Dämpat halvår för den svenska fordonsmarknaden

Dela

Den svenska fordonsmarknaden uppvisar ett svagt första halvår 2024, enligt Mobility Swedens senaste nyregistreringsstatistik. Siffrorna visar en nedgång med 6 procent för personbilar, 16 procent för tunga lastbilar och 29 procent för bussarna jämfört med föregående år. Lätta lastbilar har samtidigt en uppgång på nära 8 procent i år, men minskade med en procent i juni. Årets nedgång speglar en fortsatt utmanande situation som leder till en äldre fordonsflotta, vilket har negativa effekter för trafiksäkerhet, miljö, hälsa och ekonomi.

Totalt registrerades 25 401 nya personbilar i juni, en minskning med 10 procent jämfört med samma månad förra året. I juni landade andelen laddbara personbilar på 56,5 procent. Under första halvåret uppgår andelen till drygt 55 procent där antalet elbilar minskat med 20 procent, medan laddhybrider ökat med 6 procent. Andelen elbilar i juni ligger dock på en hög nivå och landar på 35,9 procent, vilket är den högsta andelen för en månad under 2024. 

-Det är glädjande att andelen elbilar nådde årsbästa i juni men vi ser samtidigt en stagnerande marknad vilket leder till en gradvis åldrande fordonsflotta. För att möta klimatmålen och stärka Sveriges konkurrenskraft är det avgörande att elektrifieringen accelereras, säger Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden.

Den publika laddinfrastrukturen i Sverige har under året ökat med över 1 000 laddpunkter per månad och passerade under juni 50 000 laddpunkter fördelat på över 7 000 laddstationer. Det finns dock en risk för att utbyggnaden stannar av som en effekt av att takten på elfordonsförsäljningen saktat ned. Laddoperatörerna ser nu över sina utbyggnadsplaner och slår av på investeringstakten för att inte riskera att hamna i ekonomisk kris.

Marknadsläget för lätta lastbilar är fortsatt svagt och nyregistreringarna minskade i juni med cirka en procent. Första halvåret visar visserligen en ökning på nära 8 procent, men branschens interna orderläge visar på en avtagande marknad. Andelen lätta elektriska lastbilar uppgick i juni till cirka 20 procent och totalt till nära 23 procent för första halvåret. Det svaga ekonomiska läget, särskilt inom byggsektorn, har även lett till att Mobility Sweden nu justerar ned årets prognos för lätta lastbilar, från 42 000 till 39 000 fordon. Även andelen eldrivna lätta lastbilar justeras ned från 30 procent till 25 procent, kopplat till ett svagt orderläge.

-Trots ett välkommet statligt stöd för lätta elektriska lastbilar ser vi att elektrifieringen saktar in även i detta segment. Detta är drivet av konjunkturläget, de sänkta dieselpriserna, men även att många kunder uppfattar klimatpremien som administrativt svår, säger Mattias Bergman.

Tunga fordon har även de fortsatt utmanande, där registreringarna av tunga lastbilar i juni minskade med 14 procent och en total nedgång under första halvåret med drygt 16 procent jämfört med förra året. Av de nya tunga lastbilarna var i juni 8 procent eldrivna och hittills i år uppgår andelen till drygt 6 procent. Fordonstillverkarna har tagit fram produkterna, nu är det viktigt att de möjliggörande faktorerna som laddinfrastruktur och styrmedel fortsätter att utvecklas så att marknaden kan ta fart. 

Bussarnas nyregistreringar minskade med 64 procent i juni och med 29 procent för första halvåret. För elbussar är situationen ännu mer pressad, med en dramatisk minskning i år – inga nya elbussar registrerades i juni och under årets första sex månader är endast 3,5 procent elbussar, jämfört med nära 41 procent under samma period förra året. Beslutet att avsluta stödet för elektriska stadsbussar anses av branschen vara ett misstag som behöver rättas till omgående genom att återinföra stödet ytterligare en tid.  

Sammanfattning av nyregistreringarna i juni 2024, jämfört med juni 2023 

null

Laddinfrastrukturstatistik juni 2024

null

https://mobilitysweden.se/mobilitet/laddinfrastruktur/laddinfrastatistik

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Siffrorna i texten är avrundade. Exakta siffror finns i tabellen ovan samt i filen ”Månadsrapport Nyregistreringar juni 2024”, där det finns ett stort antal tabeller och diagram. Här finns även tunga lastbilars drivmedelsfördelning och personbilsregistreringar per län och kommun, som tidigare presenterats i separata filer. 

Registreringsperioden för juni omfattar registreringar från 1 till och med 28 juni. Antalet registreringsdagar är i år två färre än i fjol. Mobility Sweden redovisar alltid månadens nyregistreringssiffror den första vardagen i månaden. När den sista dagen eller dagarna i månaden infaller på en helgdag kommer registreringar, som görs de dagarna inte vara med i den månadens nyregistreringssiffror, vilket vanligtvis är ett fåtal. Dessa registreringar räknas i stället in i påföljande månads registreringar, med undantag vid årsskifte. 

Månadsskiftet mars/april bytte Mobility Sweden samarbetspartner för bearbetning av nyregistreringarna. Bytet innebär att det kan finnas marginella differenser mot det utfall som tidigare publicerats, vilket beror på mindre metodförändringar. 

Detaljerad information om fordonsregistreringarna finns i bifogad fil. 

När ni använder information och statistik från Mobility Sweden, vänligen ange källa. 

För mer information kontakta Mattias Bergman, VD på Mobility Sweden, tfn 070-810 78 86 eller mail: mattias.bergman@mobilitysweden.se

Nyckelord

Kontakter

Länkar

Fakta om Mobility Sweden och fordonsbranschen i Sverige

Mobility Sweden är branschorganisation för tillverkare och importörer av personbilar, lastbilar och bussar. 

Fordonsindustrin och fordonsbranschen är en av Sveriges viktigaste näringar och utgör en betydelsefull del av Sveriges näringsliv och den påverkar starkt landets ekonomiska utveckling.

•  Fordonsindustrin inklusive leverantörer sysselsätter cirka 154 000 personer i Sverige. Bilhandel och bilverkstäder sysselsätter över 40 000 personer. De svenska fordonstillverkarna sysselsätter 208 000 personer globalt, varav 61 300 i Sverige och har en global omsättning på 1 156 miljarder kronor.

 •  Fordonsindustrin är Sveriges viktigaste exportnäring med ett exportvärde på 324 miljarder kronor vilket motsvarar drygt 15 procent av den totala svenska varuexporten.  

•  Fordonsindustrin svarar för drygt 14 procent av de totala industriinvesteringarna i maskiner och anläggningar och är en av våra mest FoU-intensiva näringar.

Följ Mobility Sweden

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Mobility Sweden

Svag maj för fordonsmarknaden jämfört med i fjol3.6.2024 09:01:21 CEST | Pressmeddelande

Senaste siffrorna från Mobility Sweden visar på en generell nedgång för samtliga fordonsslag jämfört med maj 2023. Det gäller även för årets fem första månader med undantag för lätta lastbilar som visar på ökning. Nyregistreringarna för personbilar minskade med 12 procent jämfört med samma månad i fjol. Motsvarande siffra för tunga lastbilar var en nedgång med 14 procent och lätta lastbilar minskade med 11 procent. Bussarna hade det mest utmanande med en minskning med 32 procent.

Återhämtning på personbilsmarknaden efter utmanande första kvartal2.5.2024 09:00:39 CEST | Pressmeddelande

Enligt de senaste siffrorna från Mobility Sweden visar personbilsförsäljningen på en uppåtgående trend med en ökning på sju procent under april, även om de första fyra månaderna av året fortfarande visar en minskning med 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. Denna återhämtning speglas delvis i den ökade efterfrågan på laddhybrider och elhybrider, som nu utgör en tredjedel av alla nyregistrerade personbilar. Elbilar minskade i april med nära två procent, och har en total nedgång hittills i år med 15 procent.

Mobility Sweden för en dialog med myndigheter för att minimera effekterna av nedstängningen av 2G/3G-näten9.4.2024 15:30:52 CEST | Pressmeddelande

Idag har M–Sverige gått ut med en pressrelease med budskapet att det är stor risk att bilägare kommer att drabbas när 2G/3G nätet stängs ner och att det finns risk att bilar kan få körförbud. För att undvika onödig oro hos bilister vill Mobility Sweden nyansera denna bild. Nedstängningen av 2G/3G påverkar olika delar av samhället och det förs diskussioner mellan flera branscher, myndigheter och politiska aktörer på såväl Sverige- som Europanivå om detta. Klart är att nedstängningen sker på initiativ av mobiloperatörerna då efterfrågan på deras tjänster fasas ut när 4G och 5G byggs ut. Detta är ingenting som vare sig bilbranschen eller någon annan bransch har rådighet över.

Ökning av lätta lastbilar där var fjärde är elektrisk1.3.2024 08:58:11 CET | Pressmeddelande

Nyregistreringarna av lätta lastbilar ökade med 21 procent i februari. Andelen eldrivna uppgick till 25 procent, en siffra som väntas öka efter införandet av klimatpremien för eldrivna lätta lastbilar. Under månaden registrerades 18 766 nya personbilar, en ökning med nära två procent jämfört med februari i fjol. Nivån ligger omkring 13 procent under månadens genomsnitt för de senaste fem åren. Företagsmarknaden stod för sju av tio nyregistreringar och privatmarknaden är fortsatt svag, särskilt för elbilar.

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye