CSN

Trenden fortsätter - stor ökning av indraget studiebidrag hos gymnasieelever

Dela

Den andel gymnasieelever som blir av med sitt studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro är den högsta någonsin. Totalt fick 38100 elever sitt studiebidrag indraget. Med undantag för pandemiåren fortsätter en längre trend med att allt fler gymnasieelever får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro.

Centrala Studiestödsnämnden - CSN
Centrala Studiestödsnämnden - CSN

När en gymnasieelev har mer än fyra timmars ogiltig frånvaro kan skolan rapportera det till CSN, som då kan besluta om att studiebidraget ska dras in. Under läsåret 2023/2024 fick fler gymnasieelever än tidigare studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro. Totalt drogs studiebidraget in för 38 100 elever, eller 10,6 procent, vilket är den högsta siffran någonsin och 3 500 fler än föregående läsår.

– Elever med indraget studiebidrag ökar över hela landet och i de flesta län. De senaste 15 åren har vi sett en kontinuerlig ökning av andelen elever som får studiebidraget indraget på grund av ogiltig frånvaro, bortsett från pandemiåren, säger Peter Engberg analytiker på CSN.

CSN känner inte till orsaken bakom ogiltig frånvaro. Undersökningar som Skolverket gjort visar att ogiltig frånvaro har många olika orsaker. Ökningen kan också bero på en förbättrad rapportering från skolorna.

– I de fall vi drar in studiebidraget baserar vi det på de rapporter vi får av skolorna, och där anges inte anledningen till frånvaron. En av flera tänkbara förklaringar till utvecklingen är att skolornas rutiner för uppföljning av elevfrånvaron förbättrats, säger Peter Engberg.

Högst andel på friskolor

Under läsåret 2023/2024 var det vanligare på friskolor än kommunala gymnasieskolor att studiebidraget drogs in. På friskolorna fick 12,1 procent av eleverna studiebidraget indraget och på kommunala gymnasieskolor 10,1 procent. Pojkar har fortsatt högre ogiltig frånvaro än flickor, där studiebidraget drogs in för 12,2 procent av pojkarna och 9,0 procent bland flickorna. Vidare har den ogiltiga frånvaron i årskurs 3 de senaste åren ökat mer än övriga årskurser.

Det förekommer förhållandevis stor variation bland kommunerna. I ett antal kommuner är andelen elever med indraget studiebidrag 3 procent eller lägre, och i andra kommuner är andelen över 20 procent. Högst andel elever med indraget studiebidrag finns bland elever folkbokförda i Södermanlands län, där 14,5 procent av eleverna fick studiebidraget indraget.

CSN har i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om konsekvenserna av ogiltig frånvaro.

– Genom skolorna jobbar vi med att få eleverna att förstå vad som kan hända vid ogiltig frånvaro. Förutom att studiebidrag dras in och att du kan bli återbetalningsskyldig kan rätten till andra bidrag påverkas, till exempel bostadsbidraget från Försäkringskassan. Under hösten planerar CSN att arrangera webbinarier för skolorna för att öka deras kunskaper, både kring rapportering och konsekvenser, säger Linda Torneus, ansvarig för partnerkommunikation på CSN.

Mer information i CSN:s databas

I CSN:s databas med officiell statistik finns uppgifter om indraget studiebidrag på grund av ogiltig frånvaro, fördelat ner till kommunnivå. Uppgifterna baseras på elevens folkbok­förings­ort. CSN har inga uppgifter om den genomsnittliga eller den totala mängden ogiltig frånvaro i gymnasieskolan, utan bara uppgifter där elever har så hög frånvaro där studiebidraget dragits in.

Instruktionsfilm för att ta fram uppgifter ur CSN:s databas för officiell statistik.

Fakta – indragen studiehjälp på gymnasiet

Det är skolorna som rapporterar in ogiltig frånvaro till CSN. När elever som går på gymnasiet inte bedöms studera på heltid ska skolorna rapportera det till CSN, som sedan kan fatta beslut om indragen studiehjälp. Studie­bidraget är det generella bidrag som går till gymnasiestuderande mellan 16 och 20 år. Om frånvaron är mer än fyra timmar och upprepad under en månad kan studiebidraget dras in.

Läs mer om ogiltig frånvaro på csn.se

https://www.csn.se/om-nagot-hander-eller-andras/ogiltig-franvaro-pa-gymnasiet.html#h-Detharraknassomogiltigfranvaro

Nyckelord

Kontakter

Bilder

Följ CSN

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från CSN

400 miljoner kronor i felaktiga studiestödsutbetalningar upptäckes 20232.5.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

Under 2023 intensifierade CSN arbetet mot bidragsbrott och felaktiga utbetalningar. Informationskampanjer till studerande, AI-analyser av ansökningar och fler kontroller var några av insatserna som gjordes som ledde till över 400 miljoner kronor i återkrävt eller avräknat studiemedel. – Gör man rätt från början minskar risken för återkrav och eventuell polisanmälan, säger Charlotta Hansén, verksamhetscontroller på CSN.

Skuldsättningen ökar bland studenter visar CSN:s årsrapport22.4.2024 07:30:00 CEST | Pressmeddelande

De som tar studielån får allt högre skulder och en ökande andel av de som studerar med studiemedel tar lån. Men den ökade skuldsättningen behöver inte vara dålig, varken för individen eller för samhället. – En förklaring till de ökande skulderna är att en högre andel studerande läser på eftergymnasial nivå, där man oftast studerar längre tid, säger Jonas Larsson, analytiker på CSN.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye