Trafikverket

Regeringsuppdraget kapacitet och redundans för transporter över Öresund är färdigt

Dela

Idag överlämnas rapporten till regeringen. I utredningen konstateras bland annat att järnvägskapaciteten över Öresundsbron räcker fram till ca 2050, och att investeringar i transportnätet på landsidorna är de enskilt viktigaste åtgärderna.

I samband med fastställelsebeslutet av Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033 fick Trafikverket i uppdrag att utreda kapacitet och redundans för transporter över Öresund, inklusive fortsatt fördjupning Helsingborg–Helsingör.

Idag måndag överlämnas rapporten in till Trafikverkets uppdragsgivare, Sveriges regering.

- Vi har primärt studerat kapacitet och redundans för både person- och godstransporter på väg och järnväg, men även beaktat viktiga sjöfartslänkar. Vi har tagit utgångspunkt i flera tidshorisonter, dels den nära framtiden runt 2030, dels på medellång sikt (2040) och lång sikt (bortom 2050), säger Anna Wildt-Persson, direktör södra regionen, Trafikverket.

I utredningen konstateras bl a följande:

  • kapaciteten på Öresundsbron är tillräcklig fram till 2050-talet, för både väg och järnväg
  • det är kapaciteten på landsidorna, både i Sverige och i Danmark, som sätter begränsningen
  • det största kapacitetshindret i järnvägssystemet över Öresund är på kort sikt gränskontrollerna
  • redundans finns idag genom flera alternativa transportvägar för vägtrafiken, men för järnvägstrafiken är alternativen få
  • för järnvägen är den viktigaste åtgärden på längre sikt ytterligare två spår mellan Hässleholm och Lund, samt ytterligare kapacitet norr om Hässleholm. Först därefter behöver järnvägens kapacitet utökas över Öresund.


I utredningen har även de tre nya föreslagna Öresundsförbindelserna Helsingborg-Helsingör, Europaspåret och Öresundsmetro studerats.

- Vi tar i utredningen inte ställning varken för eller emot någon av de tre projekten, men vi ser att de har positiva bidrag på olika sätt. I vårt utredningsuppdrag har vi tittat på hur de skulle lösa utmaningar gällande kapacitet och redundans och vår slutsats är att förbindelserna inte fullt ut löser de utmaningarna som finns på ett effektivt sätt, fortsätter Anna Wildt-Persson.

Som en del i uppdraget från regeringen har Trafikverket också gjort en fördjupning i möjligheten att anlägga en fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. I den delrapporten konkluderas att det skulle vara möjligt att bygga en rakare sträcka för järnvägen, vilket sannolikt skulle innebära något lägre anläggningskostnader.

- Att arbeta vidare med de här frågorna tror vi är väldigt viktigt och att vi gör det i en gemensam process. Vi föreslår därför ett fortsatt bilateralt arbete på initiativ av de två ländernas regeringar, där de svenska och danska myndigheterna med ansvar för transportsystemet får ett gemensamt uppdrag kring utmaningar, mål och prognoser för transportsystemet i Öresundsregionen, avslutar Anna Wildt-Persson.

Utredning kapacitet och redundans för transporter över Öresund

Ta del av utredningen här

Nyckelord

Kontakter

För mer information

Lars Brümmer, utredningsledare, södra regionen, Trafikverket
Tel: 010-124 41 24

Anna Wildt-Persson, direktör södra regionen, Trafikverket
Tel: 010-123 60 72

Maria Wedin, utredare, södra regionen, Trafikverket
Tel: 010-123 73 12


Trafikverkets presstjänst, 0771-31 15 00, öppettider vardagar klockan 08.00-16.30

Bilder

Trafikverket ansvarar för långsiktig planering av det samlade transportsystemet samt byggande, drift och underhåll av statliga vägar och järnvägar. Vår vision är att alla kommer fram smidigt, grönt och tryggt. På Trafikverket jobbar cirka 10 000 engagerade medarbetare som tillsammans bidrar till samhällsutvecklingen genom sina olika roller och kunskaper.

Följ Trafikverket

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från Trafikverket

I vårt pressrum kan du läsa de senaste pressmeddelandena, få tillgång till pressmaterial och hitta kontaktinformation.

Besök vårt pressrum
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye