Östersunds kommun

Välkommen till Södra Östersund 2050!

Dela

Nu är det dags för samråd för den nya fördjupade översiktsplanen för södra Östersund, som omfattar Torvalla, Odensala och del av Odenskog. Planen beskriver hur området kan utvecklas fram till 2050 med fokus på bostäder, verksamheter och hållbar infrastruktur.

Södra Östersund 2050
Södra Östersund 2050 Östersunds kommun

Mer bostäder och verksamhetsmark

Planen pekar ut 130 hektar ny mark för cirka 4 000 nya bostäder och 180 hektar ny mark för verksamheter. Områdena för verksamheter är strategiskt placerade för att stödja lokal tillväxt och investeringar. Den mesta av verksamhetsmarken föreslås ligga i anslutning till Verksmon och det finns även ett område i Ängsmon.

Förbättrad infrastruktur för gång, cykel och buss

Den trafikinfrastruktur som i planen föreslås läggas till är främst gång- och cykelvägar, förutom de kvartersgator som behövs i nya bostadsområden. I övrigt är biltrafiken hänvisade till samma vägar som finns idag. Det föreslås även nya busskörfält längs delar av Rådhusgatan och Opevägen.

Konkreta förslag

  • Att bussgatorna mellan Odensala och Torvalla finns kvar och inte ska vara öppna för genomfartstrafik för bil.
  • Att området för Spikbodarnas naturområde minskar och delar pekas ut som industrimark.
  • Att det utpekade område för industrimark öster om Verksmon tas bort, eftersom en industrietablering i området inte är lämplig utifrån markens förutsättningar och påverkan på hydrologi nedströms.
  • Att föreslagen trafikplats vid Ängsmon inte är nödvändig att genomföra.
  • Att markområden som idag har en annan användning (till exempel handel) på sikt omvandlas till bostadsområden.
  • Plats för utveckling av en ny park mellan Skogsmon och Fjällmon.

Parallellt arbete i Verksmon

Parallellt med den fördjupade översiktsplanen pågår ett detaljplanearbete där man undersöker hur cirka hundra hektar på kommunens egen mark i Verksmon kan användas som verksamhetsmark. Avsikten är att det ska kunna byggas växthus där.

För att kompensera för påverkan på friluftslivet i Verksmon kommer kommunen att ersätta skidspår och säkerställa grönområden.

Synpunkter och kommentarer

Samrådsperioden pågår från 1 juli till 30 september 2024. Synpunkter och kommentarer ska skickas till samhallsbyggnad@ostersund.se eller till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund. Under samrådsperioden kommer vi även ha öppet hus och digitala träffar kommer att arrangeras för att diskutera planförslaget.

Nyckelord

Kontakter

Therése Larsson Seglert
Översiktsplanerare
Telefon: 076-100 21 84

Maria Boberg
Stadsarkitekt
Telefon: 063-14 37 66

Länkar

Följ Östersunds kommun

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Östersunds kommun

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye