Fastighetsägarna

Hyresförhandlingarna i Stockholmsregionen inleds

Dela

I dag påkallar Fastighetsägarna Stockholm förhandlingar om bostadshyrornas utveckling under 2025. Att påkallandet sker två månader tidigare än normalt görs för att slippa de retroaktiva hyreshöjningar som drabbade hyresgäster och -värdar i år. 

Målsättningen med förhandlingarna mellan Hyresgästföreningen och landets hyresvärdar är att de nya hyrorna ska vara klara i tid för att påföras årets första hyresavi i januari. De senaste åren har det blivit allt ovanligare, vilket har gjort att hyresgäster och -värdar har drabbats av retroaktiva hyreshöjningar. För att ändra på det och öka effektiviteten i förhandlingarna infördes en ny lag 2023 som innebär att parterna kan låta en skiljeman avgöra hyresjusteringens storlek.

– Den nya lagen sätter en tidsram för hur länge förhandlingarna kan pågå. Det är bra. Den senaste förhandlingsomgången visade dock att vi måste starta tidigare för att vara säkra på att gå i mål i tid, säger Fastighetsägarna Stockholms förhandlingschef Nathalie Brard.

De förhandlingar som nu påkallas gäller Fastighetsägarna Services förhandlingskunder i Stockholms län samt på Gotland. Fastighetsägarna baserar sina yrkanden i dessa kommuner på den så kallade trepartsmodellen som Fastighetsägarna, Sveriges Allmännytta och Hyresgästföreningen har enats om att använda.

– Det innebär att vi bygger våra yrkanden på förvaltningens kostnadsökningar. I de kommuner vi nu påkallar förhandlingar handlar det, lågt räknat, om kostnadsökningar mellan 14,1 och 15,4 procent, säger Nathalie Brard.

Kostnadsökningarna utgör det första steget i den överenskomna förhandlingsmodellen. I två följande steg ska denna kostnadsökning relateras till hyresvärdarnas och -gästernas olika perspektiv. 

– Vårt mål och vår förhoppning är att vi ska kunna jämka ihop dessa perspektiv i en överenskommelse med Hyresgästföreningen. Om vi skulle misslyckas med detta kommer vi att vända oss till hyresnämnden som får utse en skiljeman, som i sin tur får lösa tvisten, säger Nathalie Brard.

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Fastighetsägarna Stockholm är en medlems- och branschorganisation för fastighetsägare i Stockholms och i Gotlands län med 4 500 medlemmar. Vi strävar efter en väl fungerande fastighetsmarknad och driver fastighetsbranschens frågor framåt – hållbar stadsutveckling, en välfungerande bostadspolitik, fastighetsägares digitala verklighet. Vi arbetar för en levande stad som utvecklas hållbart, nu och i framtiden.

Följ Fastighetsägarna

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Fastighetsägarna

Fastighetsägarna kräver lägre fjärrvärmepriser14.6.2024 08:00:00 CEST | Pressmeddelande

Vid den av Göteborg Energi anordnade prisdislogen den 5 juni meddelade bolaget att kostnadsökningen för 2025 kommer att överstiga de 4 % som bolaget prognoserade vid motsvarande tid förra året. Anledningen är att bränslepriserna inte fallit tillbaka så som man då förutspådde och hoppades. Av det underlag, som bolaget har skickat ut inför dialogen, framgår: ”För att under 2025 åter närma sig ägarens avkastningskrav […] behövs ett resultat kring 600 Mkr. Om detta enbart skulle göras via en prisjustering blir höjningen 11%”. Vilken prisökningen för 2025 verkligen blir meddelas av bolaget vid prisdialogens nästa möte den 19 augusti.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye