Linköping finns många småföretag, flera stora ledande teknikföretag med utvecklingskraft samt skarpa start-ups som tillför spets och nytänkande.

Följ Linköpings kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Linköpings kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye